Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021

...đạo các chi bộ: Tập trung tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương......

Nguồn tin:-/-

Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng kiểm sát việc thực hiện quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện

...và Nhà nước nhằm đảm bảo tốt nhất các quyền dân chủ của công dân, quyền con người. Đồng thời, giúp người bị tạm giữ, tạm giam hiểu rõ về các nguyên tắc và cách thức thực hiện quyền bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.......

VKSND huyện Kim Bảng
Nguồn tin:-/-

4 nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo các nguyên tắc: Bầu cử phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử đại biểu Quốc hội......

https://vtv.vn/
Nguồn tin:-/-

Một số lưu ý nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong Luật hòa giải, đối thoại năm 2020

...án số 58/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Với kết cấu 4 chương và 42 Điều, Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã quy định cụ thể nguyên tắc hòa giải, đối thoại; trách nhiệm của Tòa án trong hoạt động hòa giải, đối thoại; trình tự, thủ tục hòa giải, đối thoại, công nhận kết quả hòa......

Nguyễn Tú - VKS Phủ Lý
Nguồn tin:-/-

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam kiến nghị yêu cầu Tòa án 2 cấp khắc phục vi phạm trong công tác thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự, KDTM và vụ án hành chính năm 2020.

...đó có Viện kiểm sát nhân dân để giải quyết và nâng cao chất lượng xét xử các loại án, thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định, nhất là nguyên tắc tranh tụng khi xét xử, tạo điều kiện thuận lợi cho đương sự, tổ chức, công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ khi tham gia tố tụng. Về cơ bản các......

Phòng 9 - VKSND tỉnh Hà Nam
Nguồn tin:-/-

Toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

...các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp bộ máy, tinh giảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc; phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao......

https://baohanam.com.vn/
Nguồn tin:-/-

Diễn văn Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

...hội. Đồng thời, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tích cực chuẩn bị các nội dung và điều kiện cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX theo đúng nguyên tắc, Chỉ thị và Hướng dẫn của Trung ương.  Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ tỉnh Hà Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo......

https://baohanam.com.vn/
Nguồn tin:-/-

Kết quả sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp phòng và tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam

...dân tỉnh đã thảo luận, thống nhất nhận xét, đánh giá, sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý và biên chế cho các Phòng sau khi sáp nhập trên cơ sở nguyên tắc, chủ trương của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao là: ưu tiên biên chế cho những đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm......

Phòng 15 VKSND tỉnh
Nguồn tin:-/-

Tri ân đóng góp của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với ngành Kiểm sát nhân dân

...tối mẫu mực của ngành Kiểm sát nhân dân. Là người xây dựng nền tảng tư tưởng lý luận và quan điểm chính trị đối với công tác kiểm sát và các nguyên tắc tổ chức hoạt động của hệ thống VKSND trong tổ chức bộ máy Nhà nước. Xác định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của VKSND trong hệ thống......

Theo: baovephapluat.vn
Nguồn tin:-/-

Ngành kiểm sát góp phần củng cố và tăng cường pháp chế XHCN

...vụ cuộc vận động cải tiến hợp tác xã nông nghiệp miền núi. Yêu cầu đối với công tác kiểm sát là phải góp phần đảm bảo thực hiện đúng ba nguyên tắc: tự nguyện, cùng có lợi, quản lý dân chủ; tích cực giúp đỡ địa phương trong quản lý tài chính hợp tác xã, ngăn ngừa tham ô, nhập nhằng về tài......

Theo: baovephapluat.vn
Nguồn tin:-/-

Viện Kiểm sát nhân dân - những ngày đầu thành lập

...đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng chí Hoàng Quốc Việt, Viện trưởng VKSND tối cao đứng hàng đầu bên trái. (Ảnh: tư liệu) Trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản về tổ chức bộ máy nhà nước là tập trung dân chủ, tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, trong đó Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao......

Theo: baovephapluat.vn
Nguồn tin:-/-

Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

...dựng Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo......

VKSND tỉnh Hà Nam
Nguồn tin:-/-

Đề cương tuyên truyền 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020)

...Tòa án, trở thành hệ thống cơ quan Viện công tố trực thuộc Chính phủ. Hệ thống Viện công tố ở các địa phương được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc song trùng trực thuộc, vừa chịu sự lãnh đạo của Viện công tố cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời chịu sự lãnh đạo của Ủy ban hành......

BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
Nguồn tin:-/-

Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển 60 năm của ngành KSND

...cơ quan độc lập và trực thuộc Chính phủ, chịu sự lãnh đạo của Chính phủ. Hệ thống Viện Công tố ở các địa phương được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc “song trùng” trực thuộc, vừa chịu sự lãnh đạo của Viện Công tố cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời chịu sự lãnh đạo của Ủy ban......

VPTH
Nguồn tin:-/-

Những Viện trưởng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao qua các thời kỳ và những đóng góp to lớn của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đầu tiên.

...dân ở các cấp trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Nhiều trường hợp Viện kiểm sát địa phương gặp khó khăn trở ngại trong việc đấu tranh giữ vững nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa đã được đồng chí Viện trưởng chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao hỗ trợ kịp thời. Trong thời gian từ năm 1960 đến......

VPTH
Nguồn tin:-/-

Cán bộ - Kiểm sát viên VKSND tỉnh Hà Nam cùng ôn lại lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát

...xin Người cho ý kiến. Khi nghe trình bày về dự thảo Luật Tổ chức của ngành Kiểm sát nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đồng ý với dự thảo trên nguyên tắc chung của Hiến pháp năm 1959 đã quy định. Hồ Chủ tịch căn dặn: Với chức năng, nhiệm vụ như vậy, Viện kiểm sát phải có biện pháp cụ thể để thực......

VPTH
Nguồn tin:-/-

Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam

...xây dựng tổ chức đảng trong ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động kiểm sát, bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể trong mỗi đơn vị. Đối với các kiến nghị, đề xuất......

Hồng Hạnh - VPTH
Nguồn tin:-/-

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (2/9/1969 - 2/9/2019)

...hoạt động của mình. Di chúc nêu những vấn đề cốt yếu của công tác xây dựng Đảng, đó là: Giữ gìn mối đoàn kết trong Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, rèn luyện đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân......

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
Nguồn tin:-/-

Hội thảo, học tập kinh nghiệm nâng cao các kỹ năng của Kiểm sát viên

...luận giám định, định giá tài sản, biên bản hoạt động điều tra, các tài liệu, đồ vật khác. Khi thu thập, đánh giá các chứng cứ phải đảm bảo ba nguyên tắc là tính hợp pháp, tính xác thực và tính liên quan đến vụ án. ĐTV và KSV thường xuyên trao đổi và thống nhất định hướng điều tra thu thập chứng......

baovephapluat.vn
Nguồn tin:-/-

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và việc thực hiện Quy chế làm việc của cấp uỷ nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng uỷ VKSND tỉnh Hà Nam

...kỳ 2015 - 2020 và chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc của chi bộ. Quy chế làm việc của Đảng uỷ cơ bản bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và phù hợp với quy định của Đảng. Trong chỉ đạo, điều hành, Đảng uỷ VKSND tỉnh luôn chấp......

Bộ phận giúp việc Đảng uỷ VKSND tỉnh
Nguồn tin:-/-

Tìm thấy tổng cộng 81 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site https://vienkiemsathanam.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây