Ban Cán Sự Đảng

Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021

Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021

 •   01/01/2022 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 988
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/12/2021, Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng uỷ VKSND tỉnh Hà Nam công khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn

Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng uỷ VKSND tỉnh Hà Nam công khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn

 •   28/09/2018 05:15:39 AM
 •   Đã xem: 1174
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 14/9/2018 của Tỉnh uỷ Hà Nam vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành...
Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà nam xây dựng Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII của Đảng

Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà nam xây dựng Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII của Đảng

 •   03/04/2018 08:45:21 PM
 •   Đã xem: 903
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, tình hình thực tế của Ngành, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã xây dựng Kế hoạch thực...
19 điều đảng viên không được làm theo quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương

19 điều đảng viên không được làm theo quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương

 •   29/03/2018 09:42:27 PM
 •   Đã xem: 1353
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về việc ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương...
27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến'”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương

27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến'”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương

 •   29/03/2018 09:36:43 PM
 •   Đã xem: 1936
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về việc ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương...
Cơ cấu, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Hà Nam

Cơ cấu, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Hà Nam

 •   23/03/2018 03:58:21 AM
 •   Đã xem: 2133
 •   Phản hồi: 0
Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam quyết định thành lập, là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực...
Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 •   15/01/2018 08:25:14 PM
 •   Đã xem: 958
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2017 của Đảng ủy VKSND tỉnh, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sáng...
VĂN PHÒNG TỔNG HỢP VÀ THỐNG KÊ TỘI PHẠM VKSND TỈNH HÀ NAM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2018 - 2020

VĂN PHÒNG TỔNG HỢP VÀ THỐNG KÊ TỘI PHẠM VKSND TỈNH HÀ NAM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2018 - 2020

 •   08/01/2018 01:37:01 AM
 •   Đã xem: 776
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/ĐUVKS ngày 06/11/2017 của Đảng ủy Viện KSND tỉnh Hà Nam về triển khai Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2018 - 2020,...
Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 •   14/06/2017 05:17:38 AM
 •   Đã xem: 1284
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/TU ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh...
Khai mạc kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Khai mạc kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Hà Nam khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 •   07/12/2016 04:02:03 AM
 •   Đã xem: 1621
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 06/12/2016, tại hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XVIII đã khai mạc.
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới

 •   13/10/2016 03:54:41 AM
 •   Đã xem: 1779
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, công tác phát triển đảng viên mới luôn là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Chi bộ VKSND huyện Thanh Liêm nhằm bổ sung,...
Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 03-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận chính quyền

Đảng ủy VKSND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 03-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận chính quyền

 •   26/08/2016 05:49:35 AM
 •   Đã xem: 1344
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, sáng ngày 26/8/2016 Đảng uỷ VKSND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực...
Chi bộ Phòng THQCT và KSXX phúc thẩm án hình sự thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chi bộ Phòng THQCT và KSXX phúc thẩm án hình sự thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 •   25/08/2016 11:20:45 PM
 •   Đã xem: 1303
 •   Phản hồi: 0
Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo...
Chi bộ VKSND huyện Duy Tiên kiểm điểm phê bình, tự phê bình đối với tập thể, cá nhân năm 2015

Chi bộ VKSND huyện Duy Tiên kiểm điểm phê bình, tự phê bình đối với tập thể, cá nhân năm 2015

 •   04/01/2016 02:07:15 AM
 •   Đã xem: 2058
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 01/HD-BTCHU ngày 24/11/2015 của Ban tổ chức Huyện ủy Duy Tiên về việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2015 gắn với thực...
Chi bộ VKSND thành phố với công tác phát triển đảng viên

Chi bộ VKSND thành phố với công tác phát triển đảng viên

 •   29/10/2014 05:21:11 AM
 •   Đã xem: 1365
 •   Phản hồi: 0
Xác định công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong thời gian qua Chi bộ VKSND thành phố Phủ Lý đã...
Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

 •   05/08/2014 03:22:33 AM
 •   Đã xem: 1583
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 710-QĐ/TU ngày 14/4/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2014 cho đảng viên....
Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Hà Nam Sơ kết 5 năm thực hiện  Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Hà Nam Sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo

 •   07/10/2013 11:45:35 PM
 •   Đã xem: 1538
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng VKSND Tối cao và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam. Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Hà Nam đã tiến hành sơ kết 05 năm thực...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây