Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà nam xây dựng Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII của Đảng

Thứ ba - 03/04/2018 20:45 1.153 0
Căn cứ Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, tình hình thực tế của Ngành, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã xây dựng Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII và quán triệt, triển khai đến các cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động để thống nhất nhận thức và thực hiện.
           Kế hoạch của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã bám sát các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các giải pháp của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII), Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để cụ thể hoá vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của Ngành. Thông qua đó nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, tạo sự thống nhất, quyết tâm trong hành động, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: xây dựng tổ chức bộ máy của Ngành KSND tỉnh Hà Nam tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với mục tiêu giảm đầu mối, giảm cấp phó, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức và người lao động; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho công chức, người lao động; chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình.
          Trong Kế hoạch nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cấp uỷ, tổ chức đảng và VKS hai cấp đối với từng Nghị quyết, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ của đội ngũ công chức, người lao động trong Ngành; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp góp phần bảo vệ, nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân số.
         Ban cán sự đảng VKSND tỉnh giao cho Phòng Tổ chức cán bộ đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các đơn vị trong việc quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh uỷ và triển khai thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ban cán sự đảng để chỉ đạo./.

Tác giả: Thu Thuỷ - Phòng Tổ chức cán bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây