Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng uỷ VKSND tỉnh Hà Nam công khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn

Thứ sáu - 28/09/2018 05:15 1.175 0
Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 14/9/2018 của Tỉnh uỷ Hà Nam vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TW); ngày 26/9/2018 Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 133-KH/BCSĐ vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.
   Trong Kế hoạch số 133-KH/BCSĐ, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể VKS 2 cấp vận động nhân dân giám sát cấp uỷ, tổ chức đảng trong ngành KSND tỉnh thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo VKS 2 cấp công khai, chủ động tuyên truyền, phổ biến các kế hoạch thực hiện Nghị quyết; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân phát huy quyền và trách nhiệm trong tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.

   Trong thời gian qua, căn cứ các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của các cấp uỷ, tổ chức đảng cấp trên, Ban cán sự đảng, Đảng uỷ VKSND tỉnh đã ban hành các kế hoạch thực hiện Nghị quyết, bao gồm:

   - Kế hoạch số 86-KH/BCSĐ ngày 15/3/2018 của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII của Đảng (thực hiện Chương trình hành động số 54-Ctr/TU, ngày 31/01/2018 của Tỉnh uỷ Hà Nam).  /uploads/news/2018_09/ke-hoach-so-86.pdf

   - Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 20/3/2018 của Đảng uỷ VKSND tỉnh thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (thực hiện Kế hoạch số 43-KH/ĐUK, ngày 02/3/2018 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh).  /uploads/news/2018_09/ke-hoach-so-32.pdf

   - Kế hoạch số 112-KH/BCSĐ ngày 25/6/2018 của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trong ngành KSND tỉnh Hà Nam (căn cứ Kế hoạch số 13-KH/BCSĐ, ngày 31/01/2018 của Ban cán sự đảng VKSND tối cao)./uploads/news/2018_09/ke-hoach-so-112.pdf

   - Kế hoạch số 133-KH/BCSĐ ngày 26/9/2018 của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
/uploads/news/2018_09/ke-hoach-so-133.pdf

VKSND tỉnh công khai các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết để nhân dân biết, tham gia giám sát./.

Tác giả: Phòng Tổ chức cán bộ - VKSND tỉnh Hà Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây