Chi bộ Phòng THQCT và KSXX phúc thẩm án hình sự thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ năm - 25/08/2016 23:20 1.687 0
Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Tỉnh ủy Hà Nam. Chi bộ phòng THQCT và KSXX phúc thẩm án hình sự (Chi bộ phòng 7) - VKSND tỉnh Hà Nam đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là sự ghi nhận đối với kết quả phấn đấu, rèn ruyện của tập thể Chi bộ trong 05 năm qua (2011-2015).
Để có được thành tích này, ngay sau khi có Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Đảng ủy VKSND tỉnh, Chi bộ đã kịp thời quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; từ đó, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực để học tập và làm theo. Trong các nhiệm kỳ Đại hội, Chi bộ đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình hành động và coi đây là tiêu chí bắt buộc để đảng viên thực hiện.

Hàng năm, trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy, Chi bộ tổ chức cho toàn thể đảng viên học tập các chuyên đề như: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị" (năm 2011-2012); "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp" (năm 2013); "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" (năm 2014); "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" (năm 2015). Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành công việc thường xuyên, Chi bộ đã tổ chức nghiên cứu, học tập một số tác phẩm như “Đường cách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” “Di chúc”, đồng thời sưu tầm các câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác để trao đổi, thảo luận trong các buổi sinh hoạt hàng tháng nhằm làm phong phú hơn nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Sau khi học tập, Chi bộ và mỗi đảng viên đã chủ động lựa chọn một nội dung cụ thể trong chuyên đề và đăng ký với Đảng ủy cơ quan và Chi bộ, trong đó nêu rõ cách thức thực hiện và thời gian hoàn thành. Định kỳ hàng tháng, quý và kết thúc kế hoạch học tập cả năm, Chi bộ đều tổ chức thảo luận, kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung đã đăng ký; từ đó biểu dương những đảng viên thực hiện tốt cuộc vận động; kịp thời uốn nắn, nhắc nhở đối với những công chức, đảng viên thực hiện còn mức độ, hạn chế. Ngoài ra, Chi bộ cũng lựa chọn một số nội dung học theo Bác để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, trao đổi chuyên sâu, liên hệ trong sinh hoạt chuyên đề... Bên cạnh đó, Chi bộ đặc biệt chú trọng gắn việc học tập với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”... Qua đó, các cán bộ, đảng viên của Chi bộ đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động. Đặc biệt thể hiện rõ nét nhất là tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo được nâng lên; các cán bộ, đảng viên đã có sáng tạo trong công việc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tích cực đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt.

Trong 5 năm triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đơn vị đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, cụ thể: đã thụ lý, nghiên cứu và chuyển Tòa án 453 vụ/674 bị cáo theo thủ tục phúc thẩm - đạt 100%; chú trọng làm tốt công tác kiểm sát các bản án, quyết định nhằm phát hiện vi phạm. Qua kiểm sát đã tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành 14 bản kháng nghị phúc thẩm, 08 kiến nghị và báo cáo VKSND cấp cao tại Hà Nội kháng nghị giám đốc thẩm đối với 09 vụ án bảo đảm chất lượng, có căn cứ pháp luật. Đáng chú ý là trong vụ Vũ Thị Nguyệt và đồng bọn phạm tội “Lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo Đinh Quang Hưng không phạm tội, xác định rõ tính chất và ý nghĩa đặc biệt của vụ án nên ngay sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, các cán bộ, Kiểm sát viên trong phòng đã tổ chức xác minh, thu thập tài liệu và kịp thời tham mưu với lãnh đạo Viện chỉ đạo VKSND huyện Thanh Liêm ban hành kháng nghị theo hướng đề nghị cấp phúc thẩm hủy bản án giao về cho cấp sơ thẩm xét xử lại. Tại các phiên tòa phúc thẩm lần 1 và lần 2, các Kiểm sát viên trong phòng đã tích cực tranh luận với các luật sư bào chữa để bảo vệ quan điểm của Viện kiểm sát. Kết quả, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị hủy án sơ thẩm, TAND huyện Thanh Liêm đã xét xử lại vụ án và tuyên bố Đinh Quang Hưng phạm tội như cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát. Kết quả giải quyết vụ án đã được cấp ủy Đảng, chính quyền đánh giá cao, dư luận quần chúng nhân dân ủng hộ, vị thế ngành Kiểm sát được nâng lên rõ rệt.

Học Bác tinh thần sáng tạo, các Kiểm sát viên đã có nhiều sáng kiến trong công việc như: xây dựng lại hệ thống biểu mẫu đối chiếu nhằm theo dõi chặt chẽ việc gửi các bản án, quyết định của Viện kiểm sát cấp huyện; tham mưu với lãnh đạo Viện tổ chức đột xuất tham dự các phiên tòa sơ thẩm nhằm tạo tâm lý cho các Kiểm sát viên luôn nêu cao trách nhiệm và chuẩn bị tốt trước khi tham gia mọi phiên tòa để tiến tới nâng cao chất lượng tranh tụng tại tất cả các phiên tòa xét xử..
.
Những kết quả đó chính là sự  thể hiện rõ nét tác động tích cực, to lớn của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từng lời dạy của Người đều được tiêu chí hoá thành những việc làm cụ thể cho mỗi cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên trong đơn vị phấn đấu thực hiện. Qua đó, một số hạn chế trong công tác THQCT, KSXX phúc thẩm các vụ án hình sự đã có những chuyển biến tích cực như: số lượng và chất lượng kháng nghị ngày càng nâng lên; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên đã đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp.

Có thể khẳng định rằng, ôn lại những bài học quý giá, những việc làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh giúp cho mỗi cán bộ, Đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức của Bác. Học Bác, làm theo Bác, từng đảng viên trong Chi bộ ngày càng thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" và từ đó đã vận dụng hiệu quả trong cuộc sống và công tác. Những kết quả trên cũng chính là bài học kinh nghiệm để Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, ban hành ngày 15/5/2016 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tác giả: Chi bộ phòng 7

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây