Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị

Thứ sáu - 06/11/2015 03:14 4.603 0
Ngày 09/01/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP (Nghị định 04) về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm: dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan.
Nghị định số 04 đã mở rộng  phạm vi và đối tượng áp dụng được mở rộng so với trước: bao gồm cả cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập, đối với cán bộ, công chức cấp xã thực hiện dân chủ trong trong hoạt động của cơ quan theo qui định của Nghị định này và các qui định tại Pháp lệnh thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn.

Đặc biệt, Nghị định qui định về trách nhiệm người đứng đầu tập trung tại Điều 4 với 10 nội dung rất cụ thể nhằm thể hiện rõ vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị thực hiện việc phát huy và bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Theo Nghị định, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị bao gồm:

1. Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức;
2. Tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ, hành tháng, hành quý và 06 tháng để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phải thực hiện trong thời gian tới của cơ quan, đơn vị. Cuối năm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đánh giá tổ chức tổng kết hoạt động của cơ quan, đơn vị tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Điều 5 Nghị định này;
3. Tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo trình tự, thủ tục quy định;
4. Lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức. Khi cán bộ, công chức, viên chức đăng ký được gặp và có nội dung, lý do cụ thể thì bố trí thời gian thích hợp để gặp và trao đổi;
5. Thông báo công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết những việc được quy định tại Điều 7 Nghị định này;
6. Ban hành quy chế quản lý trang thiết bị làm việc trong cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua sắm thiết bị, phương tiện và các tài sản của cơ quan, đơn vị phải thực hiện theo quy định của pháp luật;
7. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; xử lý và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý người có hành vi tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị thì bị xử lý theo quy định của pháp luật;
8. Chỉ đạo việc cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu, cách thức tổ chức thực hiện, trách nhiệm thực hiện và trách nhiệm giải trình những nội dung công việc trong cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 7, Điều 9 của Nghị định này, trừ những tài liệu mật theo quy định của pháp luật;
9. Xem xét, giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo với cơ quan có thẩm quyền những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;
10. Kịp thời xử lý người có hành vi cản trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và người có hành vi trả thù, trù dập cán bộ, công chức, viên chức khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định rõ về  trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị; những việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết; những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan quyết định; những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan. 

Nghị định số 04 có hiệu lực từ 25/02/2015 và thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan./.

Tác giả: Phòng 15

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây