Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh lãnh đạo công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), việc thực hiện Quy chế dân chủ và thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong ngành KSND tỉnh Hà Nam

Chủ nhật - 14/07/2013 22:27 1.152 0
Thực hiện Chương trình kiểm tra số 02-CTr/BCSĐ ngày 05/4/2013 và Quyết định số 04-QĐ/BCSĐ ngày 3/6/2013 Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh Hà Nam. Trong các ngày 25, 26, 27/6/2013, Tổ công tác do đồng chí Vũ Hoài Nam - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã làm việc trực tiếp đối với 3 đơn vị: VKSND thành phố Phủ Lý, VKSND huyện Bình Lục và VKSND huyện Duy Tiên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), việc thực hiện quy chế dân chủ và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị không thuộc diện làm việc trực tiếp tiến hành tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh.
 Tổ công tác làm việc tại VKSND TP Phủ Lý
 
Trên cơ sở báo cáo tự kiểm tra của các đơn vị và kết quả kiểm tra trực tiếp tại 3 đơn vị VKSND thành phố Phủ Lý, VKSND huyện Bình Lục và Duy Tiên, Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh nhận thấy:

  Các đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân bảo đảm đúng quy trình. Kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các đơn vị VKS cấp huyện và Phòng nghiệp vụ được BTV Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy VKSND tỉnh đánh giá đạt yêu cầu, không có tập thể, cá nhân nào phải kỷ luật hoặc đề nghị kỷ luật sau kiểm điểm.

  Các đơn vị đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong quan hệ giải quyết công việc của đơn vị với các cơ quan Nhà nước, tổ chức và công dân trên địa bàn. Trong công tác lãnh đạo, điều hành, tập thể lãnh đạo đơn vị đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập chung, dân chủ, các công việc được đưa ra tập thể bàn bạc, thống nhất trước khi quyết định. Qua đó đã giúp cho cán bộ, công chức thấy được vai trò, trách nhiệm và chủ động phát huy tốt vai trò của mình trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị.

  Việc sử dụng ngân sách được cấp bảo đảm đúng quy định, các khoản chi cho hội nghị, điện, nước, văn phòng phẩm, điện thoại nhìn chung đã tiết kiệm; các khoản tiết kiệm chi được các đơn vị sử dụng đúng mục đích, đúng Quy chế chi tiêu nội bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện như:

  Về tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4: Sau khi tổ chức Hội nghị kiểm điểm các đơn vị chưa báo cáo về Ban Cán sự đảng VKS tỉnh để theo dõi, tổng hợp; ở một số đơn vị các đồng chí đảng viên chưa xây dựng bản kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của cá nhân để thực hiện; kết quả khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm chưa được rõ nét.

  Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Trách nhiệm của một số đơn vị VKSND huyện, thành phố trong việc chủ trì thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát, Công an, Thanh tra, Cục thuế, Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Quản lý thị trường trong tiếp nhận, quản lý và giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm chưa được đề cao; cá biệt có đơn vị hàng năm chưa tổ chức hội nghị cán bộ, công chức theo quy định, việc công khai các vấn đề liên quan đến tài chính chưa được thực hiện thường xuyên để cán bộ, công chức biết và tham gia giám sát.

  Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Một số đơn vị đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế sử dụng tài sản công, tuy nhiên hàng năm chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời.

  Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Quy chế dân chủ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các đơn vị, Ban Cán sự đảng VKSND tỉnh đã ra thông báo rút kinh nghiệm, yêu cầu các đồng chí Viện trưởng VKSND huyện, thành phố, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh:
 
 1. Nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời những thiếu sót nêu trên; quán triệt sâu rộng, thường xuyên hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Quy chế dân chủ và các văn bản hướng dẫn về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho cán bộ, công chức trong đơn vị để thực hiện.

 2. Chủ động phối hợp với các cơ quan trên địa bàn huyện trong thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành số 01 về tiếp nhận, quản lý và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

 3. Tăng cường công tác công khai tài chính trong đơn vị để cán bộ được tham gia kiểm tra, giám sát; chủ động xây dựng, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế sử dụng tài sản công của đơn vị bảo đảm đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ, công chức theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây