Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Hà nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai tháng hành động phòng, chống ma tuý và thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thứ ba - 25/06/2013 20:46 824 0
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ Hà Nam về việc triển khai tháng hành động phòng, chống ma tuý và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ngày 13/6/2013, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Hà Nam đã ban hành công văn số 56-CV/BCSĐ yêu cầu các VKSND huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung:
 Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới”, Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2015 của Chính phủ và hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”.

  Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công, điều tra, xử lý tội phạm về ma tuý và thực hiện tốt “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”. Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma tuý; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để tệ nạn ma tuý và tệ nạn xã hội khác xâm nhập vào cơ quan, đơn vị mình; đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương kịp thời đối với tập thể, cá nhân làm tốt công tác này.
 
 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31/1/2009 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong đơn vị. Tuyên truyền, vận động các cán bộ, công chức nhận thức đúng đắn mục đích, ý nghĩa của Cuộc vận động; thực hiện, hưởng ứng Cuộc vận động lồng ghép với các phong trào thi đua; đánh giá đúng về chất lượng hàng hoá dịch vụ, thực hiện mua sắm hàng Việt Nam khi có nhu cầu. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tội phạm buôn lậu; sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; sản xuất, buôn bán hàng giả…
 
 Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã giao Phòng 2 có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”; Phòng 1 theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tổng hợp, báo cáo kết quả với Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Hà Nam.

Tác giả: Phòng 9

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây