Đảng bộ VKSND tỉnh chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

Thứ ba - 14/01/2014 01:39 1.205 0
Trong những năm qua BCH Đảng bộ VKSND tỉnh đã nỗ lực đổi mới toàn diện phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ trước, quyết tâm xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Kết quả trong 4 năm liền (từ 2010 đến 2013), 100% các Chi bộ trực thuộc được công nhận là “Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh”; Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam được công nhận là “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”, trong đó năm 2011 và 2013 được công nhận là “Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.
Có được kết quả trên BCH Đảng bộ VKS tỉnh đặc biệt chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng. Hàng năm, Đảng uỷ đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình công tác gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); thực hiện tốt việc đăng ký xây dựng chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó đề ra chỉ tiêu trung bình mỗi năm có từ 90-95% chi bộ đạt tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Để thực hiện được các chỉ tiêu này, Đảng uỷ đã đề ra giải pháp cụ thể để các chi bộ căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị mình thực hiện cho sát thực, hiệu quả như: đối với các tổ chức đảng thuộc khối hình sự thì tập trung xây dựng các nghị quyết nhằm kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm của cơ quan CSĐT, không để xảy ra việc bắt, tạm giữ, tạm giam oan sai quá hạn, không để xảy ra việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử oan sai, hạn chế thấp nhất tình trạng bỏ lọt tội phạm. Đối với các Chi bộ thuộc khối Tổ chức cán bộ và Văn phòng tổng hợp thì xây dựng nghị quyết để lãnh đạo đơn vị làm tốt việc tham mưu giúp Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Viện trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, kiện toàn tổ chức cán bộ… từ đó tạo được những chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động ở các chi bộ đảng.

Với đặc thù là cơ quan bảo vệ pháp luật, Đảng ủy VKSND tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu và thấm nhuần chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước từ đó có ý thức chấp hành và thực hiện nghiêm túc; kịp thời nắm bắt và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng chương trình hành động để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của cấp ủy đề ra. Bên cạnh việc triển khai tốt các Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng ủy VKSND tỉnh còn phát động 100% cán bộ, Kiểm sát viên tham gia hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” do Ngành KSND phát động và rèn luyện cán bộ, đảng viên theo 5 đức tính mà Bác Hồ đã dạy cán bộ kiểm sát phải“công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Do đó, về cơ bản các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ VKSND tỉnh đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước, không có đảng viên vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội.

Để xây dựng Đảng bộ VKSND tỉnh trong sạch, vững mạnh, Đảng uỷ đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ. Có thể thấy trong nửa nhiệm kỳ qua Đảng bộ VKSND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo làm tốt vấn đề này, hàng tháng Đảng uỷ đã  thông báo lịch sinh hoạt đến từng Chi bộ, bố trí phòng họp riêng để bảo đảm tính tập trung và nghiêm túc trong sinh hoạt đảng; đồng thời cử các đồng chí Đảng uỷ viên tham dự để đánh giá chất lượng sinh hoạt của các Chi bộ, qua đó nắm bắt tình hình, tham mưu giúp Đảng ủy chỉ đạo tăng cường hướng dẫn đối với các chi bộ. Việc sinh hoạt chuyên đề cũng được duy trì thực hiện nghiêm túc mỗi quý 1 lần góp phần làm phong phú hơn nội dung sinh hoạt đảng cũng như nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường góp phần quan trọng trong việc củng cố tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm minh, triệt để các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm từ đó ý Đảng lòng dân được phát huy, khối đại đoàn kết được tăng cường, đảng viên, quấn chúng trong đơn vị tin vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Xác định việc kiện toàn tổ chức đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, trong năm 2013 đã kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình hiện tại của Đảng bộ; kịp thời tổ chức kiện toàn BCH Đảng bộ khi có biến động về nhân sự; duy trì và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, các vấn đề đều được đưa ra tập thể bàn bạc, thống nhất và đưa vào Nghị quyết, khi đã thành nghị quyết thì các đồng chí Cấp ủy viên phải gương mẫu đi đầu để các đảng viên, quần chúng thấy đúng tích cực hưởng ứng làm theo, điều đó đã làm tăng thêm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Đó chính là những hành động cụ thể, thiết thực nhất để Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần xây dựng và giữ vững danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Tác giả: Thu Hiền

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây