Một số kết quả kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) của Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam

Thứ sáu - 20/06/2014 04:18 3.431 0
Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/ĐUK ngày 08/4/2014 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, ngày 15/4/2014 Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam đã xây dựng Kế hoạch số 18-KH/ĐU để kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) ở các Chi bộ trực thuộc.
Theo kế hoạch tất cả các Chi bộ đều phải tiến hành tự kiểm tra, trong đó Đảng uỷ VKSND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra đối với Chi bộ Phòng 5, Chi bộ Văn phòng tổng hợp và thống kê tội phạm nhằm đánh giá kết quả thi hành Điều lệ Đảng, đồng thời tìm ra những khó khăn, vướng mắc, phát hiện, đề xuất những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Sau khi hoàn thành kế hoạch kiểm tra cho thấy kết quả như sau:

  Đảng ủy VKSND tỉnh và các Chi bộ trực thuộc đã kịp thời quán triệt Điều lệ Đảng (khoá X), các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng tới cán bộ, đảng viên. Sau học tập nhận thức của các cấp uỷ, đảng viên về tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, nguyên tắc, cơ cấu của tổ chức đảng, trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên.

  Công tác đảng viên được các cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm và thực hiện có hiệu quả, hầu hết đảng viên trong Đảng bộ đều thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên theo quy định Điều lệ Đảng. Công tác phát triển đảng được quan tâm đúng mức, Đảng ủy VKSND tỉnh đã xét, cử 9 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, tổ chức kết nạp cho 02 đảng viên, làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên bảo đảm đúng quy định.

 Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các cấp uỷ, Chi bộ luôn bám sát nguyên tắc tập chung dân chủ, thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Ngay sau khi Đại hội, Đảng bộ VKSND tỉnh đã tổ chức xây dựng Quy chế làm việc (nhiệm kỳ 2010-2015) để đi vào hoạt động bảo đảm đúng nguyên tắc, lề lối làm việc. Trong quá trình thực hiện Đảng ủy đã kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ để hoạt động hiệu quả hơn.
  
 Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức đảng được Đảng ủy chú trọng và tiến hành thường xuyên nhằm xây dựng tổ chức đảng vững mạnh trên cả 3 phương diện chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy VKSND tỉnh đã quyết định tách chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ và khiếu tố thành 02 chi bộ độc lập; kiện toàn bổ sung 6 đồng chí ủy viên BCH để kịp thời thay thế cho những đồng chí Đảng ủy viên chuyển công tác và nghỉ chế độ hưu trí; tổ chức bầu BTV Đảng ủy theo Đề án nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 đã thông qua lãnh để lãnh đạo BCH thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng. Các tổ chức đảng đều duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng, nội dung sinh hoạt đã bám sát Hướng dẫn số 05 của Ban Tổ chức Trung ương hình thức sinh hoạt bước đầu được đổi mới, chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng lên. 

 Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy được tăng cường, hàng năm các cấp ủy, chi bộ đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát để tiến hành kiểm tra, giám sát theo quy định. Từ năm 2011 đến nay Đảng uỷ VKSND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện 15 cuộc kiểm tra, giám sát trực tiếp đối với các Chi bộ trực thuộc. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của ngành và của địa phương, Quy định 47/QĐ-TW của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm, việc triển khai và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” …   

  Công tác thi hành kỷ luật Đảng cũng được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, trong năm 2013, Đảng ủy đã chỉ đạo các Chi bộ xem xét, xử lý kỷ luật 02 đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3) bảo đảm đúng quy định. 

  Đảng ủy VKSND tỉnh đã lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm tốt công tác chăm lo, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Đảng uỷ VKS tỉnh đã phân công một đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách công tác đoàn thanh niên và thường xuyên nắm tình hình, định hướng, kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên. Định kỳ hoặc đột xuất lãnh đạo Cấp uỷ đảng, chính quyền gặp gỡi trao đổi với Bí thư chi đoàn thanh niên để nghe ý kiến, nguyện vọng của thanh niên, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc giúp cho Chi đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  
 
  Bên cạnh những kết quả đạt được ở trên, trong quá trình thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Công tác kết nạp đảng viên đã được quan tâm song số lượng quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng hàng năm còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát ở một số chi bộ trực thuộc còn lúng túng về phương pháp. Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số đảng viên còn mức độ, vẫn còn có đảng viên vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

  Nguyên nhân là do việc đầu tư thời gian để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở một số Chi bộ còn hạn chế; các Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ trực thuộc còn kiêm nhiệm nhiều việc, thời gian bó hẹp, phụ thuộc nhiều vào công tác chuyên môn; kinh phí Đảng để hoạt động còn ít nên phần nào cũng ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng.
 
 Qua công tác kiểm tra, Đảng ủy VKSND tỉnh đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ VKSND tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra.

Tác giả: Thu Hiền

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây