Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - 85 năm cống hiến và trưởng thành

Thứ sáu - 18/03/2016 03:17 1.230 0
Tháng 2/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã nhanh chóng nắm bắt tình hình và kịp thời lãnh đạo giai cấp công - nông cùng các tầng lớp lao động vùng lên đấu tranh chống đế quốc, phong kiến. Các phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân, công dân bùng nổ khắp mọi nơi, như cuộc đấu tranh của công nhân đồn diền Phú Riềng ở Nam Bộ, cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy sợi Nam định, cuộc đấu tranh của công nhân nhà máy Diêm Bến Thủy, cuộc biểu tình của nông dân Hà Nam - Thái Bình… Nòng cốt trong các cuộc đấu tranh đó chính là lực lượng thanh niên làm việc trong các nhà máy và ở các vùng nông thôn.
Đứng trước sự phát triển lớn mạnh của các phong trào thanh niên đã đặt ra cho Đảng ta một vấn đề là phải thành lập một tổ chức nhằm thu hút thanh niên phấn đấu cho lý tưởng cộng sản. Do vậy mà từ ngày 20-26/3/1931 tại Hội nghị BCH Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng để bàn về công tác thanh niên, đưa ra chủ trương thống nhất các tổ chức thanh niên thành Đoàn thanh niên cộng sản Đông Dương. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta.  

Được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên lao động Việt Nam, tại đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 đến 25 tháng 3 năm 1961, các đại biểu đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (ngày cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Từ đó ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những hình thức đấu tranh và những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu khác nhau. Với mỗi giai đoạn, tên gọi của Đoàn đã được thay đổi.     
- Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Đông Dương
- Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
- Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
- Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
- Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
- Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh
- Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Ngay từ khi mới ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đã phát huy được vai trò xung kích, với những gương đoàn viên hy sinh, chiến đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, xứng đáng là cánh tay đắc lực và là đội dự bị của Đảng:

1. Cao trào đấu tranh những năm 1930 - 1931 - với đỉnh cao Xô Viết - Nghệ Tĩnh - là trận thử lửa đầu tiên đối với lớp đoàn viên, thanh niên cộng sản đầu tiên của Đoàn ta. Trong cuộc đối đầu đó, biết bao đồng chí đã tỏ rõ khí phách anh hùng và quyết tâm một lòng theo Đảng làm cách mạng, đã mở đầu cho truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn. Cũng trong trận thử lửa này, lịch sử đã để lại tấm gương oanh liệt của người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói bất hủ “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể có con đường nào khác” – câu nói đã trở thành phương châm hành động của tuổi trẻ Việt Nam.

2. Trong phong trào đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, đòi tự do, dân chủ, cải thiện đời sống, Đoàn thanh niên Dân chủ tiếp nối Đoàn Thanh niên cộng sản Đông Dương trong sự nghiệp tổ chức, giáo dục động viên tuổi trẻ đi đầu thực hiện nhiệm vụ của Đảng giao cho. Phong trào đấu tranh của các tầng lớp thanh niên đã trở thành làn sóng mạnh mẽ, đòi nhà toàn quyền Pháp ở Đông Dương phải ban hành một số quyền lợi của công nhân và lao động làm thuê như: giảm giờ làm, tăng tiền lương tối thiểu, cấm cúp phạt bằng tiền, có chế độ nghỉ thai sản cho phụ nữ, ra sắc lệnh “ân xá” tù chính trị ở Đông Dương.

3. Trong cao trào giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945, dưới ngọn cờ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn viên, thanh niên Việt Nam đã cùng toàn quân, toàn dân “Quyết tâm đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập” . Thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945 dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

4. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ củng cố chính quyền cách mạng và trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên hoạt động một cách công khai dưới chế độ mới và trưởng thành nhanh chóng về tư tưởng, tổ chức. Tháng 12/1946, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp của chủ tịch Hồ Chí Minh, với ý chí “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, thanh niên cả nước đã một lòng cùng toàn dân nêu cao tấm gương sáng ngời về tinh thần xả thân vì độc lập tự do, như Lê Gia Đỉnh - người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi đã hy sinh anh dũng và được truy tặng danh hiệu cao quý “Cảm tử quân số 1 của Thủ đô”.  

Đoàn đã động viên thanh niên trên các mặt trận nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chiến đấu ngoan cường, đồng thời phát động trong tuổi trẻ cả nước phong trào toàn quân giết giặc, đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn với một Điện Biên thiên anh hùng ca bất diệt. Qua 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đoàn thanh niên và tuổi trẻ cả nước đã hiến dâng cho Tổ quốc hàng chục vạn đoàn viên, thanh niên ưu tú, gần 3 triệu người tham gia bộ đội chủ lực, 5 triệu lượt người tham gia dân quân du kích, công nhân hỏa tuyến … và biết bao tấm gương chiến đấu ngoan cường, góp phần làm rạng rỡ gương mặt Tổ quốc ta và làm cho thực dân Pháp phải chuốc lấy thất bại thảm hại.

5. Trong công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, với ý chí “không có gì quý hơn độc lập tự do”, với tinh thần “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, Đoàn đã động viên các tầng lớp thanh niên tham gia vào 2 phong trào “3 sẵn sàng” và “5 xung phong”. Có 7 triệu đoàn viên thanh niên đã đăng ký tình nguyện; 21 nghìn đoàn viên thanh niên tham gia chống Mỹ, cứu nước; 1,5 triệu đoàn viên thanh niên nhận nhiệm vụ khó mà Đảng yêu cầu... Nhiều tấm gương tiêu biểu cùa đoàn viên thanh niên trong trận chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược đã được ghi vào lịch sử như: Tạ Thị Kiều tay không đoạt bốt giặc; Lê Thị Hồng Gấm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng không chịu đầu hàng giặc; dũng sĩ diệt Mỹ - anh hùng Lê Mã Lương với lẽ sống “Cuộc đời đẹp nhất là ở trên trận tuyến chống quân thù”. Câu nói bất hủ của người thợ điện Nguyễn Văn Trỗi “Còn giặc Mỹ không có hạnh phúc” đã gây xúc động cho tuổi trẻ và nhân dân tiến bộ khắp 5 châu; lời hô của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân “Nhằm thẳng quân thù mà bắn!” đã trở thành hiệu lệnh thúc giục quân và dân ta xông lên tiêu diệt quân thù…Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã làm nên Đại thắng mùa xuân 1975 lại tô thắm thêm truyền thống của Đoàn.

6. Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục gánh vác sứ mệnh to lớn là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, theo đường lối đổi mới của Đảng, Đoàn phát động thanh niên phong trào “tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, có 1,5 triệu đoàn viên đăng ký tình nguyện xây dựng: 23.639 công trình thanh niên, 10 vạn đoàn viên thanh niên tham gia xây dựng tuyến đường sắt Bắc - Nam dài 1.720km; xây dựng 56 công trường, 35 khu kinh tế mới, 30 công trình thủy lợi, 289.639 sáng kiến.

Trong phong trào “3 xung kích làm chủ tập thể” có 2 triệu đoàn viên thanh niên tham gia đăng ký, 62.715 công trình thanh niên, 6.000 tập thể đạt danh hiệu tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa, 1.195 đoàn viên thanh niên được tặng Huy chương tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc.

7. Trong công cuộc đổi mới của Đảng, tuổi trẻ Việt Nam đã “hành quân theo bước chân những người anh hùng”, “hành quân theo chân Bác”, tiếp bước cha anh đi đầu trong công cuộc đổi mới, 2 phong trào “thanh niên lập nghiệp”, “tuổi trẻ giữ nước” đã động viên hàng triệu đoàn viên thanh niên tham gia, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong lao động, chiến đấu, học tập, xây dựng cuộc sống mới. Các phong trào “Xứng danh anh bộ đội cụ Hồ” thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy”, “Đoàn kết 3 lực lượng”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “3 mục tiêu dân số, sức khỏe, môi trường”, “Dạy tốt, học tốt”, “Học vì ngày mai lập nghiệp”, “Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành cùng thanh niên trên con đường mưu sinh, lập nghiệp”… là biểu hiện cụ thể những cố gắng, nỗ lực vượt bậc của tuổi trẻ Việt Nam trong, thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và cũng là để đáp ứng sự mong mỏi của Đoàn viên thanh niên cả nước, năm 2000 Bộ Chính trị và Chính Phủ quyết định chọn là “Năm thanh niên Việt Nam”; năm 2003 Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý lấy tháng 3 hàng năm là “Tháng thanh niên”… Từ đó đến nay các phong trào thanh niên tình nguyện đã có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn, được đông đảo các cấp bộ Đoàn và Đoàn viên thanh niên tham gia, tạo nên ấn tượng tốt đẹp về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới. Tổ chức đoàn các cấp đã chủ động đề xuất và đảm nhận hàng ngàn chương trình, dự án kinh tế - xã hội quan trọng; các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng đã lôi cuốn hàng ngàn đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng tham gia đã góp phần khơi dậy sức thanh niên trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Các đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Tiếp lửa truyền thống – Mãi mãi tuổi hai mươi”, diễn đàn “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích” đã có sức lôi cuốn và lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng xã hội sâu góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng và tạo niềm tin cho thế hệ trẻ hôm nay. Đặc biệt, ngày 29/11/2005, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI đã chính thức thông qua Luật Thanh niên đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên, tạo cơ hội và môi trường cho tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. 

Suốt 85 năm cống hiến và trưởng thành dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh và Bác Hồ kính yêu, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ nước ta đã xây đắp nên những truyền thống vẻ vang. Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta nhiều huân chương cao quý, hàng trăm đoàn viên thanh niên được tặng danh hiệu anh hùng. Phát huy những truyền thống quý báu đó, các thế hệ đoàn viên, thanh niên cả nước nói chung và đoàn viên thanh niên tỉnh Hà Nam nói riêng đã tiếp bước theo nhau góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta, tỉnh ta ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Tác giả: Chi đoàn thanh niên VKSND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây