Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý nhân

Thứ tư - 08/08/2012 23:11 3.835 0
Tổng số: 11 biên chế ( 1 KSVTC, 4 KSVSC, 2 kiểm tra viên, 3 chuyên viên, 1 kế toán) Viện trưởng: Nguyễn Chí Quyết Phó viện trưởng: Đ/c Đào Xuân Thiều

Huyện Lý Nhân nằm ở phía đông nam của Tỉnh Hà Nam, gồm 23 đơn vị hành chính, trong đó có một thị trấn Vĩnh Trụ và 22 đơn vị cấp xã. Là huyện ở xa trung tâm tỉnh, có diện tích tự nhiên gần 168km2, dân số 177.000 người, địa bàn tiếp giáp với 3 tỉnh Thái Bình, Nam Đinh, Hưng Yên. Nền kinh tế chủ yếu thuần nông. Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn, chưa phát triển đồng bộ. Nhưng Cấp uỷ, chính quyền cùng toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trong Huyện luôn phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn thực hiện hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ chính trị đề ra.

 Năm 2011, 15/15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 12,5%, thu ngân sách từ kinh tế địa phương đạt 54 tỷ đồng, thu nhập đầu người tăng từ 11,5 triệu đồng/người năm 2010 lên 14,5 triệu đồng/người năm 2011, xã điểm Nhân Bình đạt 19 triệu đồng/người. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm, công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ hướng tăng nhanh, trên 20%. Đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới theo Nghị Quyết số 26- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) và Nghị Quyết số 03- NQ/TU của Tỉnh Uỷ Hà Nam và các Nghị quyết chuyên đề của Huyện uỷ Lý nhân đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của quần chúng nhân dân, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong phong trào hiến đất, dịch dậu để mở đường giao thông thôn, xóm. Kết quả bước đầu đáng kích lệ: 100% các xã đã hoàn thành quy hoạch xây dựng nông thôn mới, xây dựng mới 20 nhà văn hoá xã, nâng cấp 22 nhà văn hoá thôn, xóm. Xây dựng kiên cố 21 trường học. Triển khai xây dựng nhà máy cấp nước sạch tập chung ở 8 xã, thị trấn trong huyện. Tích cực khai thác dự án nâng cấp, cải tạo hệ thóng lưới điện hạ thế bằng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới thông qua dự án REII tại các xã. Đưa vào sử dụng 180 tuyến đường giao thông nông thôn đã đổ bê tông kiên cố với tổng chiều dài 40.000m bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. An sinh xã hội được đảm bảo, Quốc phòng - an ninh được củng cố giữ vững, tình hình liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn diễn biến ổn định, các tệ nạn xã hội từng bước được ngăn chặn đẩy lùi. Các hoạt động văn hoá- xã hội luôn diễn ra sôi nổi, 347/347 khu dân cư đã xây dựng được hương ước, quy ước nếp sống văn hoá. Giáo dục đào tạo luôn dẫn đầu trong phong trào thi đua của ngành giáo dục đào tạo Tỉnh. Bên cạnh đó Cấp uỷ và Chính quyền các cấp Huyện Lý Nhân luôn chú trọng làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 15,64% năm 2010 xuống còn 12,95% năm 2011.
Trong thời gian tới Huyện uỷ Lý Nhân tập chung Lãnh đạo, Chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới của tất cả các xã trong huyện. Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các dự án thu hút đầu tư, thúc đẩy công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ phát triển. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ tổ quốc". Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý Nhân - Một chặng đường hình thành và phát triển:
 
Cách đây 52 năm, ngày 26/7/1960 Chủ Tịch Hồ Minh đã ký lệnh công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của Viện kiểm sát nhân dân trong hệ thống các Cơ quan hành pháp thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Sau khi đất nước thống nhất, Ngành kiểm sát tỉnh Hà Nam có bước phát triển mới cả về tổ chức và hoạt động. Năm1976 tỉnh Nam Hà và Ninh Bình được hợp nhất thành tỉnh Hà Nam Ninh, trên cơ sở đó Viện kiểm sát tỉnh Nam Hà, Ninh Bình cũng được hợp thành Viện kiểm sát tỉnh Hà Nam Ninh. Năm 1997 Tỉnh Hà Nam Ninh chia tách thành ba Tỉnh Nam Định, Ninh Bình và Tỉnh Hà Nam. Tháng 01/1997 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam được tái lập, đến nay, tổ chức thành 06 đơn vị Viện kiểm sát huyện, thành phố và VKS tỉnh Hà Nam. Viện KSND huyện Lý Nhân là một trong 6 đơn vị của Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam.
Về cơ cấu tổ chức hiện tại: Viện KSND huyện lý nhân có tổng số 13 đồng chí cán bộ, kiểm sát viên. Trong đó, gồm: 01đ/c Viện trưởng, 02 đ/c Phó viện trưởng, 04 đ/c Kiểm sát viên sơ cấp, 01 đ/c Kiểm tra viên, 03 đ/c chuyên viên và 02 đ/c cán bộ.
Trải qua những khó khăn chung của đất nước, của Tỉnh và của Ngành kiểm sát Hà Nam nói chung, Viện kiểm sát huyện Lý nhân nói riêng dưới sự lãnh đạo của các Cấp uỷ Đảng đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, khắc phục khó khăn về mọi mặt, phát huy tinh thần đoàn kết, nhanh chóng ổn định tổ chức, làm tốt chức năng công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hành chính- kinh tế -xã hội theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khoá VII và Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII. Hướng mọi hoạt động của Ngành góp phần vào phục vụ nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế- xã hội của Huyện Lý Nhân.
Năm 2002, Hiến pháp năm 1992 được sửa đổi bổ sung. Luật Tổ chức VKSND năm 2002 ra đời đã đánh đấu một bước điều chỉnh quan trọng về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. Theo đó Viện KSND không thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực hành chính- kinh tế-xã hội nữa mà tập chung làm tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.
Thực hiện các quy định mới của Luật tổ chức VKSND, Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002, Nghị quyết 49- NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp đến năm 2020. Viện kiểm sát huyện Lý nhân đã có nhiều cố gắng, chủ động đẩy mạnh công tác phối hợp với các Cơ quan bảo vệ pháp luật, nâng cao chất lượng THQCT, kiểm sát các hoạt động tư pháp nhất là trong lĩnh vực giải quyết các vụ án hình sự, đấu tranh phòng, chống các vi phạm tội phạm xảy ra trên địa bàn huyện, góp phần đảm bảo an ninh- trật tự xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của huyện Lý Nhân.
Ghi nhận thành quả đó, trong nhiều năm qua từ năm 2006 - 2011 Viện KSND huyện lý nhân luôn đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Ngành KSND tỉnh Hà Nam, được Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tặng “Bằng khen”. 100% cán bộ, công chức đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Chiến sỹ thi đua Ngành”. Đựơc Huyện uỷ Lý Nhân công nhận Chi bộ đạt tiêu chuẩn "Chi bộ trong sạch, vững mạnh".

    Viện KSND huyện Lý Nhân nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị - trật tự trị an xã hội, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển mạnh mẽ nền kinh tế trên địa bàn huyện:

Hướng tới kỷ niệm 52 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2012). Năm 2011 và sáu tháng đầu năm 2012, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lý nhân tiếp tục phát huy những kết quả công tác đã đạt được trong những năm qua. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 01 của VKSTC, Kế hoạch công tác của VKSND tỉnh; Các Chỉ thị, Nghị quyết của huyện uỷ, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Nghị quyết 49 về chiến lược cải cách tư pháp và Nghị quyết Đại Hội XI của Đảng về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”. Viện kiểm sát huyện Lý Nhân đã tập chung nâng cao chất lượng công tác THQCT và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đặt trọng tâm vào vào thực hiện tốt chức năng công tố trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội. Chủ động, phối hợp tốt cùng các cấp, các ngành nhất là các Cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp xây dựng nhiều vụ án trọng điểm đưa ra xét xử lưu động tại địa bàn xảy ra tội phạm nhằm tuyên truyền pháp luật, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi tội phạm xảy ra.
Chủ động, tích cực tham mưu cho Cấp uỷ chỉ đạo, hỗ trợ chính quyền giải quyết có hiệu quả một số đơn khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài. Giải quyết kịp thời những vụ việc liên quan đến chính sách đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện. Tạo được niềm tin yêu và sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân. Được Cấp uỷ và Chính quyền các cấp đánh giá cao vai trò của Viện kiểm sát trong khối các Cơ quan trên địa bàn Huyện.
Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính kinh tế...và các việc khác theo quy định của pháp luật, VKS huyện đã chú trọng kiểm sát các bản án, tích cực tham gia phiên toà, phiên họp đảm bảo việc giải quyết các vụ việc dân sự tuân theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004.
Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù được VKS huyện chú trọng tăng cường, góp phần đảm bảo việc quản lý và thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ, giam theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên phối hợp vơi các Cơ quan hữu quan rà soát để nắm chắc số người bị kết án phạt tù nhưng chưa thi hành, kiểm sát chặt chẽ các trường hợp tạm đình chỉ thi hành án. Chú trọng phát hiện các vi phạm để kiến nghị yêu cầu Toà án, Cơ quan thi hành án khắc phục.
Công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, nhất là các đơn thư khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp. Không để xảy ra đơn thư khiếu tố kéo dài thuộc trách nhiệm giải quyết của VKS huyện.
Bên cạnh việc Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ VKSND huyện Lý Nhân luôn chú trọng công tác xây dựng Ngành, coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên để rèn luyện đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước. Có lập trường tư tưởng vững vàng, tinh thông pháp luật, có phẩm chất đạo đức trong sáng, theo lời dạy của Bác Hồ: Cán bộ kiểm sát phải “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân tin cậy giao cho.

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu cải cách tư pháp, phục vụ có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ chính trị của địa phương, Viện KSND huyện Lý Nhân quyết tâm nâng cao chất lượng công tác, đổi mới lề lối làm việc tập chung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 53- CT/TW và Nghị quyết số 08- NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng THQCT, kiểm sát các hoạt động tư pháp, Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.  Quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành luôn xác định gắn nhiệm vụ bảo vệ pháp chế  xã hội chủ nghĩa với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hai là: Tích cực, chủ động hơn nữa phối hợp cùng các ngành chức năng trên địa bàn nắm chắc thông tin về tội phạm, giải quyết kịp thời, chính xác các tố giác, tin báo về tội phạm theo đúng quy định Điều 103 Bộ Luật TTLHS, Quy chế phối hợp số 01 Liên Ngành Công an- Kiểm sát- Thanh tra- Thuế- Quản lý thị trường- Kiểm lâm tỉnh Hà Nam. Đặt trọng tâm tăng cường công tác THQCT và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, đảm bảo không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Chú trọng xác định nguyên nhân của tình hình tội phạm, đề xuất kiến nghị, tham gia tổ chức thực hiện các biện pháp đấu tranh, tuyên truyền phòng, chống vi phạm và tội phạm.

Ba là: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát trong sạch, vững mạnh, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý và pháp luật xã hội chủ nghĩa. Rèn luyện 5 đức tính mà Bác Hồ dạy cán bộ kiểm sát“Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bốn là: Tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp uỷ Đảng đối với Viện kiểm sát nhân dân. Gắn công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng ngành KSND trong sạch, vững mạnh.
Năm là: Quán triệt đầy đủ tính nhân dân trong hoạt động kiểm sát, phải tôn trọng sự giám sát và tranh thủ sự đồng tình ủng của quần chúng nhân dân. Mỗi cán bộ kiểm sát phải phấn đấu trở thành tấm gương trước quần chúng nhân dân về tuân thủ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện KSND huyện Lý Nhân rất mong đón nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Viện KSND cấp trên, Cấp uỷ Đảng, sự giám sát của HĐND, sự giúp đỡ tạo điều kiện của UBND và các Ban ngành đoàn thể trong huyện cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các Cơ quan tư pháp để Viện KSND huyện Lý Nhân thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh- Quốc phòng ở địa phương./.

 

Tác giả: VKSND huyện Lý Nhân

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây