Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Bình Lục - Hà Nam

Thứ ba - 24/07/2012 12:10 5.336 0
1. Giới thiệu chung. - Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, dân số... Huyện Bình Lục là đơn vị hành chính nằm ở phía Đông Nam tỉnh Hà Nam. Phía Đông Bắc và phía Bắc giáp huyện Lý Nhân, phía Tây Bắc giáp huyện Duy Tiên, phía Tây giáp huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Phía Nam và Đông Nam giáp các huyện Ý Yên, Vụ Bản, Mỹ Lộc tỉnh Nam Định.
Huyện Bình Lục có diện tích đất tự nhiên là 156,38km2, dân số 146.846 người, mật độ là 939 người/km2, có 21 đơn vị hành chính, trong đó có 01 thị trấn là thị trấn Bình Mỹ và 20 xã gồm: Bình Nghĩa, Đinh Xá, Trịnh Xá, Tràng An, Đồng Du, Đồn Xá, Hưng Công, Ngọc Lũ, An Mỹ, Bối Cầu, An Nội, Bồ Đề, Vụ Bản, An Ninh, Trung Lương, An Đổ, Mỹ Thọ, La Sơn, Tiêu Động, An Lão.

- Về kinh tế xã hội:
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) trên địa bàn đạt 10,3%.
Thu nhập bình quân đầu người 9,8 triệu đồng/người.
Cơ cấu ngành kinh tế: Nông nghiệp 38,5%; công nghiệp xây dựng 29,2%, dịch vụ 32,3%.
Tổng sản lượng lương thực 6 tháng đầu năm 2012 ước đạt 62.300 tấn, giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 950 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1110 tỷ đồng.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Lục lần thứ XXVI, huyện Bình Lục xác định nông nghiệp là lĩnh vực chủ đạo trong cơ cấu kinh tế, là điều kiện quan trọng để xây dựng nông thôn mới nên trong những năm qua lĩnh vực nông nghiệp được cấp uỷ, chính quyền địa phương hết sức quan tâm. Nhiều dự án phát triển cây trồng hàng hoá đã ra đời như dự án trồng đậu tương ở xã An Ninh, Bình Nghĩa, trồng dưa chuột xuất khẩu ở xã Hưng Công, trồng hoa công nghệ cao ở xã Vũ Bản, An Lão đã góp phần làm đa dạng hoá các sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm cũng như thu nhập cho nông dân.
Trong thời gian tới huyện Bình Lục sẽ phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, tăng nhanh giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, hoàn thành quy hoạch sử dụng đất, dồn đổi diện tích đất nông nghiệp từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống và đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH nông nghiệp, hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới.

2. Lịch sử hình thành và phát triển của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục.
Ngày 26/7/1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20- L/CTN công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong hệ thống các cơ quan Nhà nước, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sát từ Trung ương đến địa phương. Theo đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục được thành lập. Cùng với quá trình hình thành và phát triển của ngành kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục đã từng bước trưởng thành, đạt nhiều thành tích trên các mặt công tác, được Đảng và Nhà nước ghi nhận: Năm 2001 được Chủ tịch nước tặng "Huân chương Lao động hạng ba", nhiều năm được công nhận là "Tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa", "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối", được tặng danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" cùng nhiểu Bằng khen, giấy khen của ngành. Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục được công nhận là "Chi bộ trong sạch vững mạnh".

3. Chức năng, nhiệm vụ:
Theo quy định của Hiến pháp và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002:
- Viện kiểm sát nhân dân có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, theo đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp ở địa phương mình.
- Trong phạm vi chức năng của mình, Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân phải được xử lý theo pháp luật.

4. Cơ cấu tổ chức.
Tổng số: 13 biên chế ( 1 KSVTC, 7 KSVSC, 1 kiểm tra viên, 3 chuyên viên, 1 kế toán)
Viện trưởng: Đ/c Nguyễn Anh Bình
Phó viện trưởng: Đ/c Nguyễn Viết Luận, đ/c Nguyễn Anh Tuấn

5. Kết quả công tác kiểm sát năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012.

- Kết quả công tác kiểm sát năm 2011:
Thực hiện Chỉ thị số 01/2011/CT-VKSTC ngày 01/01/2011 của Viện kiểm sát Tối cao, kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 14/01/2011 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2011, các Nghị quyết của Huyện uỷ - HĐND huyện về các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh trật tự năm 2011, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, kết quả đạt được trên các mặt công tác như sau:
 Kiểm sát việc giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với 104 tin báo, tố giác về tội phạm đảm bảo việc xử lý các tin báo, tố giác tội phạm đúng quy định của pháp luật.
Kiểm sát hoạt động điều tra và lập hồ sơ đối với 73 vụ - 164 bị can, kiểm sát 45 vụ - 133 bị can kết thúc điều tra, 3 vụ - 5 bị can đình chỉ điều tra, 15 vụ - 4 bị can tạm đình chỉ điều tra, ra quyết định chuyển 1 vụ - 2 bị can đến Cơ quan CSĐT giải quyết theo thẩm quyền.Còn chưa kết thúc điều tra 9 vụ - 20 bị can.
Đã truy tố chuyển Toà án xét xử 46 vụ - 127 bị can, đình chỉ điều tra 1vụ - 7 bị can, tạm đình chỉ điều tra 1 vụ - 1 bị can. Còn tồn chưa giải quyết 1 vụ - 2 bị can.
Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đối với 44 vụ - 117 bị cáo, đã tổ chức 01 phiên toà theo tinh thần cải cách tư pháp để kiểm sát viên hai cấp tham dự rút kinh nghiệm.
Chủ trì phối hợp với các ngành làm án xây dựng 7 vụ án trọng điểm, phối hợp với Toà án đưa 6 vụ án ra xét xử lưu động tại nơi xảy ra tội phạm.
Thông qua công tác thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử Viện kiểm sát đã ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục một số tồn tại trong hoạt động điều tra, kiến nghị của Viện kiểm sát đã được Cơ quan điều tra tiếp thu khắc phục.
Đã kiểm sát việc tạm giữ đối với 116 người, kiểm sát việc tạm giam đối với 54 bị can, tíên hành 4 cuộc kiểm sát trực tiếp (2 cuộc kiểm sát từng mặt, 2 cuộc kiểm sát toàn diện) đối với Nhà tạm giữ tạm giữ Công an huyện Bình Lục đã ban hành 4 kết luận kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.
Kiểm sát việc ra Quyết định thi hành án đối với 105 bị án, phối hợp với Công an, Toà án quản lý chặt chẽ các trường hợp người bị kết án phạt tù đã có hiệu lực  pháp luật nhưng chưa thi hành, đôn đốc các bị án tự nguyện đi thi hành án, trong thời điểm không phát sinh bị án trốn thi hành án.
Kiểm sát việc thụ lý giải quyết của Toà án nhân dân huyện Bình Lục đối với 68 vụ việc dân sự và cử kiểm sát viên tham gia phiên họp của Toà án theo quy định.
Kiểm sát chặt chẽ việc chuyển giao bản án, quyết định thi hành án đã có hiệu lực pháp luật từ Toà án đến Chi cục thi hành án, việc ra quyết định thi hành án, phân loại và xác minh điều kiện thi hành án. Ra văn bản yêu cầu tự kiểm tra và ra Quyết định kiểm sát trực tiếp đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Lục, đã ban hành 2 kết luận kiến nghị yêu cầu Chi cục thi hành án khắc phục một số thiếu xót vi phạm.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục đã tiếp 31 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo, tiếp nhận 41 đơn thư khiếu nại tố cáo, phân loại giải quyết 41 đơn, tồn: 0.
Với những thành tích đã đạt được năm 2011 Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục được công nhận là "Chi bộ trong sạch vững mạnh".
Có được những thành tích nêu trên là do: Trong quá trình hoạt động Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện uỷ, sự chỉ đạo trực tiếp của Viện  kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam, sự ủng hộ của các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện; sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan tiến hành tố tụng như Cơ quan Cảnh sát điều tra, Toà án; sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, sự đối mới trong công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện.
    

- Kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2012.
6 tháng đầu năm 2012 tình hình vi phạm và tội phạm trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp. Viện kiểm sát đã kiểm sát việc giải quyết của Cơ quan điều tra đối với 47 tin báo, tố giác về tội phạm, kiểm sát hoạt động điều tra và lập hồ sơ đối với 40 vụ - 109 bị can, kiểm sát 30 vụ - 111 bị can kết thúc điều tra, 2 vụ - 2 bị can đình chỉ điều tra, 1 vụ - 0 bị can tạm đình chỉ điều tra, ra quyết định chuyển án 3 vụ - 2 bị can đến Cơ quan CSĐT để giải quyết theo thẩm quyền. Còn chưa kết thúc điều tra 4 vụ - 4 bị can.
Đã truy tố chuyển Toà án xét xử 32 vụ - 104 bị can, còn tồn chưa giải quyết: 0.
Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đối với 29 vụ - 98 bị cáo, đình chỉ 1 vụ - 1 bị cáo (Lý do: Người bị hại rút đơn trước ngày mở phiên toà theo khoản 2 điều 105 Bộ luật Tố tụng hình sự.
Chủ trì phối hợp với các ngành làm án xây dựng 5 vụ án trọng điểm, phối hợp với Toà án đưa 4 vụ án ra xét xử lưu động tại nơi xảy ra tội phạm.
Đã kiểm sát việc tạm giữ đối với 76 người, kiểm sát việc tạm giam đối với 44 bị can, tiến hành 2 cuộc kiểm sát trực tiếp (1 cuộc kiểm sát từng mặt, 1 cuộc kiểm sát toàn diện) đối với Nhà tạm giữ Công an huyện Bình Lục đã ban hành 2 kết luận kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.
Kiểm sát việc ra Quyết định thi hành án đối với 79 bị án, phối hợp với Công an, Toà án quản lý chặt chẽ các trường hợp người bị kết án phạt tù đã có hiệu lực  pháp luật nhưng chưa thi hành, đôn đốc các bị án tự nguyện đi thi hành án, trong thời điểm không phát sinh bị án trốn thi hành án.
Kiểm sát việc thụ lý giải quyết của Toà án nhân dân huyện Bình Lục đối với 68 vụ việc dân sự, 5 vụ án hành chính, cử kiểm sát viên tham gia phiên toà, phiên họp của Toà án theo quy định. Thông qua công tác kiểm sát đã ban hành 01 kiến nghị yêu cầu Toà án khắc phục một số vi phạm thiếu xót, kiến nghị của Viện kiểm sát đã được Toà án tiếp thu.
Đôn đốc Chi cục thi hành án đẩy nhanh tiến độ thi hành án đối với những việc có điều kiện thi hành, kiểm sát chặt chẽ các quyết định thi hành án, việc ra quyết định thi hành án, phân loại và xác minh điều kiện thi hành án. Yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Lục tự kiểm tra công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm, đã ban hành kết luận kiến nghị yêu cầu Chi cục thi hành án khắc phục một số thiếu xót vi phạm.
Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục đã tiếp 5 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo, tiếp nhận 12 đơn thư khiếu nại tố cáo, phân loại giải quyết 12 đơn, hiện không còn đơn thư tồn đọng.
Nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát theo quy định của Hiến pháp và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, trong những năm qua Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục luôn hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát đã đề ra, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương, được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam ghi nhận và cấp uỷ địa phương đánh giá cao.

6. Thông tin liên hệ.
Địa chỉ: Tiểu khu Bình Long, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
Số điện thoại: 03513.860049.
Số Fax: 03513.860049.


Tác giả: VKS HUYỆN BÌNH LỤC

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây