Bế mạc hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2015

Thứ hai - 19/01/2015 22:57 883 0
Tiếp tục ngày làm việc thứ 02, ngày 17/01/2015, Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2015 thực hiện các nội dung: Thông báo kết quả lấy phiếu tin nhiệm chức vụ Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014, Chỉ thị công tác thi đua, khen thưởng năm 2015; trao các danh hiệu thi đua, khen thưởng của Chính phủ và của Ngành.
 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình
phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Nguyễn Hải Phong, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh. Hội nghị tiếp tục thảo luận dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
chủ trì phần thảo luận tại hội nghị

Sau phần thảo luận, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014 và Chỉ thị công tác thi đua, khen thưởng năm 2015. Thực hiện Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2014, Viện kiểm sát các cấp đã triển khai xây dựng kế hoạch, đề ra các chỉ tiêu thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị. Có 56 đơn vị đăng ký phấn đấu được tặng Cờ thi đua Chính phủ, 48 đơn vị đăng ký phấn đấu được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Ngành; 767 tập thể cấp phòng, Viện kiểm sát cấp huyện và tương đương đăng ký phấn đấu được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối; 1.053 tập thể đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; 6.794 cá nhân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở"; số cán bộ, công chức còn lại đều đăng ký đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến". Các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức nhiều đợt thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị và các ngày Lễ lớn của đất nước; gắn phong trào thi đua của Ngành với phòng trào thi đua "Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XI" và cùng "Cả nước chung sức xây dựng nông thơn mới"; triển khai sâu rộng cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; phối hợp với Công đoàn tổ chức thi đua phấn đấu trở thành người công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", phối hợp với Hội Phụ nữ tổ chức thi đua trở thành nữ cán bộ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Các phong trào thi đua của toàn Ngành đều hướng trọng tâm vào việc thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu được đề ra trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành năm 2014. Tiếp tục phương châm "Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở", Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã tổ chức các phong trào thi đua với các mục tiêu cụ thể, thiết thực. Có nhiều đơn vị đăng ký, xác định khâu đột phá để phấn đấu đạt thành tích cao hơn so với năm 2013. Kết quả thực hiện phong trào thi đua của Viện kiểm sát các cấp được thể hiện rõ nét trong các lĩnh vực: Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp về hình sự; kiểm sát các hoạt động tư pháp khác; công tác quản lý, tổng hợp, hậu cần, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014

Công tác khen thưởng năm 2014 được lãnh đạo các Viện kiểm sát địa phương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp thực hiện kịp thời nên đã động viên, khuyến khích những tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua, đem lại hiệu quả cao trong công tác, tạo khí thế cho phong trào thi đua mới. Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014, theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành đã xét, báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình Thủ tướng Chính phủ tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" cho 17 đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng "Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân" cho 59 đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; tặng "Cờ thi đua dẫn đầu khối" cho 282 tập thể; tặng Bằng khen cho 182 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" 2 năm liên tục và 528 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" 2 năm liên tục 2013 - 2014; công nhận danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2014 cho 10 tập thể (Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và tương đương); công nhận 257 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân". Viện kiểm sát nhân dân các địa phương và các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao công nhận, đề nghị công nhận cho 509 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc năm 2014" (Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện và tương đương), 2112 cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở".

Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát năm 2015 xác định: Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của Ngành; là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX. Đây cũng là năm cuối cùng cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó; tiếp tục xây dựng Ngành ngày càng trong sạch, vững mạnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ thị các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 với trọng tâm: Tổ chức quán triệt, thực hiện các kế hoạch, chỉ thị; hoàn thiện thể chế và nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân. Tiếp tục tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã phát động, đặc biệt là phong trào thi đua lập thành tích "Chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII", gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phong trào thi đua làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn". Tập trung trí tuệ, nâng cao trách nhiệm, đề ra sáng kiến, giải pháp tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13 của Quốc hội, chỉ thị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát.
Một số hình ảnh trao các danh hiệu thi đua tại hội nghị:
 
 

 

 

 Kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2015, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định, sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Đồng chí biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị với chất lượng cao. Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình đánh giá: Năm 2014, ngành Kiểm sát đã hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, có bước tiến lớn trong xây dựng thể chế, xây dựng Ngành đạt nhiều kết quả tích cực; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hiệu quả, bảo vệ pháp chế, bảo vệ công lý; đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn cuộc sống thanh bình cho nhân dân, nâng cao vị thể của Ngành trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được năm 2014, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng nêu ra một số hạn chế, thiếu sót, chậm được khắc phục như: Chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên ở một số phiên tòa; một số chỉ tiêu kiểm sát hoạt động tư pháp; số lượng, chất lượng kháng nghị hình sự chưa đạt yêu cầu.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015, Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo toàn Ngành cần triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định. Triển khai thực hiện nghiêm túc Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 vừa được Quốc hội thông qua. Để triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật đòi hỏi toàn Ngành phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa. Các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải chủ động, sâu sát trong việc theo dõi, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng nhiệm vụ được giao, nhất là việc xây dựng các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại các phiên họp theo đúng chương trình đã ấn định. Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, tăng cường hướng dẫn thi hành luật, trong đó năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân phải hoàn thành Dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi). Đây là Dự án luật đặc biệt quan trọng, điều chỉnh trực tiếp hoạt động của Ngành, là cơ hội để cụ thể hóa đúng tinh thần các quy định của Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, hướng đến mục tiêu xây dựng nền công tố mạnh, thực chất hơn, tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp. Đồng thời, phải chủ động, tích cực tham gia xây dựng các dự án luật về tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp, về tố tụng tư pháp và bổ trợ tư pháp. Bên cạnh đó, toàn Ngành tiếp tục thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; đổi mới các biện pháp về quản lý, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ.

Với những nhiệm vụ trọng tâm trên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo: Cùng với việc sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành, Viện kiểm sát các cấp cần tăng cường thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, công vụ, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 31/3/2014; phối hợp kiểm tra liên ngành; Ban Cán sự đảng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong toàn Ngành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Đồng chí Viện trưởng tin tưởng, với những thành tích đạt được trong năm 2014, năm 2015 toàn Ngành sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh, trật tự an toàn cho xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

Nhân dịp năm mới xuân Ất Mùi 2015, Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi lời chúc tới các đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2015 bế mạc, thành công tốt đẹp.
 

Tác giả: Nguồn tin:www.vksndtc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây