Bế mạc Hội nghị Triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017

Thứ sáu - 30/12/2016 01:46 1.329 0
Tiếp tục ngày làm việc thứ 02, ngày 29/12/2016, Hội nghị Triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017 thực hiện các nội dung: Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016; Chỉ thị công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; trao các danh hiệu thi đua của Chính phủ và của Ngành. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh.
 

 

Đ/c Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Phát biểu bế mạc hội nghị
          
 
Đ/c Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội nghị
 
          Phần thảo luận dưới sự chủ trì của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình bày tham luận về các chuyên đề đã đăng ký tại hội nghị. Các ý kiến phân tích sâu thực trạng, kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016. Tập trung phân tích, đánh giá hạn chế, thiếu sót; nguyên nhân và nêu các giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát các cấp năm 2017 và những năm tiếp theo.
 
 
 
Đ/c Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội nghị
 
          Sau phần thảo luận, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016; Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của ngành Kiểm sát nhân dân. Năm 2016, cùng với khí thế thi đua của cả nước, ngành Kiểm sát nhân dân đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, các chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát; nỗ lực phấn đấu, hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển đất nước. Các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức nhiều đợt thi đua lập thành tích chúc mừng các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn của đất nước; gắn phong trào thi đua của Ngành với phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân đã xét, báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” đối với 20 tập thể; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” đối với 54 tập thể; tặng “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối” đối với 278 tập thể; tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với 179 tập thể và 595 cá nhân; công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đối với 31 tập thể.  Công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” đối với 255 cá nhân; danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” đối với 102 cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Viện kiểm sát nhân dân các địa phương công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đối với 479 tập thể và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở đối với 2.023 cá nhân.
 
 
Đ/c Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội nghị
 
          Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 xác định: Năm 2017 là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2007 của ngành Kiểm sát nhân dân như sau: “Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua; triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các đạo luật mới về tư pháp, những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao hiệu quả công tác điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật, tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp; hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; xây dựng ngành Kiểm sát vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; đồng thời nâng cao chất lượng công tác khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên kịp thời phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu toàn Ngành tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể sau: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Đảng, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân; đẩy mạnh việc phát động và tổ chức thức hiện hiệu quả phong trào thi đua trong các lĩnh vực công tác và đổi mới công tác khen thưởng.
 
 
Đ/c Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội nghị
 
          Kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2016, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí biểu dương tinh thần trách nhiệm của các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị với chất lượng cao; đồng thời đánh giá: Năm 2016, ngành Kiểm sát đã hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, có bước tiến lớn trong xây dựng thể chế, xây dựng Ngành đạt nhiều kết quả tích cực; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hiệu quả, bảo vệ pháp chế, bảo vệ công lý; đóng góp quan trọng vào việc giữ gìn cuộc sống thanh bình cho nhân dân, nâng cao vị thể của Ngành trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
 
 
 
Đ/c Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương phát biểu tại hội nghị
 
          Năm 2017, với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”, ngoài việc thực hiện tốt kế hoạch trọng tâm năm 2017, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đề nghị toàn Ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị công tác năm 2017 của ngành Kiểm sát nhân dân đến từng cấp kiểm sát. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; xây dựng đoàn kết nội bộ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch nâng cao công tác nghiệp vụ; phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để Viện kiểm sát các cấp có thể kết nối với nhau. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng về các chỉ tiêu khen thưởng; xây dựng quy định, quy chế về công tác thi đua, khen thưởng gửi Viện kiểm sát các cấp góp ý, hoàn thiện. Đồng chí Viện trưởng đặc biệt lưu ý về tinh thần, trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu đơn vị, mọi nơi, mọi lúc cần được phát huy một cách triệt để, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
 
 
 
 
 
 
 
Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao trao cờ thi đua cho các đơn vị, tập thể xuất sắc
 
          Đồng chí Viện trưởng tin tưởng, với kết quả đạt được trong năm 2016, năm 2017 toàn Ngành sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh, trật tự an toàn cho xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. 
 
          Nhân dịp năm mới xuân Đinh Dậu 2017, Viện trưởng Lê Minh Trí thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi lời chúc tới các đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
          Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017 bế mạc, thành công tốt đẹp.
 
Toàn cảnh hội nghị
 

Tác giả: http://www.vksndtc.gov.vn/

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây