Bế mạc Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018

Thứ sáu - 29/12/2017 20:44 1.100 0
 


Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng
Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu kết luận Hội nghị

 

Mở đầu phần làm việc buổi chiều ngày 29/12/2018, Hội nghị tiếp tục thảo luận dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề: Giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm hành chính, kinh doanh thương mại, lao động tại Viện kiêm sát nhân dân tối cao; một số giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị trong công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động; đổi mới công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn mới; đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ nhằm nâng cao toàn diện chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cán bộ Kiểm sát trong tình hình mới; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư phá trong ngành Kiểm sát quân sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm trong tình hình hiện nay.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
Trình bày Chỉ thị công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND năm 2018

 

Kết thúc phần thảo luận, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trình bày Chỉ thị công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của ngành Kiểm sát nhân dân như sau:“Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên kịp thời phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay”.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tối cao,
Viện trưởng VKQS Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ thị toàn Ngành nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó yêu cầu tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Toàn Ngành triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”;

- Các đơn vị trong toàn Ngành xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2018 phù hợp với đơn vị mình, trong đó đề ra các mục tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện với hiệu quả cao nhất;

- Tổ chức phát động và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua; đề ra các giải pháp, sáng kiến thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành năm 2018 và các Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác nghiệp vụ;

- Thi đua đẩy mạnh công tác xây dựng Ngành, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới;

- Các cấp uỷ Đảng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp phải phát huy, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua;

- Viện kiểm sát các cấp tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 47/KH-VKSTC ngày 26/4/2017 về xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 - 2020;

- Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng.

 


Đồng chí Phương Hữu Oanh, Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết
các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao đông và các việc khác
theo quy định của pháp luật VKSND tối cao trình bày tham luận

 

 

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng
Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao trình bày tham luận

 

 

Đồng chí Huỳnh Văn Ri, Viện trưởng
VKSND thành phố Cần Thơ trình bày tham luận

 


Đồng chí Nguyễn Tiến Long, Viện trưởng
VKSND tỉnh Bắc Ninh trình bày tham luận

 

Tiếp theo là phần công bố và trao tặng các danh hiệu thi đua. Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao công bố các quyết định khen thưởng.

 

 


Các đại biểu dự Hội nghị

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, ngành Kiểm sát nhân dân có: 20 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; có 60 đơn vị được tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, gồm:


CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

1. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

2. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

3. Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

4. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

5. Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

6. Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

7. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

8. Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

9. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội;

10. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;

11. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

13. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam;

14. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng;

15. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ;

16. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá;

17. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định;

18. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam;

19. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

20. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

 

 

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng
Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017

 

CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao trao Cờ thi đua ngành KSND cho các tập thể

có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

1. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh;

2. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế;

3. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy;

4. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp;

5. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự;

6. Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình;

7. Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật;

8. Vụ kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp;

9. Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự;

10. Vụ Thi đua - Khen thưởng;

11. Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin;

12. Cục Kế hoạch - Tài chính;

13. Trường đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh;

14.  Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng;

15. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh;

16. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng;

17. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng;

18. Viện kiểm sát nhân thành phố Cần Thơ;

19. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh;

20. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương;

21. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên;

22. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định;

23. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình;

24. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình;

25. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La;

26. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu;

27. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai;

28. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang;

29. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

30. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình;

31. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang;

32. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

33. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái;

34. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An;

35. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;

36. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình;

37. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế;

38. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

39. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên;

40. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà;

41. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai;

42. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông;

43. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh;

44. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương;

45. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước;

46. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

47. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận;

48. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang;

49. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An;

50. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre;

51. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh;

52. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long;

53. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang;

54. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;

55. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu;

56. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang;

57. Viện kiểm sát quân sự Trung ương;

58. Viện kiểm sát quân sự quân khu 5;

59. Viện kiểm sát quân sự quân khu 9;

60. Viện kiểm sát quân sự quân chủng Hải quân.

Ngoài ra, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối” cho 278 tập thể; tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho 238 tập thể và 830 cá nhân; công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 32 tập thể; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” cho 256 cá nhân; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 99 cá nhân các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, hiệu quả, Hội nghị triển khai công tác ngành KSND năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị năm nay được tiến hành theo tinh thần đổi mới, hiệu quả, thiết thực; trong một ngày làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra những kinh nghiệm, kỹ năng, khó khăn vướng mắc, từ đó đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong năm 2018 cũng như những năm tiếp theo.

Bước sang năm 2018, đồng chí Viện trưởng yêu cầu để thực hiện tốt Chỉ thị công tác của ngành KSND năm 2018 cần quán triệt: Giữ gìn đoàn kết là vấn đề sống còn của mỗi đơn vị; tiếp tục đổi mới các khâu công tác để tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa trong thời gian tới. Đặc biệt, cần thực hiện tốt “Trách nhiệm, kỷ cương” là phải đảm bảo trật tự kỷ cương trong đơn vị của mình mà trách nhiệm trước hết là người đứng đầu đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong công tác, thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất; chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, rà soát sắp xếp lại các vị trí công tác đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là Cơ quan điều tra giải quyết có hiệu quả các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng cho Nhà nước; chú trọng việc chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm…
Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí chúc cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác.


Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng
Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu kết luận Hội nghị

 

Mở đầu phần làm việc buổi chiều ngày 29/12/2018, Hội nghị tiếp tục thảo luận dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đại biểu tập trung thảo luận về các vấn đề: Giải pháp nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm hành chính, kinh doanh thương mại, lao động tại Viện kiêm sát nhân dân tối cao; một số giải pháp nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị trong công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động; đổi mới công tác tổ chức cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng Viện kiểm sát nhân dân giai đoạn mới; đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ nhằm nâng cao toàn diện chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cán bộ Kiểm sát trong tình hình mới; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư phá trong ngành Kiểm sát quân sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm trong tình hình hiện nay.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao
Trình bày Chỉ thị công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND năm 2018

 

Kết thúc phần thảo luận, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trình bày Chỉ thị công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018 xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của ngành Kiểm sát nhân dân như sau:“Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên kịp thời phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay”.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tối cao,
Viện trưởng VKQS Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ thị toàn Ngành nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó yêu cầu tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Toàn Ngành triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”;

- Các đơn vị trong toàn Ngành xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2018 phù hợp với đơn vị mình, trong đó đề ra các mục tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện với hiệu quả cao nhất;

- Tổ chức phát động và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua; đề ra các giải pháp, sáng kiến thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của Ngành năm 2018 và các Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác nghiệp vụ;

- Thi đua đẩy mạnh công tác xây dựng Ngành, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới;

- Các cấp uỷ Đảng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp phải phát huy, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua;

- Viện kiểm sát các cấp tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung theo Kế hoạch số 47/KH-VKSTC ngày 26/4/2017 về xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017 - 2020;

- Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng.

 


Đồng chí Phương Hữu Oanh, Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết
các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao đông và các việc khác
theo quy định của pháp luật VKSND tối cao trình bày tham luận

 

 

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng
Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao trình bày tham luận

 

 

Đồng chí Huỳnh Văn Ri, Viện trưởng
VKSND thành phố Cần Thơ trình bày tham luận

 


Đồng chí Nguyễn Tiến Long, Viện trưởng
VKSND tỉnh Bắc Ninh trình bày tham luận

 

Tiếp theo là phần công bố và trao tặng các danh hiệu thi đua. Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao công bố các quyết định khen thưởng.

 

 


Các đại biểu dự Hội nghị

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017, ngành Kiểm sát nhân dân có: 20 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; có 60 đơn vị được tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, gồm:


CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

1. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

2. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

3. Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

4. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

5. Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

6. Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

7. Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

8. Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

9. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội;

10. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội;

11. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

13. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam;

14. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng;

15. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ;

16. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá;

17. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định;

18. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam;

19. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

20. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

 

 

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng
Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017

 

CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao trao Cờ thi đua ngành KSND cho các tập thể

có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017

 

 

 

 

 

 

 

1. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh;

2. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế;

3. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy;

4. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp;

5. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự;

6. Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình;

7. Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật;

8. Vụ kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp;

9. Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự;

10. Vụ Thi đua - Khen thưởng;

11. Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin;

12. Cục Kế hoạch - Tài chính;

13. Trường đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh;

14.  Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng;

15. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh;

16. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng;

17. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng;

18. Viện kiểm sát nhân thành phố Cần Thơ;

19. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh;

20. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương;

21. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên;

22. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định;

23. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình;

24. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình;

25. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La;

26. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu;

27. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai;

28. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Giang;

29. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

30. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình;

31. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang;

32. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

33. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái;

34. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An;

35. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;

36. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình;

37. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế;

38. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

39. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên;

40. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hoà;

41. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai;

42. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông;

43. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh;

44. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương;

45. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước;

46. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

47. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận;

48. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang;

49. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An;

50. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre;

51. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh;

52. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long;

53. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang;

54. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;

55. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu;

56. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang;

57. Viện kiểm sát quân sự Trung ương;

58. Viện kiểm sát quân sự quân khu 5;

59. Viện kiểm sát quân sự quân khu 9;

60. Viện kiểm sát quân sự quân chủng Hải quân.

Ngoài ra, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối” cho 278 tập thể; tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho 238 tập thể và 830 cá nhân; công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 32 tập thể; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” cho 256 cá nhân; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 99 cá nhân các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, hiệu quả, Hội nghị triển khai công tác ngành KSND năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị năm nay được tiến hành theo tinh thần đổi mới, hiệu quả, thiết thực; trong một ngày làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra những kinh nghiệm, kỹ năng, khó khăn vướng mắc, từ đó đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong năm 2018 cũng như những năm tiếp theo.

Bước sang năm 2018, đồng chí Viện trưởng yêu cầu để thực hiện tốt Chỉ thị công tác của ngành KSND năm 2018 cần quán triệt: Giữ gìn đoàn kết là vấn đề sống còn của mỗi đơn vị; tiếp tục đổi mới các khâu công tác để tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa trong thời gian tới. Đặc biệt, cần thực hiện tốt “Trách nhiệm, kỷ cương” là phải đảm bảo trật tự kỷ cương trong đơn vị của mình mà trách nhiệm trước hết là người đứng đầu đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong công tác, thanh tra theo kế hoạch, thanh tra đột xuất; chú trọng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, rà soát sắp xếp lại các vị trí công tác đảm bảo phù hợp với năng lực, sở trường nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là Cơ quan điều tra giải quyết có hiệu quả các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ; đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng cho Nhà nước; chú trọng việc chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm…
Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí chúc cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác.

Tác giả: http://www.vksndtc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây