Hội nghị tổng kết 08 năm thực hiện nghị quyết số 49-NQ/TW của bộ chính trị trong ngành kiểm sát nhân dân

Thứ năm - 01/08/2013 22:49 1.427 0
Ngày 31/7/2013, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị toàn Ngành tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (Nghị quyết số 49-NQ/TW). Hội nghị được tổ chức qua truyền hình trực tuyến nối điểm cầu VKSND tối cao với điểm cầu các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 Điểm cầu VKSND tỉnh Hà Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh; Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện KSND cấp huyện; Trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng nghiệp vụ, Kiểm sát viên trung cấp Viện KSND tỉnh.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị ở điểm cầu VKSND tỉnh Hà Nam
 
 Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, công cuộc cải cách tư  pháp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị được ban hành, thực hiện đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về chiến lược cải cách tư pháp đến năm2020, với mục tiêu xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp  mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao.

 Qua 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức  và hành động của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, công chức trong ngành Kiểm sát. Viện kiểm sát các cấp đã nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện việc đổi mới sâu rộng về tổ chức bộ máy cán bộ và phương thức hoạt động để nâng cao  hiệu quả công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thiết thực đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân.
 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng
 Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Mục đích quan trọng tổ chức hội nghị toàn Ngành tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được; chỉ ra những bài học kinh nghiệm; hoạch định, định hướng nội dung trọng tâm về thực hiện cải cách tư pháp của Viện kiểm sát các cấp trong thời gian tới; qua đó tích cực tham mưu cho Bộ Chính trị về các nội dung liên quan để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 49-NQ/TW về cải cách tư pháp. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đề nghị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo; đặc biệt cần chú trọng tham gia các nội dung về bài học kinh nghiệm qua hoạt động thực tiễn; khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân.
 

Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
 trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW
 của Bộ Chính trị trong ngành Kiểm sát nhân dân
 
 Tại hội nghị, đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết 08 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị trong ngành Kiểm sát nhân dân. Báo cáo  nêu rõ: Ngay sau khi Nghị quyết số 49 ­-NQ/TW của Bộ chính trị được ban hành, ngành Kiểm sát nhân dân đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực và toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát. Ban Cán sự đảngViện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị quán triệt đến Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Ngành; ban hành Kế hoạch số 63-BCS/VKSTC ngày 18/01/2006 về tổ chức thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW; thành lập Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp của toàn Ngành. Hàng năm, căn cứ nội dung Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết để chỉ đạo thực hiện thống nhất trong Ngành và phối hợp với các cơ quan hữu quan thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp theo lộ trình đề ra; chỉ đạo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Tỉnh uỷ, Thành uỷ về cải cách tư pháp.

 Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp Trung ương tổ chức sơ kết 03 năm và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW trong ngành Kiểm sát, đánh giá tiến độ, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp. Viện kiểm sát các cấp quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, của Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Tỉnh ủy, Thành ủy, đạt được kết quả tích cực trên các mặt công tác như: Xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực hoạt động tư pháp; nghiên cứu, xây dựng các đề án về cải cách tư pháp; triển khai việc thành lập Viện kiểm sát 4 cấp theo Kết luận 79-KL/TW của Bộ Chính trị; thực hiện chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” và “nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa”; ...

 Dự thảo báo cáo nêu 05 bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp đã được xác định trong Chương trình công tác cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011 - 2016, toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực hoạt động tư pháp; đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng xây dựng 02 dự án Luật quan trọng là Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) và Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) theo đúng Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành xây dựng các Luật, Pháp lệnh khác trong lĩnh vực hoạt động tư pháp. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát các cấp. Thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số 37 của Quốc hội và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước; khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được Quốc hội giao. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong sạch, vững mạnh, trung thành với sự nghiệp của Đảng, dũng cảm đấu tranh bảo vệ công lý, pháp luật xã hội chủ nghĩa; có trách nhiệm, bản lĩnh và lương tâm nghề nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành nhằm xây dựng, tôn vinh hình ảnh về ngành Kiểm sát. Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc cho Viện kiểm sát các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Thông qua việc tổng kết này ngành Kiểm sát nhân dân đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về hoạt động tư pháp; việc thực hiện thành lập Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân khu vực và bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.
 
 Phần thảo luận, tham gia ý kiến của đại biểu tại các điểm cầu do đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao điều hành. Có 12 ý kiến tham luận tại Hội nghị, trong đó nhiều ý kiến đã đưa ra những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 49, đặc biệt là các biện pháp nhằm “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” và “nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa”, việc xây dựng mô hình VKSND khu vực, …
 
 Phát biểu kết  luận Hội nghị, Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh việc tổng  kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 49 tạo ra một trào lưu thi đua sâu rộng trong toàn ngành, tạo ra  một thế và lực mới cho ngành kiểm sát nhân dân, toàn ngành tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp đồng thời thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Tác giả: Trần Thị Tuyết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây