Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2014 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam

Chủ nhật - 26/01/2014 21:17 1.080 0
Ngày 21/01/2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2014. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lã Thế Mẫn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Hồng Nga - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Đức - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ TCCB Viện KSND Tối cao và các đại biểu đại diện UBMTTQ tỉnh, các Sở, Ban, Ngành của tỉnh.Toàn cảnh Hội nghị
 
Hội nghị đã được nghe Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác kiểm sát và phong trào thi đua năm 2013; Dự thảo kế hoạch công tác năm 2014, dự thảo Chương trình thi đua năm 2014 của VKSND tỉnh Hà Nam.
 
               
    Đồng chí Vũ Hoài Nam – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh
             trình bày báo cáo tại Hội nghị
 
Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2013 ngành Kiểm sát tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết số 37/2012/QH13 về công tác tư pháp năm 2013; Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 54-NQ/BCSĐ chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh tăng cường công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt NQ 37 của Quốc hội. Kết quả năm 2013, ngành kiểm sát tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Kế hoạch công tác đã đề ra; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử đạt kết quả tốt: tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 97%, kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố, truy tố đúng hạn 100%, truy tố đúng tội 100%, tỷ lệ kháng nghị các loại được Tòa án xử chấp nhận đạt 78%; các khâu công tác kiểm sát thi hành án; kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh tế, lao động; kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cũng hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ. Đã ban hành nhiều kháng, kiến nghị trên tất cả các lĩnh vực, yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục, sửa chữa vi phạm.

Công tác phối hợp phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương được VKS 2 cấp quan tâm thực hiện có hiệu quả; đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo, hỗ trợ chính quyền giải quyết có hiệu quả một số đơn khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài; giải quyết kịp thời những vụ việc liên quan đến chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, những vụ án được dư luận xã hội quan tâm; đã chủ trì phối hợp cùng các cơ quan tiến hành tố tụng xây dựng 59 vụ án trọng điểm; 02 vụ án rút gọn để tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh; phối hợp cùng Toà án đưa đi xét xử lưu động 54 vụ án hình sự tại địa bàn nơi xảy ra tội phạm nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.

VKS tỉnh đã tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tăng cường chỉ đạo các cơ quan tư pháp trong việc hướng dẫn các đơn vị Thanh Liêm, Bình Lục, Kim Bảng, Duy Tiên và TP. Phủ Lý triển khai thực hiện tốt việc bàn giao các vụ việc liên quan đến địa bàn xã, phường được điều chỉnh để mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý theo Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 23/7/2013 của Chính phủ và Thông tri số 18-TT/TU ngày 08/8/2013 của Tỉnh ủy Hà Nam…


Đồng chí Phan Văn Minh – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh thông qua Dự thảo kế hoạch công tác và Chương trình thi đua năm 2014 của VKS tỉnh Hà Nam
 
Với những kết quả đạt được trong năm 2013, VKSND tỉnh Hà Nam đã được VKSND tối cao tặng “ Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”, Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Viện KSND Tối cao và Viện trưởng VKSND tỉnh khen thưởng.
 
Đồng chí Trần Hồng Nga-Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh
Trao “Cờ thi đua”  của Chủ tịch UBND tỉnh tặng VKSND tỉnh
 
 
 
 Đồng chí Nguyễn Minh Đức -Uỷ viên Ban cán sự, Vụ trưởng Vụ TCCB VKSNDTC trao cờ thi đua ngành KSND cho VKSND tỉnh Hà Nam
 
Hội nghị được nghe đồng chí Lã Thế Mẫn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Đức - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ TCCB Viện KSND Tối cao phát biểu truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh ủy và Lãnh đạo VKSND tối cao đối với Hội nghị, các đồng chí đã biểu dương những thành tích mà ngành KSND tỉnh đã đạt được trong năm 2013 đồng thời đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 mà VKS 2 cấp cần tổ chức triển khai thực hiện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
  
Đồng chí Lã Thế Mẫn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát  biểu tại Hội nghị
 
 Đồng chí Nguyễn Minh Đức - Ủy viên BCS Đảng, Vụ trưởng Vụ TCCB Viện KSND Tối cao phát biểu tại Hội nghị
 
 
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh thay mặt lãnh đạo VKSND tỉnh tiếp thu các ý  kiến chỉ đạo tại Hội nghị và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014; yêu cầu các VKS huyện, thành phố báo cáo về những nội dung trọng tâm với Thường trực cấp ủy để thống nhất chỉ đạo triển khai công tác năm 2014 đạt hiệu quả cao, đồng thời phát động phong trào thi đua phấn đấu năm 2014 ngành KSND tỉnh Hà Nam tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến - Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 
Về nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm sát năm 2014 của Viện kiểm sát 2 cấp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xác định như sau:
 
1- Toàn ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XI; Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005; Kết luận số 79-KL/TW ngày 28/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án, VKS và Cơ quan điều tra; Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của VKSND, của TAND và công tác thi hành án năm 2013; Nghị quyết số 63/ 2013/ QH 13 ngày 27/11/ 2013 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; đối với các đơn vị cấp huyện trong năm 2013 chưa được cấp ủy địa phương quan tâm ban hành Thông tri về chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 37 của Quốc hội, trong năm 2014 tiếp tục tham mưu, đề nghị cấp ủy quan tâm ban hành Thông tri chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 37, Nghị quyết 63 của Quốc hội.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVIII và thể chế hoá các quy định của Ngành. Tăng cường quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSTC ngày 02/8/2013 hướng dẫn thi hành quy định của BLTTHS về tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND Tối cao về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm; triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 32 ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thi hành Hiến Pháp; tích cực tham gia đóng góp xây dựng hoàn thiện 02 dự án Luật tổ chức VKSND (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) và các Luật khác có liên quan đến ngành như Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật tổ chức  cơ quan điều tra hình sự, Luật giám định tư pháp. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp (sửa đổi năm 2013).
          2- Thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đồng thời phục vụ tốt các yêu cầu nhiệm vụ góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.
3 - Tiếp tục thực hiện mục tiêu “Hướng về cơ sở”, các phòng nghiệp vụ cần tích cực tham mưu với Lãnh đạo Viện tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn cấp huyện; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kịp thời giải quyết những vướng mắc, trả lời thỉnh thị đối với các đơn vị VKS cấp huyện. Trong đó chú trọng tập huấn chuyên sâu theo các chuyên đề nghiệp vụ, mà thực tiễn các đơn vị cấp huyện có nhiều vướng mắc.
          4- Duy trì củng cố mối quan hệ phối hợp trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ theo Chỉ thị 15 của Bộ chính trị; quy định 195 của BTV Tỉnh ủy; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật và hoạt động của Ngành.
         5- Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, công chức Viện kiểm sát tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch số 59/KH-VKSTC ngày 05/6/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND. Nghiên cứu đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo và Kiểm sát viên trung, sơ cấp theo chỉ đạo của VKSND tối cao. 

Tác giả: Trần Thị Tuyết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây