HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2020 CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Thứ hai - 06/01/2020 19:51 1.306 0
Ngày 03/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác kiểm sát năm 2020 nối điểm cầu VKSND tỉnh đến 06 điểm cầu VKSND các huyện, thành phố.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; đại diện Lãnh đạo VKS cấp cao, Lãnh đạo Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Báo Bảo vệ pháp luật. Về phía đại biểu ngành KSND tỉnh có các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh; các đồng chí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương, Trưởng các đoàn thể, Kế toán trưởng, KSV trung cấp; KSV sơ cấp, Kiểm tra viên, chuyên viên nghiệp vụ và các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện. 
 
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát và phong trào thi đua năm 2019. Theo đó, ngành KSND tỉnh Hà Nam đã triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác trong Nghị quyết của Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về công tác tư pháp; các Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao. Áp dụng nhiều biện pháp, giải pháp mang tính “đột phá” thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã xác định. Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng cao; không xảy ra việc bắt giữ, giam, khởi tố, điều tra, truy tố oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Công tác phát hiện, quản lý và báo cáo tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp được chú trọng, chất lượng kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành có nhiều đổi mới tiến bộ, đội ngũ công chức, Kiểm sát viên từng bước được hoàn thiện về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác thi đua khen thưởng có bước chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích cao; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, nội bộ đoàn kết, tinh thần phục vụ nhân dân được đề cao; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tư pháp ở địa phương tiếp tục được củng cố và giữ vững, bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.
 
 Đ/c Trần Thế Kính - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát và phong trào thi đua năm 2019 tại Hội nghị
 
Ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu và thành tích xuất sắc nêu trên, năm 2019 VKSND tỉnh vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Cờ thi đua ngành KSND và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 05 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (trong đó 03 tập thể được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối; 01 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc), 12 tập thể và 34 lượt cá nhân được Viện trưởng VKS tối cao tặng Bằng khen; 06 cá nhân được công nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ngành Kiểm sát nhân dân, 20 cá nhân được công nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở....; 03 tập thể và 11 lượt cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Hội nghị cũng quán triệt nội dung Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020, thông qua dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của VKSND tỉnh. Đồng thời, quán triệt nội dung một số Luật mới có hiệu lực thi hành như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để công chức, người lao động VKS hai cấp nắm được, triển khai thực hiện.
 
Đ/c Vũ Hoài Nam - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt nội dung một số Luật mới có hiệu lực thi hành

Dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát, phong trào thi đua năm 2020 của Viện KSND tỉnh nêu rõ: Thủ trưởng các đơn vị VKS hai cấp phải chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu được nêu trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao; công chức, người lao động phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất ở từng đơn vị và trong từng khâu công tác, khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại trong năm 2019, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2020. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”,trong đó tập trung đổi mới toàn diện công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn, tinh gọn bộ máy; nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; chủ động phối hợp với các ngành, các cấp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020).

Đ/c Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Lê Thị Thanh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị, biểu dương những thành tích mà ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đạt được và ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành KSND tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh một số phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 ngành KSND tỉnh cần phải tổ chức triển khai thực hiện: đây là năm có nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, trong đó ngành Kiểm sát nhân dân tròn 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Trước bối cảnh tình hình tội phạm, các tranh chấp dân sự, hành chính vẫn có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, trong đó đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo yêu cầu của Đảng, tiếp tục thực hiện nhiều quy định mới của các đạo luật về tư pháp, ngành KSND tỉnh cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm, đảm bảo quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng. Bên cạnh đó, đề nghị VKSND hai cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/12/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp, tiến hành rà soát, phối hợp với các ngành hữu quan, tham mưu cho cấp ủy, chủ trì sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, có biện pháp quyết liệt đôn đốc Cơ quan điều tra, Tòa án, Thi hành án khắc phục những tồn tại, thiếu sót năm 2019; chủ động tổng hợp nguyên nhân, điều kiện phạm tội, kiến nghị với cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội có biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm; tăng cường phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại buổi lễ, VKSND tỉnh vinh dự được đón nhận Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân trong niềm phấn khởi, vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên VKS hai cấp.

VKSND tỉnh Hà Nam đón nhận Cờ thi đua ngành KSND 
Một số hình ảnh trao thưởng khác tại Hội nghịĐ/c Nguyễn Ngọc Tuyến - Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh thay mặt lãnh đạo VKSND tỉnh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, đồng thời xác định đây là những định hướng quan trọng của cấp ủy địa phương đối với nhiệm vụ công tác của Ngành Kiểm sát tỉnh trong năm 2020, sẽ được cụ thể hóa đầy đủ trong Kế hoạch công tác kiểm sát của VKSND tỉnh để tổ chức chỉ đạo thực hiện trong toàn Ngành. Đồng chí tin tưởng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, không ngừng đổi mới, ngành KSND tỉnh sẽ khắc phục triệt để những thiếu sót, tồn tại năm 2019, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2020 để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Ngành và nhân dân./.

Tác giả: Hồng Hạnh - VPTH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây