Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2014

Thứ năm - 16/01/2014 20:42 1.035 0
 
 

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngày 16,17/01/2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2014. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, nguyên Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trợ lý đồng chí Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư và đại diện Lãnh đạo các ban, ngành Trung ương. Về phía ngành Kiểm sát nhân dân có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Phước Tới, Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Nguyễn Hải Phong, Bùi Mạnh Cường. Thành phần tham dự hội nghị gồm: Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Trưởng phòng tham mưu tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Lãnh đạo Viện, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân quân sự Trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự quân khu, quân chủng, quân đoàn.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng,

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Năm 2013, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt các nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012, ngành Kiểm sát nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt hơn chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và công tác xây dựng Ngành, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tăng cường pháp chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo môi trường ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Chỉ đạo nội dung hội nghị, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nêu rõ: Đây là hội nghị thường niên, có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức và hoạt động của Ngành trong năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Kế hoạch công tác toàn khóa của Ngành. Đồng chí đề nghị đại biểu tham dự hội nghị đề cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, chính xác về những thành công cũng như những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác; xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm, từ đó đề ra các giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Ngành trong năm 2014 và những năm tiếp theo, phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì phần thảo luận

Theo Báo cáo tổng kết công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2013 do đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị đánh giá: Năm 2013, ngành Kiểm sát đã thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực quan trọng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế:Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội về đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp, những quy định mới của Nhà nước liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Viện kiểm sát các cấp đã chủ động lựa chọn, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Trách nhiệm công tố được tăng cường; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà từng bước được nâng lên, nhiều nội dung công tác có sự chuyển biến tích cực so với năm 2012 và đạt, vượt chỉ tiêu quy định trong Hệ thống chỉ tiêu của Ngành và Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội.Thực hiện nhiều biện pháp kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp; qua đó, kịp thời phát hiện vi phạm và ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục, sửa chữa, đảm bảo việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong hoạt động của các cơ quan tư pháp. Công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng ở Trung ương và địa phương được tăng cường, xử lý nghiêm minh nhiều vụ án kinh tế, chức vụ và tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Công tác xây dựng Ngành đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng về tổ chức cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thanh tra, kiểm tra; nghiên cứu khoa học, tham gia xây dựng luật; ứng dụng công nghệ thông tin; quan hệ hợp tác quốc tế; quản lý, chỉ đạo, điều hành và hậu cần; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Báo cáo đề cập đến những hạn chế, thiếu sót; phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm và tìm ra giải pháp phù hợp để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực, khắc phục những hạn chế, vướng mắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

trình bày Báo cáo tổng kết công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2013

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tối cao trình bày Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2014. Chỉ thị xác định mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2014, theo đó toàn Ngành thể chế hóa đầy đủ, kịp thời những quy định của Hiến pháp (sửa đổi năm 2013) liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ngành; hoàn thành tốt các dự án luật được Quốc hội giao chủ trì soạn thảo; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

trình bày Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2014

Phần thảo luận dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tối cao, đại biểu tập trung thảo luận, phân tích sâu kết quả công tác đạt được của Viện kiểm sát các cấp; đề xuất, kiến nghị và đóng góp nhiều biện pháp thiết thực để triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2014 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm

với Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao kết quả công tác ngành Kiểm sát nhân dân đạt được năm 2013. Năm qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo sát sao của Quốc hội, của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Công an, Tòa án, Tư pháp, Nội chính các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân cả nước, ngành Kiểm sát đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trách nhiệm công tố được đề cao, tiến độ giải quyết án được rút ngắn, hạn chế bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội; chất lượng, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng lên;công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngànhđạt nhiều kết quả tích cực; Tổ chức, bộ máy tiếp tục được kiện toàn, công tác đào tạo cán bộ được quan tâm. Nhiều vụ án lớn được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, ghi nhận sự cống hiến của các cơ quan tư pháp trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân.Những kết quả công tác nói trên góp phần quan trọng bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của nhân dân, bảo vệ pháp chế XHCN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và của nhân dân. Về nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát nhân dân thời gian tới, Chủ tịch nước chỉ rõ: Ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục đổi mới toàn diện về mọi mặt, trước hết,cần tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm mọi tội phạm được phát hiện đều bị xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Viện kiểm sát các cấp phải tích cực thực hiện các biện pháp để không làm oan người vô tội, đồng thời kiên quyết chống bỏ lọt tội phạm. Đây là nhiệm vụ rất hệ trọng của các cơ quan tư pháp, trong đó có vai trò rất lớn của ngành Kiểm sát nhân dân. Phát hiện kịp thời và yêu cầu xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; ngăn chặn, khắc phục sự lạm quyền, xâm phạm các quyền dân chủ của công dân, đồng thời khắc phục tình trạng thiếu kiên quyết để lọt tội, đảm bảo thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, kiên quyết thực hiện bằng được mục tiêu “xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời, thông qua thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, ngành Kiểm sát nhân dân phải tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, với Quốc hội về những giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và kiến nghị các cơ quan hữu quan có biện pháp phòng ngừa, qua đó góp phần quan trọng giữ vững lòng tin của nhân dân vào công lý, vào chế độ, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở Hiến pháp (sửa đổi), cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện thể chế liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân; đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) và Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), bảo đảm cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời và đúng tinh thần Hiến pháp về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và thực tiễn đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch và sự giám sát chặt chẽ của nhân dân; chú trọng phối hợp xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật. Cần đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành để có được đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vững vàng về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm, có kỷ luật và có trách nhiệm cao. Chất lượng của đội ngũ cán bộ sẽ quyết định chất lượng thực hành công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và xử lý nghiêm minh những cán bộ để xảy ra oan sai hoặc sót, lọt tội phạm, cán bộ thoái hóa, biến chất, đồng thời biểu dương, khen thưởng xứng đáng, kịp thời những người có thành tích đặc biệt xuất sắc. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Ngành, tập trung xây dựng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trở thành cơ sở đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành trong thời gian tới. Xây dựng tổ chức Đảng trong ngành Kiểm sát nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát: “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.Quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp. Triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của Bộ Chính trị qua tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 49 về Chiến lược cải cách tư pháp; chủ động rà soát các nội dung, nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của ngành để xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án.Chủ tịch nước lưu ý, thời gian qua, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có nhiều cố gắng phát hiện, điều tra xử lý các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp. Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và yêu cầu tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước trong việc đổi mới hoạt động điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm, đồng thời hỗ trợ tốt việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng dù còn nhiều khó khăn trong thi hành nhiệm vụ, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ vượt qua, nỗ lực vượt bậc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho.

Toàn cảnh hội nghị

Tác giả: http://vksndtc.gov.vn

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây