Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2015

Thứ hai - 19/01/2015 19:39 793 0
Ngày 16/01/2015, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2015. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng dự và chỉ đạo hội nghị.
 
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
phát biểu chỉ đạo hội nghị

 
Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Mai Thế Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía ngành Kiểm sát nhân dân tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Nguyễn Hải Phong, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh và các đồng chí nguyên Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao qua các thời kỳ. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng, Chánh Văn phòng, Kiểm sát viên Viện kiểm quân sự trung ương; Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu, quân đoàn; Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự hội nghị.
 
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng,
          Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao khai mạc hội nghị
Phát biểu khai mạc, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá: Năm 2014, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, ngành Kiểm sát nhân dân tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; tích cực triển khai nhiều giải pháp đột phá, thiết thực; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan tư pháp, tổ chức thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các lĩnh vực công tác. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tập trung quán triệt, thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; tích cực nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện thể chế; tăng cường biện pháp nhằm hạn chế oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan hữu quan nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là đối với những diễn biến liên quan đến sự kiện Biển Đông, qua đó góp phần nhanh chóng ổn định tình hình tại một số địa bàn trọng điểm và trong cả nước. Vai trò, trách nhiệm công tố có nhiều chuyển biến rõ nét; tập trung giải quyết dứt điểm, nghiêm minh nhiều vụ án lớn về kinh tế, chức vụ và tham nhũng; phát hiện, xử lý kịp thời một số vụ án liên quan đến oan sai, qua đó được Đảng và Quốc hội đánh giá cao, dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được tăng cường; chú trọng phát hiện và ban hành nhiều kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục, phòng ngừa vi phạm và tội phạm, tăng cường pháp chế trong lĩnh vực tư pháp. Công tác xây dựng thể chế, xây dựng Đảng, xây dựng Ngành có nhiều đột phá và đạt nhiều kết quả tích cực. Những kết quả đạt được của ngành Kiểm sát nhân dân góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm môi trường chính trị - xã hội ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí Viện trưởng đề nghị đại biểu tham dự hội nghị đề cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận đầy đủ, khách quan và toàn diện về những kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra giải pháp thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
 
 
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong trình bày báo cáo tại hội nghị
Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2014 do đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị đánh giá: Năm 2014, ngành Kiểm sát đã xác định "Tăng cường các biện pháp chống oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm" là một trong 03 nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chỉ đạo toàn Ngành thực hiện những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác; đồng thời ban hành Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt kết quả tốt hơn, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý tội phạm. Trách nhiệm công tố trong giai đoạn điều tra được đề cao, hiệu quả được nâng lên rõ rệt; hoạt động công tố gắn chặt hơn với hoạt động động điều tra, trách nhiệm công tố được tăng cường và thể hiện rõ hơn. Chất lượng công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ được nâng lên. Toàn ngành Kiểm sát triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội, chỉ thị công tác của Ngành; đề ra nhiều biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự và chủ trương "Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa". Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao được nâng lên; chú trọng phát hiện, điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, chức vụ và các vụ án liên quan đến những vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tư pháp dẫn đến oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm được dư luận đồng tình ủng hộ. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp sâu sát và hiệu quả hơn; việc phát hiện, quản lý vi phạm được tăng cường và ngày càng chặt chẽ; số lượng, chất lượng các bản kháng nghị, kiến nghị tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ kháng nghị các loại án được Tòa án chấp nhận đạt cao. Các chỉ tiêu khác trong kiểm sát hoạt động tư pháp đều đạt và vượt quy định của Ngành, qua đó góp phần tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp. Ngành Kiểm sát nhân dân tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 37, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 63 của Quốc hội. Công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp chặt chẽ, hiệu quả hơn, Viện kiểm sát các cấp tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngay từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và trong suốt quá trình tố tụng. Chủ động rà soát, chủ trì xây dựng các quy chế phối hợp trong các lĩnh vực, bảo đảm thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tăng cường đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát các cấp tăng cường quán triệt nghiêm túc các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 92-KL/TW về cải cách tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã xây dựng Kế hoạch số 08-KH/BCS ngày 09/5/2014 và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các nhiệm vụ của Viện kiểm sát đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong toàn Ngành. Tích cực triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và tập trung xây dựng, tổ chức thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Toàn Ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 04 về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành và trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đẩy mạnh các phong trào thi đua do Ngành phát động nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm".

Nhìn chung, năm 2014 toàn Ngành triển khai, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện chủ trương "Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở", Viện kiểm sát các cấp đoàn kết, thống nhất và tổ chức thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là: Triển khai thi hành nghiêm túc Hiến pháp năm 2013; hoàn thành Dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), bảo đảm chất lượng, đổi mới, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 với tỷ lệ biểu quyết tán thành cao; triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, xây dựng dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) bảo đảm tiến độ đề ra. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ án trọng điểm, phức tạp được dư luận, xã hội quan tâm, nhất là các vụ án lớn về kinh tế, chức vụ và tham nhũng được Đảng, Quốc hội đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tăng cường phát hiện, điều tra xử lý một số vụ án liên quan đến vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tố tụng dẫn đến oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm qua đó góp phần tích cực bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Nghị quyết số 37 và Nghị quyết số 63 của Quốc hội. Hoàn thành tốt nhiệm vụ rà soát, lựa chọn, giới thiệu nhân sự lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp tham gia cấp ủy địa phương nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 49. Tổ chức thi tuyển tạo nguồn bổ nhiệm chức vụ quản lý, chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng cán bộ được bổ nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đàm phán, xây dựng các Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự đạt nhiều kết quả tích cực; tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác xây dựng pháp luật, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Ngành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; khai trương Hệ thống truyền hình trực tuyến đến Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Phân hiệu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu càu công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác chuyên môn, nghiệp vụ và công tác đào tạo, bồi dưỡng của Ngành. Triển khai dự án xây dựng trụ sở cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Viện kiểm sát nhân dân các cấp và Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức ký Quy chế phối hợp (sửa đổi) và triển khai hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Chấp hành nghiêm túc hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, Quốc hội. Phối hợp tốt với Ban Nội chính và các cơ quan tư pháp trung ương trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm.
 
 
Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Chỉ thị công tác 2015
Tại hội nghị, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Hữu Thể trình bày Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015. Chỉ thị nhấn mạnh: Năm 2015 là năm cuối toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; là năm ngành Kiểm sát nhân dân triển khai thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp và kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành. Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên, trọng tâm công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015 được xác định: "Thực hiện hiệu quả chủ trương cải cách tư pháp; đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp". Đồng thời, toàn Ngành tiếp tục quán triệt chủ chương "Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở" và tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau: Đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác; tiếp tục tăng cường nguồn lực cho các cơ sở đào tạo và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của Ngành; công tác tương trợ tư pháp về hình sự và hợp tác quốc tế; đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Ngành; tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng và của Ngành; công tác tài chính hậu cần, thống kê tội phạm và công nghệ thông tin.
 
 
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
chủ trì tham luận tại hội nghị
Phần thảo luận phiên khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình bày tham luận về các chuyên đề đã đăng ký tại hội nghị. Các ý kiến phân tích sâu thực trạng, kết quả công tác ngành Kiểm sát nhân dân đạt được năm 2014. Tập trung đánh giá đúng hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm; nguyên nhân và nêu các giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát các cấp năm 2015 và những năm tiếp theo.
 
 
 
 
Đại biểu tham dự hội nghị
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả đạt được năm 2014 của ngành Kiểm sát nhân dân; biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian qua. Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kiểm sát nhân dân đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát các cấp góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm, tội phạm, đồng thời, bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật tuân thủ đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ Kiểm sát ngày càng tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát nhân dân Việt Nam: Truyền thống nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2014 là năm đầu tiên triển khai, thực hiện các quy định mới của Hiến pháp. Với quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng khâu công tác, đưa các yêu cầu của cải cách tư pháp và Hiến pháp vào thực tiễn cuộc sống, ngành Kiểm sát nhân dân đã tích cực triển khai thực hiện nhiều biện pháp đột phá và đạt được những thành tích nổi bật. Với quyết tâm cao và việc lựa chọn đúng đắn các biện pháp công tác trọng tâm, trọng điểm, năm 2014, ngành Kiểm sát nhân dân đã hoàn thành tốt các yêu cầu cải cách tư pháp của Đảng, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản được Quốc hội giao tại các Nghị quyết của Quốc hội, góp phần quan trọng kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân. Nhất trí với mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015 và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và khẩn trương thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân vừa được Quốc hội thông qua; tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế. Tập trung thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; thực hiện tốt chức năng này đòi hỏi phải chú trọng cả hai mặt không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan có liên quan để chủ động trong nắm thông tin về tội phạm tham nhũng, nhất là những vụ án tham nhũng lớn, có tổ chức; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, mở rộng điều tra cả hành vi và đối tượng tham nhũng. Thấm nhuần sâu sắc và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, người cán bộ Kiểm sát; Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các cấp ủy Đảng trong Ngành phải chú trọng đến công tác cán bộ, gắn công tác này với việc củng cố, xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Ngành Kiểm sát và mỗi cán bộ kiểm sát phải thực sự là tấm gương trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ lẽ phải. Tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực hoạt động của Ngành, phục vụ thiết thực cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là đối với tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Tích cực thực hiện các hoạt động với tư cách là thành viên chính thức của Hiệp hội Công tố viên quốc tế. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với quyết tâm mới, khí thế mới, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục có những bước phát triển cao hơn, toàn diện, mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại  hội lần thứ XI của Đảng, xây dựng nền tư pháp nước ta thực sự "Trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa". Nhân dịp năm mới xuân Ất Mùi 2015, đồng chí Tổng Bí thư gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
 
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tham dự hội nghị
Theo Kế hoạch, Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2015 ngành Kiểm sát nhân dân sẽ được tổ chức trong 02 ngày 16, 17/01/2015. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về hội nghị trong các bản tin tiếp theo.

Tác giả: Nguồn tin:www.vksndtc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây