Hội nghị triển khai thi hành hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ tư - 05/03/2014 22:42 1.169 0
Sáng ngày 05/3/2014, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội nghị được phát thanh, truyền hình trực tiếp trong toàn tỉnh. Cùng với hội nghị được tổ chức tại UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện, cấp xã tổ chức hội nghị tại cơ quan, địa phương qua truyền hình trực tiếp. Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Hiến pháp.
Dự hội nghị tại UBND tỉnh có ông Trần Xuân Lộc - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành…
Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Xuân Lộc đã quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03/01/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới các cấp, các ngành, đoàn thể cần chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Hiến pháp, Luật Đất đai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn bộ hệ thống chính trị, của toàn đảng, toàn dân trên địa bàn tỉnh…

                             
                                 
     Ông Trần Xuân Lộc - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu
khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, ông Hoàng Thế Liên đã giới thiệu nội dung cơ bản của Hiến pháp vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6. Hiến pháp mới có 11 chương, 120 điều, giảm 01 chương và 27 điều so với Hiến pháp năm 1992. Đây là bản hiến pháp vừa kế thừa các giá trị to lớn của Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng phát triển đã được khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. So với Hiến pháp năm 1992, bản Hiến pháp mới có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc, toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, do dân, vì dân, do Đảng lãnh đạo…
          
                             

 Ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp trực tiếp truyền đạt
những nội dung cơ bản của Hiến pháp

 
Cũng tại hội nghị, ông Trần Hồng Nga - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp. Theo kế hoạch, Sở Tư pháp có nhiệm vụ tổ chức rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp và các văn bản quy phạm pháp luật mới ở trung ương; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn tài liệu, tổ chức bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền về nội dung của Hiến pháp; tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp trên địa bàn tỉnh; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện kế hoạch. Các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang ban hành kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của cơ quan, đơn vị mình. UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp của cấp mình; phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia ý kiến dự thảo các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; chỉ đạo UBND cấp xã có hình thức thích hợp để tổ chức triển khai phổ biến nội dung của Hiến pháp cũng như tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân trên địa bàn về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc tôn trọng, tuân thủ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật.../.
                                                                                     Nguồn: http://hanam.gov.vn/
                                                                                                                                                 

Tác giả: Thương Huyền - Thuý Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây