Hội nghị giao ban trực tuyến Viện kiểm sát hai cấp Quý III/2017

Thứ sáu - 22/09/2017 04:21 1.553 0
Ngày 20/9/20167, VKSND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị giao ban VKS hai cấp qua truyền hình trực tuyến, kết nối điểm cầu VKSND tỉnh với điểm cầu VKSND các huyện, thành phố. Tại điểm cầu VKSND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến – Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì; tham dự có các đồng chí Phó Viện trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, KSV trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, chuyên viên của các phòng. Tại điểm cầu của các VKSND huyện, thành phố do đồng chí Viện trưởng chủ trì; tham dự gồm các đ/c Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên, cán bộ của đơn vị.
    
Toàn cảnh điểm cầu VKSND tỉnh

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất đánh giá kết quả công tác Quý III và 9 tháng đầu năm 2017 của Viện kiểm sát 2 cấp. Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Quý III/2017, Viện kiểm sát 2 cấp đã kiểm sát việc thụ lý của Cơ quan điều tra đối với 330 tin; kiểm sát việc giải quyết 247 tin (đạt 75%).  Thụ lý kiểm sát điều tra 320 vụ; kiểm sát việc giải quyết 192 vụ, đạt 60%. Phối hợp xây dựng 31 vụ án trọng điểm, 01 vụ án rút gọn. VKS thụ lý giải quyết 179 vụ/ 337 bị can, đã giải quyết: 162 vụ/ 306 bị can, trong đó: Ra quyết định truy tố 161 vụ/ 304 bị can, đình chỉ: 01 vụ/ 02 bị can. Thụ lý thực hành quyền công tố, KSXX sơ thẩm 226 vụ/ 443 bị cáo, Tòa án đã giải quyết: 172 vụ / 324 bị cáo;  Phối hợp với Toà án đưa 22 vụ án hình sự đi xét xử lưu động; tổ chức 13 phiên toà hình sự rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, trong đó có 01 phiên tòa tổ chức qua hệ thống giám sát trực tuyến; 01 phiên tòa phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức trực tuyến để cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát Hà Nam cũng như cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội học tập, rút kinh nghiệm chung. Thụ lý thực hành quyền công tố, KSXX phúc thẩm 29 vụ/ 62 bị cáo, Toà án đã giải quyết: 26 vụ/ 42 bị cáo, gồm:  Xét xử 20 vụ/ 33 bị cáo, Đình chỉ xét xử 06 vụ/ 09 bị cáo...Kiểm sát 100% việc thụ lý, giải quyết các vụ việc dân sự, Hành chính, KDTM, Lao động của Toà án theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm; tham gia 100% các phiên tòa, phiên họp theo quy định. Công tác kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự; giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền và kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo về tư pháp đều được thực hiện tốt.

Về kết quả công tác 9 tháng đầu năm: VKS hai cấp đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu công tác THQCT và kiểm sát hoạt động tư pháp như: tỷ lệ giải quyết án ở giai đoạn điều tra, ở VKS, xác định án trọng điểm, phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, ban hành kiến nghị Tòa án trong lĩnh vực kiểm sát án dân sự, số lượng kháng nghị phúc thẩm, chất lượng kháng nghị phúc thẩm dân sự... Bên cạnh đó còn một số chỉ tiêu chưa đạt như: số cuộc trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan điều tra trong hoạt động THQCT, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố (5/7 cuộc theo chỉ tiêu), ban hành kiến nghị vi phạm của Cơ quan điều tra trong hoạt động điều tra (3/7 kiến nghị theo chỉ tiêu), ban hành kiến nghị đối với cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác phòng ngừa tội phạm (4/7 kiến nghị theo chỉ tiêu), ban hành kiến nghị vi phạm của Tòa án trong hoạt động xét xử hình sự (3/9 kiến nghị theo chỉ tiêu), chất lượng kháng nghị phúc thẩm hình sự (50/70% theo chỉ tiêu NQ37 của QH)... Đối với các chỉ tiêu về tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, tính đến hết quý III các đơn vị cơ bản thực hiện tốt, theo kịp tiến độ kế hoạch công tác năm, hoàn thành phần lớn các chỉ tiêu công tác của Ngành. Đối với khâu công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, thi hành án dân sự, hành chính, khiếu nại tố cáo cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu công tác năm, tuy nhiên số cuộc trực tiếp kiểm sát Cơ quan THADS trong hoạt động thi hành án dân sự còn thiếu đáng kể so với chỉ tiêu (2/7 cuộc), số kiến, kháng nghị ban hành chưa đạt chỉ tiêu (3/7 kiến, kháng nghị theo chỉ tiêu).

     Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến - Viện trưởng VKND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu đã tích cực phát biểu tham luận nêu rõ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải quyết nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

 
Các đại biểu tham luận:











 
Trên cơ sở ý kiến tham luận của đại biểu, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến - Viện trưởng VKSND tỉnh đã kết luận chỉ đạo VKS 2 cấp tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; Chỉ thị 01 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2017; tập trung áp dụng các giải pháp để thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đột phá của Ngành KSND tỉnh năm 2017. Rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả đơn vị đã đạt được, đối chiếu với Hệ thống chỉ tiêu Ngành, Chỉ thị công tác của ngành năm 2017 của Viện trưởng VKSNDTC;  Kế hoạch công tác, Kế hoạch thi đua của VKSND tỉnh và của đơn vị đã đề ra, tập trung vào những khâu công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt, đề ra biện pháp thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu của Ngành và Quốc Hội, đảm bảo hoàn thành trước 25/11/2017.

Quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 91. Rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả đơn vị đã đạt được, đối chiếu với Hệ thống chỉ tiêu Ngành, Chỉ thị công tác của ngành năm 2017 của Viện trưởng VKSNDTC;  Kế hoạch công tác, Kế hoạch thi đua của VKSND tỉnh và của đơn vị đã đề ra, tập trung vào những khâu công tác, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt, đề ra biện pháp thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu của Ngành và Quốc Hội, đảm bảo hoàn thành trước 25/11/2017.

Các điểm cầu VKSND cấp huyện:










 
Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra”, “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”, tăng cường thực hiện các giải pháp chống oan sai và bỏ lọt tội phạm. Chú trọng phát hiện vi phạm của Tòa án để ban hành kháng nghị; nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm ngang cấp. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; vụ việc dân sự, KDTM, LĐ,...quan tâm bố trí cán bộ, Kiểm sát viên cho công tác này...

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” do Ngành phát động....

Củng cố, giữ vững mối quan hệ phối hợp với chính quyền và các cơ quan tư pháp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 mà đơn vị và Ngành đề ra.

Tác giả: VPTH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây