Hội nghị giao ban trực tuyến về cải cách hành chính và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ sáu - 27/09/2013 03:44 998 0
Ngày 25/9/2013, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về cải cách hành chính và đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức tại 66 điểm cầu nối điểm cầu tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao với các điểm cầu Viện kiểm sát quân sự trung ương; Đại diện Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và 63 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của VKSND tối cao có Trung tướng Trần Phước Tới, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương; đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân;  Ban Chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, công chức Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc các đơn vị cấp Vụ và tương đương. Về phía khách mời có đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; đại diện Lãnh đạo Vụ công chức - viên chức Bộ Nội vụ.
 
Toàn cảnh tại điểm cầu VKSND tỉnh Hà Nam

 Tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Trưởng  Ban Chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, công chức VKSND tỉnh chủ trì; thành phần tham dự gồm: Ban Chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Viện, Trưởng phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Viện trưởng VKSND các huyện, thành phố. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hà Nam đã cử cán bộ tới dự và đưa tin hội nghị.
 
 Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, cải cách hành chính là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển của đất nước ta hiện nay. Việc triển khai thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách chế động công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân là nhằm thực hiện hiệu quả những giải pháp toàn diện, để đưa công tác quản lý hành chính, đặc biệt là hoạt động công vụ, công chức góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành.
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng,
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội nghị
 
 Tiếp theo chương trình hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Thông báo số 305/TB-VPCP ngày 12/8/2013 của Văn phòng Chính phủ thông  báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức ngày 26/7/2013 với mục tiêu xây dựng một nền công vụ Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả và trình bày Báo cáo kết quả bước đầu thực hiện cải cách hành chính và Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân; báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được thông qua việc cải cách hành chính và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức  trong ngành kiểm sát nhân dân.

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao và ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian tới cần tập trung triển khai một số công việc như: Triển khai xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Ngành; rà soát, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn ngạnh, chức danh trong Ngành; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi tuyển công chức; chế độ công chức hợp đồng; nâng cao chế độ kỷ luật, trật tự kỷ cương hành chính để phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ; nghiên cứu đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng theo hướng bảo đảm tuyển chọn được người có đức, có tài trong hoạt động công vụ, bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ...

 Trong phần thảo luận tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu tích cực tham gia thảo luận, nhiều ý kiến phát biểu có chất lượng như ý kiến phát biểu của đại diện Vụ 7, Vụ tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội…các ý kiến chủ yếu tập trung bàn về vấn đề  xây dựng Đề án về việc tổ chức tiếp công dân (trụ sở tiếp công dân, qui trình tiếp, thụ lý đơn, giải quyết đơn…), vấn đề thi tuyển tạo nguồn bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý, chức danh tư pháp, hình thức và nội dung thi tuyển… 
 
 Kết luận tại Hội nghị giao ban trực tuyến, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh: Đẩy mạnh  cải cách chế độ công vụ, công chức là nhiệm vụ then chốt  của công cuộc cải cách nền hành chính hiện nay, nhằm góp phần  xây dựng một  nên hành chính hiện  đại, hiệu lực và hiệu quả. Việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND là cơ hội tạo sự chuyển biến thật sự trong toàn ngành. Để thực hiện mục tiêu trên toàn ngành cần tập trung các vấn đề sau:

 Hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức đối với từng công việc cụ thể, năng lực cho từng vị trí công tác để làm cơ sở xác định biên chế. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước nói chung và của ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng. Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá cán bộ, cần có đưa ra khỏi công vụ những cán bộ không có đủ năng lực, phẩm chất, trình độ và tuyển chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với từng vị trí việc làm cụ thể. Thí điểm chế độ công chức hợp đồng để xây dựng nền công vụ năng động, linh hoạt, nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn của từng đơn vị, cơ quan về nhân lực khi thực hiện các nhiệm vụ mang tính đột xuất, thời vụ.
Giao cho Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao lựa chọn một số nội dung cấp thiết, đủ điều kiện triển khai thực hiện để đưa vào dự thảo Chỉ thị công tác năm 2014 của ngành Kiểm sát nhân dân để toàn Ngành thảo luận, xác định những nội dung chính thức của Chỉ thị công tác năm 2014 để toàn ngành Kiểm sát nhân dân triển khai thực hiện…Triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý công chức, viên chức, triển khai rộng rãi việc áp dụng phương pháp này trong thi tuyển, thi nâng ngạch công chức qua phần mềm máy tính nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm khách quan, công bằng và góp phần phòng chống tiêu cực…

 Đồng chí nhấn mạnh: Cải cách chế độ công vụ, công chức là các vấn đề mới, phức tạp đòi hỏi toàn ngành Kiểm sát cần có quyết tâm cao để xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả.
 

Tác giả: Trần Thị Tuyết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây