Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC về công tác thông tin tuyên truyền

Thứ sáu - 18/10/2013 03:17 1.424 0
Ngày 16/10/2013, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân (Chỉ thị số 05/CT-VKSTC). Hội nghị trực tuyến ở 64 điểm cầu gồm Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đại diện Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát quân sự trung ương và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dự và chỉ đạo hội nghị có Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trưởng ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân.
    Cùng dự có đồng chí Nguyễn Huy Miện, Tổng Biên tập Tạp chí kiểm sát, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân; đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Trưởng ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân; đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Lãnh đạo, Ban tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân, Viện kiểm sát quân sự ở các điểm cầu. Đại biểu khách mời dự hội nghị có Tiến sỹ, Nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Mai Hương Giang, đại diện Cục Báo chí, Bộ Thông tin và truyền thông và đại diện một số cơ quan báo chí trong, ngoài ngành Kiểm sát nhân dân.
 
 

Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

Trưởng ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn đánh giá:Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Lãnh đạo đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự các cấp đã triển khai, phổ biến tới toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị; quan tâm, đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Công tác tuyên truyền của Ngành có nhiều khởi sắc, được quan tâm đúng mức và từng bước đi vào nề nếp với nhiều cách làm sáng tạo, phong phú, đa dạng. Công tác tuyên truyền thực sự phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục pháp luật; chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Viện kiểm sát các cấp, nhất là trong giai đoạn toàn Ngành tập trung đẩy mạnh thực hiện tiến trình cải cách tư pháp, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; xây dựng Bộ Luật tố tụng hình sự và Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi. Đồng chí Phó Viện trưởng nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05 có ý nghĩa quan trọng, qua đó đánh giá kết quả, thực trạng công tác tuyên truyền của Viện kiểm sát các cấp; bàn các biện pháp thiết thực, hiệu quả nhằm tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Gợi ý nội dung trọng tâm thảo luận tại hội nghị, Phó Viện trưởng Trần Công Phàn đề nghị với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu tích cực tham gia ý kiến cho hội nghị, nhất là về thực trạng, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, những việc chưa làm được và biện pháp cần thực hiện trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Một số hình ảnh hội nghị tai các điểm cầu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC do đồng chí Nguyễn Huy Miện, Tổng Biên tập Tạp chí kiểm sát, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân trình bày tại hội nghị: Sau khi có Chỉ thị số 05 và Hội nghị về công tác thông tin tuyên truyền, báo chí ngành Kiểm sát nhân dân lần thứ Nhất, công tác thông tin tuyên truyền, báo chí trong Ngành đã có sự chuyển biến rất tích cực, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, ban hành nhiều văn bản định hướng về trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền để các đơn vị triển khai, thực hiện. Đến nay đã có 63/63 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Tổ tuyên truyền, Ban tuyên truyền, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động. Viện kiểm sát quân sự Trung ương thành lập Tổ tuyên truyền và chỉ đạo Viện kiểm sát quân sự các cấp thành lập bộ phận thực hiện công tác tuyên truyền. Có 33/63 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Trang tin điện tử; các đơn vị chưa xây dựng được Trang tin điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của địa phương để thực hiện các hoạt động tuyên truyền.

Kết quả nổi bật trong hoạt động tuyên truyền của các cơ quan báo chí  ngành Kiểm sát nhân dân năm qua, báo cáo đánh giá: Báo Bảo vệ pháp luật đã phát hành 98 số báo tuần, 06 số báo đặc biệt, 13 số chuyên đề cuối tháng, trong đó có tổng số 1328 tin, bài, 168 ảnh phản ánh tiến trình thực hiện cải cách tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân, các hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, kết quả công tác của các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát địa phương. Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã mở thêm các chuyên mục mới, đăng tải trên 1000 tin, bài phản ánh về các hoạt động nổi bật của Viện kiểm sát các cấp. Tạp chí Kiểm sát với trách nhiệm là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân chủ động lập kế hoạch, có các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan báo chí của Ngành; kiểm tra hướng dẫn công tác tuyên truyền của các Viện kiểm sát  địa phương. Đã phát hành 26 số tạp chí, trong đó có 06 số chuyên đề; đăng tải 1349 tin, bài và 2578 bức ảnh, 13 video clip trên Trang thông tin điện tử (Kiểm sát Online); phát huy vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo Truyền hình Kiểm sát nhân dân, Tạp chí kiểm sát quan hệ chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền trên Truyền hình Công an nhân dân (ANTV) đạt kết quả tốt.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới được xác định: Công tác tuyên truyền tiếp tục phải bám sát Chỉ thị số 05, Chỉ thị công tác hàng năm, chương trình trọng tâm về công tác tuyên truyền, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện và những nhiệm vụ đột xuất để thực hiện công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả. Công tác tuyên truyền tập trung thông tin tuyên truyền kịp thời về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quan điểm mới, quy định mới có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ngành; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, về thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp và kết quả các mặt hoạt động, công tác của toàn Ngành, cổ vũ phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới và cải cách tư pháp. Báo cáo nêu một số đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian tới.

Tiến sỹ, Nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Thường trực

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Tiến sỹ, Nhà báo Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam giới thiệu về kỹ năng, phương pháp khai thác thông tin, viết tin, bài và các hoạt động liên quan đến công tác báo chí, tuyên truyền.

 

Tác giả: http://www.vksndtc.gov.vn/

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây