Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm của ngành Kiểm sát khu vực Đông Bắc Bộ

Thứ tư - 01/08/2012 13:37 1.146 0
Ngày 06/7/2012, tại tỉnh Bắc Ninh, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2012 của Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ.
 

 
 
Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị
 Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị. Thành phần tham dự hội nghị gồm: Đại diện Lãnh đạo Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy, Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ban Thanh tra, Cục Thống kê tội phạm, Vụ Hợp tác quốc tế, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Hà Nội, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân 10 tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ. Tới dự Hội nghị còn có: Đồng chí Nguyễn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh; đại diện các Ban, Ngành và các cơ quan báo, đài của ngành Kiểm sát và tỉnh Bắc Ninh.
 
Đồng chí Nguyễn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chào mừng Hội nghị
Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí nêu rõ: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối 2012 của Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, nhằm kiểm điểm việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2012; những kết quả đạt đ­ược trong từng lĩnh vực công tác; những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục; đề xuất nhiệm vụ, biện pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2012.
Phát biểu chào mừng Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao việc đổi mới cách thức tổ chức sơ kết công tác kiểm sát theo khu vực của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí giới thiệu khái quát tình hình, kết quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Ninh; ghi nhận những nỗ lực và sự đóng góp của các ngành tư pháp nói chung và của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh nói riêng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh hiệu quả với các vi phạm, tội phạm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
 
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng VKSND tối cao trình bày báo cáo tại Hội nghị
Báo cáo sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm 2012 của Ngành và của Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ do đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại Hội nghị, đánh giá: sáu tháng đầu năm, Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố trong khu vực đã bám sát Chỉ thị công tác năm 2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, triển khai nhiều biện pháp để phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tập trung tổ chức quán triệt và thực hiện các chủ trương của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát trong tiến trình cải cách tư pháp, các quy định mới của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có những chuyển biến tích cực: tỷ lệ giải quyết, số lượng tội phạm được phát hiện xử lý qua tố giác, tin báo về tội phạm đạt cao; tỷ lệ bắt, giữ hình sự chuyển khởi tố đạt 97,3% và cao hơn tỷ lệ chung toàn quốc 1,4%; số bị can được đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án do miễn trách nhiệm hình sự giảm nhiều; không để xẩy ra trường hợp nào Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội,... Công tác phối hợp với các cơ quan tố tụng ở địa phương được tăng cường. Công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, quản lý, chỉ đạo, điều hành và hậu cần có nhiều tiến bộ.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác sáu tháng đầu năm 2012 vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp có chuyển biến nhưng còn chậm; số lượng kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm vẫn chiếm tỷ lệ thấp so với số vụ án bị cấp phúc thẩm sửa, hủy; chất lượng kháng nghị còn hạn chế, tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm phải rút cao. Một số chỉ tiêu trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, vụ án hành chính, công tác kiểm sát thi hành án, kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của một số đơn vị còn chưa đáp ứng yêu cầu.
Tại Hội nghị, có 15 ý kiến tham luận của đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh và đại diện một số đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Nhìn chung, các ý kiến phát biểu đều nhất trí với Báo cáo về nhận định, đánh giá, phân tích kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế công tác của toàn Ngành trong sáu tháng qua, đồng thời kiến nghị, đề xuất những biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác kiểm sát những tháng cuối năm 2012.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá cao những kết quả tích cực của Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố trong khu vực đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2012. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các Viện kiểm sát cần chỉ đạo khắc phục ngay những nhược điểm, yếu kém; đồng thời quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm trong những tháng cuối năm 2012:
Tiếp tục nâng cao chất l­ượng công tác theo yêu cầu cải cách tư­ pháp, thực hiện hiệu quả kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Nâng cao trách nhiệm của Kiểm sát viên, lãnh đạo đơn vị trong công tác; bám sát hoạt động điều tra, chủ động đề ra yêu cầu điều tra,... Các đơn vị phải phối hợp tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm để bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa; thực hiện các biện pháp thiết thực, cụ thể để nâng cao chất lượng, số lượng kháng nghị trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh th­ương mại,...; chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong công tác kiểm sát thi hành án, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực t­ư pháp của các cơ quan t­ư pháp. Các đơn vị cần nghiên cứu và bố trí cán bộ, Kiểm sát viên ở mỗi Viện kiểm sát trong đơn vị của mình một cách hợp lý, phù hợp với tình hình thực tiễn; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp giai đoạn 2010 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020; khẩn trương kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp, Lãnh đạo các phòng trực thuộc Viện kiểm sát cấp tỉnh; rà soát đề nghị bổ nhiệm kịp thời các chỉ tiêu Kiểm sát viên đã đ­ược giao; đổi mới tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao vai trò trách nhiệm của Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp; chỉ đạo các đơn vị trong Ngành thực hiện nghiêm túc hệ thống quy chế nghiệp vụ, quy chế về thông tin báo cáo. Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ư­ơng IV, khóa XI của Đảng trong đơn vị. Đề cao kỷ luật, kỷ c­ương là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành, nhất là trong giai đoạn hiện nay; duy trì kỷ luật, chăm lo việc giáo dục chính trị tư­ tưởng, bồi d­ưỡng kiến thức mọi mặt, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; khẩn trương tuyển chọn, tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu tại mỗi đơn vị, tiến tới Hội thi của toàn Ngành.
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt
Đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ghi nhận, biểu dương Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trong thời gian ngắn đã cố gắng, khẩn trương, tích cực chuẩn bị tốt các nội dung và tạo điều kiện vật chất, tinh thần giúp Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức thành công Hội nghị; biểu dương các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát trong khu vực và các đơn vị đã về dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần và tập trung thảo luận để Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai công tác 06 tháng cuối năm 2012 của Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc Bộ thành công tốt đẹp.

Nguồn tin: www.vksndtc.gov.vn

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây