Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2016

Chủ nhật - 26/06/2016 21:53 939 0
Ngày 15/6/2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2016 kết nối điểm cầu VKSND tỉnh Hà Nam với điểm cầu VKSND các huyện, thành phố. Tại điểm cầu VKSND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến – Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì, tham dự có các đồng chí Phó Viện trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Kế toán trưởng, KSV trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên và cán bộ tổng hợp của các phòng; Viện trưởng VKSND huyện, thành phố và 01 cán bộ tổng hợp của đơn vị. Tại điểm cầu của các VKSND huyện, thành phố do 01 đồng chí Phó Viện trưởng chủ trì, tham dự có các đồng chí Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên và cán bộ của đơn vị.
     
 Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến - Viện trưởng VKND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Sáu tháng đầu năm 2016, Ngành kiểm sát Hà Nam đã quán triệt nghiêm túc Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành kiểm sát năm 2016, kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của các đơn vị kiểm sát ở cả 2 cấp và tích cực tổ chức triển khai thực hiện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành và các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 37, Nghị quyết 63, 111 của Quốc hội. Tăng cường việc nắm, rà soát việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại UBND xã, phường; tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, đã ra quyết định huỷ 01 quyết định không khởi tố vụ án hình sự, trực tiếp khởi tố 01 vụ án nhằm hạn chế việc bỏ lọt tội phạm; thường xuyên đôn đốc CQĐT nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, không có tin báo quá hạn ở cả 2 cấp. Chủ động kiểm sát chặt chẽ 100% quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; các quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn của Cơ quan điều tra đảm bảo việc ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn của Viện kiểm sát có căn cứ, đúng pháp luật; Kiểm sát viên tích cực đề ra các yêu cầu điều tra và phối hợp chặt chẽ với Điều tra viên trong hoạt động điều tra để thu thập chứng cứ chứng minh tội phạm, chủ động tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật để thu thập và kiểm tra chứng cứ gỡ tội, buộc tội làm rõ các tình tiết quan trọng của vụ án; kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế trong quá trình điều tra, yêu cầu CQĐT có biện pháp khắc phục kịp thời; ban hành được 07 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm (tăng 02 kiến nghị so với cùng kỳ). Áp dụng nhiều biện pháp nhằm“Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”, phối hợp với Toà án xây dựng 16 phiên toà hình sự rút kinh nghiệm về kỹ năng thẩm vấn, tranh luận của Kiểm sát viên tại phiên tòa, qua đó tổ chức rút kinh nghiệm từng bước nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ Kiểm sát viên, đáp ứng tốt với tiến trình cải cách tư pháp; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm các loại được chấp nhận đạt 88% (vượt chỉ tiêu NQ 37 là 18%). Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, kiểm sát thi hành án, giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền và kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo về tư pháp đạt hiệu quả cao. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, đặc biệt là tuyên truyền về nội dung các Luật mới về tư pháp năm 2015 có liên quan đến hoạt động của Ngành được tăng cường góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật trong nhân dân.
 
 Đồng chí Hà Văn Thịnh –Chánh văn phòng VKSND tỉnh trình bày báo cáo tại Hội nghị
 
Trong phần tham luận tại Hội nghị sơ  kết, các đại biểu đại diện cho các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh và VKSND cấp huyện đã tập trung phát biểu nêu bật những biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả công kiểm sát thực hiện chức năng nhiệm vụ của ngành trong 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng thời nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong công tác nghiệp vụ, trong việc triển khai thực hiện các Luật về tư pháp năm 2015 để cùng thảo luận đưa ra giải pháp tháo gỡ.
 
     
Đồng chí Vũ Hoài Nam – Phó Viện trưởng VKND tỉnh điều hành tham luận
 
Các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh đã giải đáp một số vướng mắc mà các đại biểu đưa ra, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật, kiên quyết  bảo vệ quan điểm, vị thế của ngành.

Toàn cảnh Hội nghị
 
Các đại biểu tham luận tại hội nghị
  
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng VKSND tỉnh chỉ đạo VKS 2 cấp tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết 37, 63, 111 của Quốc hội, Chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC về công tác của ngành KSND năm 2016; tăng cường sự phối hợp liên ngành trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo đề nghị của chính quyền và yêu cầu của cấp ủy phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Luật về tư pháp năm 2015, trong đó chú trọng những quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành; tổ chức tốt cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016 về tìm hiểu Bộ luật tố tụng hình sự và Bộ luật hình sự năm 2015.

3. Thực hiện tốt chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra”, “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”, tăng cường thực hiện các giải pháp chống oan sai và bỏ lọt tội phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát, kịp thời phát hiện và ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu khắc phục, tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp; chú trọng tổng hợp nguyên nhân, điều kiện phạm tội để kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

4. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” do Ngành phát động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

5. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế về tổ chức của đơn vị, các quy chế phối hợp liên ngành. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ, công vụ và nội vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong đơn vị. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện, tập trung  chỉ đạo quyết liệt những khâu công tác còn yếu kém, những chỉ tiêu chưa đạt.

6. Tăng cường các biện pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tích cực khai thác ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý công tác nghiệp vụ, trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc.

7. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với chính quyền và các cơ quan tư pháp cùng cấp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, nhất là việc tham mưu, phối hợp giải quyết những đơn khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài, những vụ trọng án, vụ việc nổi cộm, phức tạp được dư luận quan tâm. Thông qua các hoạt động công tác kiểm sát phải kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về các giải pháp khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về kinh tế, tài chính, quản lý hành chính, trật tự an toàn xã hội…nhằm giữ vững niềm tin của Đảng, sự ủng hộ của nhân dân đối với ngành Kiểm sát. 

Tác giả: Trần Thị Tuyết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây