KHAI MẠC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2016

Thứ ba - 29/12/2015 20:05 1.277 0
. 
Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam,
Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ngày 25/12/2015, tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2016. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phụ trách Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; đồng chí Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh. Về phía ngành Kiểm sát nhân dân tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh và các đồng chí nguyên lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao qua các thời kỳ. Thủ trưởng, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp thứ hai; tập thể lãnh đạo Viện, Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện thành phố Hồ Chí Minh tham dự hội nghị. Hội nghị được truyền hình trực tuyến từ Hội trường Nhà khách T78 - Thành phố Hồ Chí Minh tới gần 800 điểm cầu Viện kiểm sát cấp tỉnh đến cấp huyện trong toàn Ngành.
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng,
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu khai mạc hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Năm 2015, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp; năm đầu thực hiện Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, ngành Kiểm sát nhân dân tuân thủ nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và các cấp ủy Đảng; nỗ lực, tích cực triển khai nhiều giải pháp đột phá, thiết thực; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan tư pháp, tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các lĩnh vực công tác. Những kết quả đạt được của ngành Kiểm sát nhân dân đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm môi trường chính trị - xã hội ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, tạo thế và lực mới cho sự phát triển của Ngành trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Viện trưởng cho biết: Năm 2016 là năm đầu toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; là năm chuẩn bị các điều kiện nhằm quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các dự án luật sau khi được Quốc hội thông qua và tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp.Việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, sẽ góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, của Ngành trong năm 2016, tạo những tiền đề vững chắc để ngành Kiểm sát nhân dân phát triển theo yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Đồng chí Viện trưởng đề nghị các đại biểu đề cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận thật đầy đủ, khách quan và toàn diện về những kết quả đạt được; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra và triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó.
 
Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực
Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội nghị
Báo cáo kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015 do Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong trình bày đánh giá: Năm 2015, toàn Ngành tiếp tục thực hiện chủ trương “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở”, Viện kiểm sát các cấp đã thực hiện nhiều biện pháp hiệu quả, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. Toàn Ngành hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiếp tục triển khai thi hành nghiêm túc Hiến pháp năm 2013; hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng thể chế; bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng Dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIII thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành cao. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp; làm tốt việc lựa chọn, giới thiệu lãnh đạo Viện kiểm sát địa phương có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 có hơn 90% lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và huyện tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ địa phương, khẳng định sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Ngành. Phát động phong trào tổ chức thành công nhiều sự kiện chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành; Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Hoàng Quốc Việt, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đầu tiên của Ngành, có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống đối với các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát. Tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V ngành Kiểm sát nhân dân; theo đó, lần đầu tiên có 02 đơn vị trong Ngành vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động; nhiều tập thể, cá nhân đạt được các danh hiệu cao quý trong các phong trào thi đua; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng trong toàn Ngành. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến Luật tổ chức VKSND năm 2014 và truyền thống của Ngành; lần đầu tiên tổ chức Cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên”, phối hợp xây dựng bộ phim tài liệu “Nơi gửi trọn niềm tin” được phát sóng trên VTV1 và VTV6 Đài truyền hình Việt Nam; tổ chức thi sáng tác ca khúc về ngành Kiểm sát nhân dân; tham gia Chương trình Đối thoại chính sách với nhiều chủ đề gắn với nhiệm vụ xây dựng dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) và triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013; chất lượng Truyền hình kiểm sát nhân dân tiếp tục được nâng cao, góp phần xây dựng hình ảnh về ngành Kiểm sát nhân dân trong tiến trình cải cách tư pháp. Triển khai, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chống oan, sai; giải quyết dứt điểm, nghiêm minh một số vụ án có dấu hiệu oan, sai, vụ án có đơn khiếu nại bức xúc kéo dài được dư luận quan tâm, góp phần bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; ban hành Báo cáo về tình hình vi phạm pháp luật năm 2015, tiến tới việc nghiên cứu, xây dựng và phát hành Sách trắng về tình hình tội phạm, qua đó cung cấp cơ sở thực tiễn để hoạch định chính sách đấu tranh phòng, chống tội phạm trong những năm tiếp theo. Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành được nâng lên; đã đưa vào sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến đến hơn 800 điểm cầu trong toàn Ngành, một số đơn vị đã xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến đến các phòng xét xử của Tòa án; thiết thực nâng cao chất lượng, kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Công tác xây dựng thể chế đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách tư pháp thuộc trách nhiệm của Ngành. Công tác xây dựng Ngành có nhiều đổi mới, theo đó hệ thống Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức thành 4 cấp; tổ chức bộ máy từ trung ương đến địa phương tiếp tục được kiện toàn; chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp đến năm 2020 của Đảng. Vị trí, vai trò của ngành Kiểm sát trong hoạt động tư pháp tiếp tục được tăng cường; hình ảnh, uy tín của Ngành trước Đảng, Nhà nước và nhân dân được khẳng định, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển trong nhiệm kỳ tiếp theo.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị
Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015  do đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày về chỉ thị công tác  của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016 nhấn mạnh: Năm 2016 là năm đầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; là năm các cơ quan tư pháp triển khai thi hành nhiều đạo luật quan trọng về tư pháp, tiếp tục thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về cải cách tư pháp, về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên, trọng tâm công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016 được xác định: “Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần Thứ XII và nhiệm vụ cải cách tư pháp đến năm 2020; triển khai thi hành tốt Luật tổ chức VKSND năm 2014 và các đạo luật mới về tư pháp; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm; xây dựng Đảng, xây dựng Ngành vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới”; đồng thời, chỉ thị toàn Ngành tiếp tục quán triệt chủ trương “Đổi mới, Chất lượng, Kỷ cương, Hướng về cơ sở” và tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các đạo luật mới về tư pháp. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Chú trọng công tác xây dựng Ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định của các đạo luật mới về tư pháp. Hoàn thiện thể chế về thống kê hình sự, thống kê tội phạm và thống kê nghiệp vụ, đảm bảo phù hợp với các đạo luật mới về tư pháp; biên soạn, phát hành Sách trắng về tình hình tội phạm. Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác, gắn với thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành Kiểm sát: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ:“Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; tích cực phát hiện, bồi dưỡng và nhân các điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy toàn Ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị
Phần thảo luận, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình bày các chuyên đề đã đăng ký tại hội nghị. Các ý kiến phân tích sâu về thực trạng, kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân đạt được năm 2014; tập trung đánh giá đúng hạn chế, thiếu sót; nguyên nhân và đề xuất các giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong thời gian tới.
 
Đại biểu tham dự hội nghị
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của toàn ngành Kiểm sát nhân dân đạt được năm 2015; đồng thời nhấn mạnh: Năm 2015 là năm đầu tiên triển khai thực hiện các quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, trong tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, an ninh chính trị còn gặp nhiều phức tạp, ngành Kiểm sát nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó, góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh. Ngành Kiểm sát nhân dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng thể chế: Bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) được Quốc hội thông qua; tích cực xây dựng đóng góp xây dựng các dự án luật khác trong lĩnh vực tư pháp; đã hình thành hệ thống Viện kiểm sát nhân dân 4 cấp, mở ra giai đoạn phát triển mới của Ngành. Có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Vai trò công tố được đề cao, trách nhiệm công tố được tăng cường; tiến độ và chất lượng giải quyết án được nâng lên; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa có tiến bộ. Công tác xây dựng cơ sở vật chất trong Ngành được đẩy mạnh; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho công tác quản lý, phối hợp hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Công tác xây dựng Đảng trong Ngành được tăng cường, đạt nhiều kết quả; các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Ngành đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp; lựa chọn, giới thiệu các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với những kết quả đạt được năm 2015 và những năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2011 - 2015, góp phần tích cực vào hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý: Năm 2016 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, bầu của Quốc hội khóa IV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; là năm triển khai nhiều Bộ luật quan trọng về tư pháp, đẩy mạnh việc phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển đất nước. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Chủ tịch nước chỉ đạo ngành Kiểm sát nhân dân tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là những chủ trương, đường lối về lĩnh vực tư pháp, cùng với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về cải cách tư pháp; đồng thời tổ chức quán triệt, triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10, sớm đưa các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; thực thi đúng đắn, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Ngành theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khánh quan, thận trọng, khiêm tốn” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác xây dựng Đảng trong ngành Kiểm sát nhân dân; toàn Ngành phải quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao. Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; nhất là tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia; làm tốt vai trò là cơ quan đầu mối trong hợp tác tương trợ tư pháp về hình sự. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự giúp đỡ của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các ngành và sự ủng hộ của nhân dân, phát huy truyền thống tự hào của Ngành trong 55. ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục có những bước phát triển cao hơn, toàn diện và mạnh mẽ hơn trong năm 2016 và những năm tiếp theo, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình
tặng hoa chúc mừng các đồng chí nguyên Vụ trưởng, Viện trưởng được nghỉ chế độ hưu trí năm 2015
Nhân dịp năm mới – xuân Bính Thân năm 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân năm mới thắng lợi mới, sức khỏe và thành công.
 
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị
Theo Kế hoạch, Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2016 sẽ được tổ chức trong 03 ngày 25, 26, 27/12/2015, Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tiếp tục thông tin về Hội nghị tới bạn đọc trong các bản tin tiếp theo.

Tác giả: http://www.vksndtc.gov.vn/

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây