Khai mạc Hội nghị Triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017

Thứ năm - 29/12/2016 20:20 1.182 0
Ngày 28/12/2016, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị Triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017. Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Lê Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương. Về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh. Tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên cao cấp, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng, Chánh Văn phòng các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham dự hội nghị.
  
Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
         
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội nghị
 
          Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016. Theo báo cáo, năm 2016, tình hình kinh tế - xã hội nước ta có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực; kinh tế tiếp tục phục hồi và phát triển, lạm phát được kiểm sát; quốc phòng được giữ vững, an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo; công tác cải cách tư pháp, đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được tăng cường. Tuy nhiên tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp; tội phạm có giảm về số lượng nhưng tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, tính chất, quy mô, tổ chức hoạt động chặt chẽ, gây thiệt hại lớn cho xã hội. Trước tình hình trên, ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp; đồng thời chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Toàn Ngành tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo yêu cầu của Quốc hội. Tập trung thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự và hoạt động điều tra tội phạm thuộc thẩm quyền; chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm chống oan, sai; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp khác. Quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sớm ban hành Chỉ thị và Kế hoạch để chỉ đạo, triển khai thi hành 07 đạo luật tư pháp; tổ chức nhiều hội nghị toàn Ngành, thông qua truyền hình trực tuyến đến Viện kiểm sát cấp huyện để quán triệt thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ các nhiệm vụ về thi hành luật. Năm 2016, toàn ngành Kiểm sát nhân dân chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục đổi mới công tác tổ chức cán bộ; tập trung hoàn thiện thể chế và xây dựng, thực hiện các đề án về tổ chức cán bộ.
 
Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hải Phong
trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2016 ngành Kiểm sát nhân dân tại hội nghị
 
          Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017 do đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh, năm 2017, tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, ngành Kiểm sát nhân dân tập trung phấn đấu thực hiện mục tiêu: “Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các đạo luật mới tư pháp, những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao hiệu quả công tác điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát; xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay”. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo và quán triệt toàn ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của Ngành. Năm 2017, toàn ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành. Đề cao trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp; Thủ trưởng đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Bảo đảm các điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân.
 
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Hữu Thể
trình bày Chỉ thị công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017
 
          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, năm 2016 là năm đầu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; là năm các cơ quan tư pháp nói chung, ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng tập trung triển khai thực hiện các đạo luật mới về tư pháp. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế - xã hội trong nước còn nhiều khó khăn; an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn phức tạp, ngành Kiểm sát nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Chủ tịch nước đánh giá cao toàn ngành Kiểm sát nhân dân thời gian qua đã tiếp tục đổi mới các mặt công tác, nhất là công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; ban hành nhiều chỉ thị chuyên đề chỉ đạo sâu sát các lĩnh vực công tác; tổ chức nhiều hội nghị có chất lượng và thiết thực nhằm kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục có chuyển biến tích cực; trách nhiệm công tố được tăng cường, bảo đảm các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát có căn cứ, đúng pháp luật. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được quan tâm đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; kỷ cương, kỷ luật được chấn chỉnh gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.
 
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Công Phàn phát biểu tại hội nghị
 
          Chủ tịch nước nêu rõ, năm 2017, các cơ quan tư pháp nói chung, ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng sẽ triển khai thi hành sâu rộng nhiều quy định mới của pháp luật về tư pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017 đã đề ra, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo toàn Ngành tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác sau: Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực thi đúng đắn đầy đủ hiệu quả quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành hữu quan tham gia xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và các dự án luật khác, đảm bảo khắc phục những vưỡng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành luật thời gian qua, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với cơ quan công tố các nước trên thế giới nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Viện kiểm sát nhân dân với các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Viện kiểm sát nhân dân bốn cấp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; chú trọng công tác đánh giá cán bộ, công chức; rà soát, bố trí  cán bộ đúng năng lực, sở trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ có chức danh tư pháp đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Chủ tịch nước tin tưởng, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; nhất định có bước phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn trong năm 2017, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
 
Đại biểu tham dự hội nghị
 
Nhân dịp năm mới xuân Đinh Dậu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân và đại biểu tham dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị
 
          Phát biểu đáp từ Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cảm ơn sự quan tâm sâu sát, sự chỉ đạo quyết liệt và tình cảm của đồng chí Chủ tịch nước dành cho ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời sẽ tiếp thu đầy đủ nội dung chỉ đạo của Chủ tịch nước để bổ sung vào Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2017 của ngành Kiểm sát nhân dân và sẽ tổ chức triển khai hiệu quả với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả”. Đồng chí Viện trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương; xác định là điều kiện quan trọng để ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một số hình ảnh đại biểu tham luận tại hội nghị
 
          Theo Kế hoạch, Hội nghị Triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân được tổ chức trong 02 ngày 28, 29/12/2016. Trang tin điện tử sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc nội dung hội nghị trong bản tin sau.
 
 
Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
tặng hoa nguyên các lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh nghỉ hưu năm 2016

Tác giả: vksndtc.gov.vn

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây