Khai mạc hội nghị toàn quốc ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ năm - 06/12/2012 20:40 1.193 0
Trong hai ngày 06, 07/12/2012, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị toàn quốc “Tổng kết thực tiễn thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003”. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thành viên Ban soạn thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); đại diện Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trung ương. Về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các đồng chí Phó Viện trưởng: Trần Phước Tới, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Nguyễn Hải Phong, Bùi Mạnh Cường và các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao qua các thời kỳ. Đại biểu tham dự Hội nghị gồm: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố; Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương; Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự cấp quân khu và khu vực.
 
Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước
CHXHCN Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
 
Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
nước CHXHCN Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội Nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, Viện kiểm sát nhân dân tối cao được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hữu quan xây dựng Dự án Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) và Dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Đây là nhiệm vụ to lớn và quan trọng. Bởi lẽ, hai Dự án luật này có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội, kỷ cương phép nước, quyền lợi công dân, nền tư pháp mạnh vì công lý.Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân được ban hành năm 2002, Bộ luật TTHS được ban hành năm 2003. Thời gian qua, thực tiễn thi hành cho thấy, Luật đã đi vào cuộc sống, đặt nền tảng pháp lý cho tổ chức và hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung và Viện kiểm sát nhân dân nói riêng, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chế độ, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Tuy vậy, thực tiễn cũng đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết. Chuẩn bị cho Hội nghị này, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã triển khai nhiều hoạt động phục vụ công tác xây dựng pháp luật. Bao gồm: Đôn đốc báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật của các bộ, ngành trung ương (Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Luật sư); Tiến hành tổng kết điểm tại 7 tỉnh, thành phố, đại diện cho các vùng, miền trong cả nước; Rà soát các văn bản pháp luật liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Tổ chức các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế; Tham quan, học tập kinh nghiệm nước ngoài; Nghiên cứu và biên dịch các Bộ luật tương tự của nhiều quốc gia v.v… Trên cơ sở đó, dự thảo Báo cáo tổng kết, định hướng sửa đổi và gợi ý thảo luận của 2 Dự án luật để trình Hội nghị. Những việc làm đó thể hiện thái độ nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao của Viện kiểm sát nhân dân đối với quá trình xây dựng 2 dự án Luật.Để sửa đổi, bổ sung hai Dự án Luật này, cần phải tổng kết, đánh giá toàn diện thực tiễn thi hành trong 10 năm qua. Trên cơ sở đó, đề xuất nội dung, phương hướng sửa đổi, các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong quy định của Luật cũng như trong thực tiễn thi hành.
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại Hội nghị
 
Đồng chí Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình nêu rõ: Đây là lần đầu tiên Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị có sự tham gia của Viện trưởng 3 cấp kiểm sát. Theo tinh thần “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở”đây cũng là dịp để tập hợp đầy đủ ý kiến của Viện kiểm sát các cấp. Tổng kết thi hành hai bộ luật là công việc hết sức quan trọng, gắn chặt với việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Ngành. Vì vậy, đòi hỏi các đồng chí phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình để tham gia thảo luận, đề xuất, kiến nghị những nội dung còn bất cập qua thực tiễn. Phương pháp tổ chức Hội nghị phải hết sức khoa học, nghiêm túc, tận dụng thời gian, tạo cơ hội để tiếp thu nhiều nhất ý kiến của các đại biểu từ mọi miền, mọi cấp với nội dung toàn diện, trọng tâm, trọng điểm.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, trong những năm qua, mặc dù tình hình tội phạm còn gia tăng và diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm ngày càng nghiêm trọng, đối tượng, lĩnh vực phạm tội đa dạng, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, song các ngành tư pháp trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân, có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực về mọi mặt, phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và các cơ quan trong hệ thống chính trị với ngành Kiểm sát nhân dân. Tuy nhiên, đối chiếu với các yêu cầu của công tác tư pháp và nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam thì kết quả đạt được còn khiêm tốn.
Chủ tịch nước chỉ rõ, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật tố tụng hình sự là hai đạo luật có vị trí rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp nói chung và Viện kiểm sát nhân dân nói riêng. Vì vậy, một trong những yêu cầu quan trọng đặt ra đối với quá trình xây dựng các đạo luật này là phải tổng kết đầy đủ, sâu sắc, toàn diện cả về lý luận và thực tiễn, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, trên cơ sở đó đề xuất kế thừa những quy định đang phát huy tác dụng tích cực, đã được thực tiễn kiểm nghiệm, đồng thời cũng xác định những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, bảo đảm phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng và các điều kiện cụ thể ở nước ta về mọi mặt. Chủ tịch nước biểu dương ngành Kiểm sát nhân dân đã đề cao trách nhiệm, sớm chủ động, tích cực tổ chức Hội nghị nhằm tạo cơ hội để Lãnh đạo liên ngành tư pháp trung ương, các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập, cán bộ, kiểm sát viên trong toàn Ngành thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện luật.
 
Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Thường trực Viện KSNDTC
trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt tại Hội nghị
 
 
Đồng chí Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng Viện KSNDTC
trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, Quốc hội đã ra Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII, giao nhiệm vụ cho Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với các bộ, ngành hữu quan xây dựng Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) và Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi). Một trong những quan điểm chỉ đạo, cũng là yêu cầu đối việc xây dựng 02 dự án Luật nêu trên là phải trên cơ sở tổng kết đầy đủ, đánh giá sâu sắc, toàn diện những ưu điểm, hạn chế của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành; tiếp tục thừa kế những quy định trước đây còn phù hợp, đã được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng; đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, đảm bảo phù hợp với các chủ trương của Đảng và tình hình thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và yêu cầu đấu tranh quốc phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá, Hội nghị toàn quốc Ngành kiểm sát nhân dân “Tổng kết thực tiễn thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003” là một sáng kiến có ý nghĩa, thể hiện sự nhạy bén và trách nhiệm cao; tạo cơ hội cho các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan tư pháp Trung ương, thành viên Ban soạn thảo, nhất là cán bộ, công chức, Kiểm sát viên trong toàn ngành Kiểm sát, các nhà hoạt động thực tiễn… có điều kiện thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân và thủ tục tố tụng hình sự theo tinh thần và nội dung cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 

 

Toàn cảnh Hội nghị
Sau phiên khai mạc, đại biểu chia thành 10 tổ thảo luận, với các nội dung: Đánh giá thực tiễn thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, Pháp lệnh Kiểm sát viên năm 2002, Pháp lệnh Viện kiểm sát quân sự năm 2002 và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật; Đánh giá thực tiễn Thi hành bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003 và đề xuất sửa đổi, bổ sung.
Trên cơ sở tổng hợp kết quả thảo luận tại các tổ, ngày 07/12/2002, Hội nghị sẽ tiến hành thảo luận chung tại hội trường.
 

 

Đoàn đại biểu Viện KSND tham dự Lễ Chào cờ tại Quảng trường Ba Đình
 và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thông tin tiếp theo về Hội nghị và phiên bế mạc, Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ cập nhật ở bản tin sau.

Tác giả: Theo vksndtc.gov.vn

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây