Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ ba - 21/08/2018 02:58 2.660 0
Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
    Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị Viện kiểm sát 2 cấp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện KSND ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-VKSTC-T1 ngày 30/3/2016 của VKSND tối cao; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06/4/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở..., gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

   Để việc thực hiện Quy chế dân chủ đạt hiệu quả, Viện KSND tỉnh đã kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong ngành KSND tỉnh và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; giao cho Thanh tra là đơn vị thường trực tham mưu giúp Ban chỉ đạo triển khai các nội dung về thực hiện quy chế dân chủ; đồng thời đưa công tác thanh tra việc thực hiện Quy chế dân chủ vào nội dung Kế hoạch công tác thanh tra hàng năm để tiến hành thanh, kiểm tra, nhằm đánh giá chính xác kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở Viện kiểm sát 2 cấp.
Thông qua công tác thanh, kiểm tra thời điểm từ 01/12/2017 đến 30/6/2018 nhận thấy: Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nội bộ Viện kiểm sát 2 cấp ngày càng được tăng cường, các đơn vị đều tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm trước; biểu quyết các chỉ tiêu nghiệp vụ năm tiếp theo; tập trung thảo luận, đề ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Nghị quyết của Quốc hội và hệ thống chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành; Thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành công đoàn đã ký Giao ước thi đua, cam kết tạo điều kiện tốt nhất để công chức, người lao động yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Viện trưởng Viện kiểm sát 2 cấp đã công khai đầy đủ đến công chức, người lao động chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Viện trưởng cấp trên; Kế hoạch công tác kiểm sát; Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật công chức; kinh phí hoạt động hàng năm... Tạo điều kiện để công chức tham gia ý kiến vào Kế hoạch công tác kiểm sát, Kế hoạch thi đua; Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm công chức; Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản công, các báo cáo sơ kết, tổng kết của đơn vị… Công tác thi đua khen thưởng được đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ trong việc bình xét, chấm điểm thi đua, trong thành phần Hội đồng thi đua khen thưởng Viện KSND tỉnh có đại diện Ban Chấp hành công đoàn và Đoàn thanh niên để bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho công chức, người lao động.

   Việc thực hiện dân chủ trong các hoạt động nghiệp vụ kiểm sát được đề cao, các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh đã cơ bản thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Cấp ủy, HĐND cùng cấp, Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của Ngành KSND. Tập trung nâng cao chất lượng các khâu công tác kiểm sát; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, áp dụng nhiều biện pháp theo luật định để chống oan sai và bỏ lọt tội phạm; các vụ án phức tạp đều được đưa ra thảo luận trong tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Trong thời điểm, Viện kiểm sát 2 cấp đã ban hành 28 kiến nghị đối với Cơ quan điều tra; 39 kiến nghị đối với Tòa án; 37 kháng nghị phúc thẩm hình sự, dân sự; báo cáo đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 3 vụ án dân sự, kinh doanh thương mại; ban hành 51 kết luận, kiến nghị đối với Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại giam Nam Hà và Nhà tạm giữ - Công an huyện, thành phố; 17 kiến nghị đối với Cơ quan thi hành án dân sự; 11 kiến nghị đối với các cơ quan tư pháp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; 20 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Chủ động phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp xây dựng 144 vụ án trọng điểm; 03 vụ án rút gọn; 76 phiên tòa hình sự, 39 phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm; đưa 69 vụ án hình sự đi xét xử lưu động tại nơi xảy ra tội phạm nhằm tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

   Việc thực hiện dân chủ trong quan hệ công tác với cơ quan Nhà nước, các tổ chức và công dân được tăng cường, Viện kiểm sát 2 cấp chấp hành nghiêm túc việc báo cáo kết quả công tác kiểm sát trước cấp ủy Đảng, HĐND cùng cấp và Viện kiểm sát cấp trên, trả lời đầy đủ, rõ ràng, đúng trọng tâm những chất vấn, kiến nghị, yêu cầu của đại biểu HĐND và cử tri địa phương. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan tư pháp, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Chủ trì xây dựng và ký Quy chế phối hợp với các cơ quan hữu quan trong các lĩnh vực công tác.

   Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm đúng mức, Viện kiểm sát 2 cấp bố trí phòng tiếp dân, niêm yết nội quy và phân công cán bộ, Kiểm sát viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt và thái độ đúng mực để tiếp công dân. Lãnh đạo Viện thực hiện việc tiếp dân hàng tuần theo quy định của pháp luật và quy chế của Ngành, trực tiếp giải quyết và trả lời công dân những vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp, tạo thuận lợi cho công dân khi giải quyết công việc liên quan đến hoạt động của Ngành KSND.

   Nhìn chung, trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, Viện kiểm sát 2 cấp tỉnh Hà Nam đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định của Quy chế dân chủ, kỷ cương, kỷ luật được giữ vững, nội bộ đơn vị đoàn kết, quyền làm chủ của cán bộ, công chức được phát huy, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tác giả: Thanh tra Viện KSND tỉnh

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây