Sơ kết, tập huấn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật

Chủ nhật - 18/03/2018 22:22 1.031 0
Ngày 15/3/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết và tập huấn công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự, chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thành Dương, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; đại diện lãnh đạo Viện, lãnh đạo Phòng kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình; Phòng kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu tổ chức Hội nghị tới 781 điểm cầu trong toàn Ngành.
 


Đ/c Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng

Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

           Tại Hội nghị, đồng chí Phương Hữu Oanh, Vụ trưởng Vụ 10 Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện quyền yêu cầu trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động; phá sản; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân; Báo cáo sơ kết công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết phá sản theo Luật phá sản năm 2014 và Báo cáo sơ kết công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án.


Đ/c Lê Thành Dương, Kiểm sát viên VKSND tối cao truyền đạt các nội dung tập huấn

            Theo Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện quyền yêu cầu trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động; phá sản; xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân, trên cơ sở Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014  và pháp luật tố tụng quy định rất cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi hoạt động của Viện kiểm sát, làm căn cứ cho Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình được thuận lợi và có chất lượng, hiệu quả cao hơn.Các quy định của Luật, Pháp lệnh đã tạo hành lang pháp lý để Viện kiểm sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.


Đ/c Phương Hữu Oanh, Vụ trưởng Vụ 10 VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

 

Báo cáo sơ kết công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết phá sản theo Luật phá sản năm 2014 đánh giá, việc triển khai Luật phá sản tại Viện kiểm sát nhân dân các cấp trong thời gian qua đã được thực hiện một cách đồng bộ. Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên làm khâu công tác này đã kịp thời cập nhật, nắm bắt được những quy định mới của Luật phá sản năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.Toàn Ngành có 45 Viện kiểm sát tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập phòng chuyên trách kiểm sát giải quyết án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; 18 Viện kiểm sát tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là phòng ghép trong khâu kiểm sát giải quyết án dân sự.

Báo cáo sơ kết công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đánh giá, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã triển khai Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 một cách đồng bộ trong phạm vi toàn Ngành. Các Viện kiểm sát địa phương nhận thức được tầm quan trọng và từng bước nâng cao năng lực trình độ, kỹ năng nghiệp vụ về công tác xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân nên công tác này phần nào đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Tổ chức bộ máy đã từng bước được hoàn thiện, việc bố trí nhân lực về cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Điều kiện làm việc đã được quan tâm, tạo điều kiện.


Đ/c Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo sơ kết 04 năm tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự, hôn nhân gia đình và hành chính, kinh doanh thương mại, lao động do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Vụ trưởng Vụ 9 Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại Hội nghị đánh giá, nhìn chung, Viện kiểm sát các cấp đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, bám sát nội dung hướng dẫn của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Lãnh đạo Viện kiểm sát các địa phương quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để các đơn vị nghiệp vụ thực hiện tốt công tác tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp Kiểm sát, giữa Viện kiểm sát và Tòa án trong tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; một số địa phương căn cứ vào biên chế cán bộ, điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị chủ động, linh hoạt trong việc tổ chức cho Kiểm sát viên, công chức tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; sáng tạo các hình thức tổ chức, quan tâm đầu tư kinh phí cho việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Kiểm sát viên, công chức quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát và tích cực triển khai tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm có hiệu quả.


Đại biểu tham dự Hội nghị

Tiếp tục Hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Lê Thành Dương, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao truyền đạt các nội dung tập huấn về quy trình, kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động; đại diện Vụ 9, Vụ 10, Vụ 14 Viện kiểm sát nhân dân tối cao quán triệt nội dung cơ bản và một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện Quy chế kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, Quy chế kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự và Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Phần tham luận, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đại biểu tiếp tục thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc; đồng thời nêu ra các kiến nghị, đề xuất để thực hiện tốt hơn nữa công tác giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động trong giai đoạn mới.
 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

 

 

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định, thời gian qua, toàn Ngành đã triển khai và thi hành nhiều đạo luật mới về tư pháp, trong đó có Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính và Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu. Qua việc thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và 03 đạo luật mới trong lĩnh vực dân sự, hành chính, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi kiểm sát của Viện kiểm sát các cấp trong khâu công tác này đều được tăng lên, khẳng định vị thế của ngành Kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước và niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân với ngành Kiểm sát trong công tác này.

Đồng chí Phó Viện trưởng nhấn mạnh, ngoài việc tập huấn quy trình, kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại và lao động, triển khai, quán triệt các văn bản hướng dẫn thực hiện các đạo luật mới, Hội nghị còn sơ kết kết quả thực hiện quyền yêu cầu, quá trình thực hiện việc kiểm sát của Viện kiểm sát đối với thủ tục phá sản doanh nghiệp, kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý tại Tòa, đặc biệt là phiên tòa rút kinh nghiệm.

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm đề nghị đại biểu tham dự hội nghị tiếp tục nghiên cứu tài liệu, góp ý bằng văn bản, gửi về Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng thời làm rõ thêm kết quả đạt được, tìm ra nguyên nhân những hạn chế, vướng mắc và đề xuất các biện pháp, tổ chức thực hiện có hiệu quả ở mỗi đơn vị, mỗi cấp, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Ngành; quán triệt đầy đủ những điểm mới của các quy chế mới, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho ngành Kiểm sát nhân dân.

Tác giả: Theo: vksndtc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây