TIẾP TỤC CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KIỂM SÁT NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI THI HÀNH CÁC LUẬT VỀ TƯ PHÁP TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Thứ ba - 29/12/2015 20:11 1.120 0
.
 
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng,
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu bế mạc hội nghị
Tiếp tục chương trình Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2016, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015 và Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016. Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2015 đánh giá: Năm 2015, cùng với khí thế thi đua của cả nước, ngành Kiểm sát nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện nghiêm túc, toàn diện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, các chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát và đã hoàn thành, vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển đất nước. Thành tích của Ngành đạt được trong công tác xây dựng thể chế, thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác xây dựng Ngành đã góp phần tạo động lực cho sự phát triển của Ngành trong thời gian tới. Trên cơ sở thành tích đạt được của các tập thể và cá nhân năm 2015, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân đã xem xét, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành. Năm 2015, ngành Kiểm sát nhân dân vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; 02 tập thể được tặng thưởng danh hiệu “Anh hùng Lao động”; 04 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”; 01 tập thể được tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Nhì; 26 tập thể, 07 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng theo tiêu chuẩn thường xuyên; tặng và truy tặng Huân chương Lao động các hạng cho 21 cá nhân theo tiêu chuẩn cống hiến; tặng Huân chương Lao động do có thành tích xuất sắc đột xuất cho 01 tập thể, 03 cá nhân; 17 tập thể, 11 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo tiêu chuẩn thường xuyên; 01 tập thể, 06 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có thành tích xuất sắc đột xuất và 1.136 tập thể, 4.813 cá nhân được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tặng Bằng khen trong các phong trào thi đua.
 
Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015, theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành đã xét, báo cáo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” đối với 20 tập thể; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng “Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân” đối với 54 tập thể; tặng “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối” đối với 289 tập thể; tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với 229 tập thể, 476 cá nhân; 45 tập thể được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;280 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”; 109 cá nhân tại các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. Viện kiểm sát nhân dân các địa phương công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” đối với 480 tập thể và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” đối với 2.062 cá nhân.
Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao trao các danh hiệu thi đua tại hội nghị:
 
Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân năm 2016 xác định: Năm 2016 là năm đầu toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và phương hướng, nhiệm vụ của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; là năm ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục quán triệt, thực hiện phương hướng, nhiệm vụ đề ra tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V của Ngành. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 của ngành Kiểm sát nhân dân là: “Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua trong việc quán triệt, triển khai thi hành các đạo luật mới về tư pháp, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và xây dựng Ngành; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”. Tiếp tục quán triệt chủ trương “Đổi mới, Chất lượng, Trách nhiệm, Kỷ cương”, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ thị toàn Ngành tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Đảng, của Viện trưởng VKSND tối cao và hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng của Ngành; đẩy mạnh việc phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua trong các lĩnh vực công tác; đổi mới công tác khen thưởng.
Tổng kết phần tham luận, hội nghị đã có 10 ý kiến thảo luận; với tinh thần trách nhiệm cao, đều bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung của Báo cáo; đồng thời, nêu lên nhiều kinh nghiệm hay, những cách làm tốt trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt công tác năm 2015 và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp thiết thực nhằm hoàn thành tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của Ngành năm 2016.
Một số đại biểu tham luận tại hội nghị:
 
 
1
Sau Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2016, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị Triển khai thi hành các luật về tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân. Tại hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và đại diện các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao giới thiệu những nội dung mới và nghị quyết thi hành của các Luật, Bộ luật vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua gồm: Bộ luật hình sự; Bộ luật tố tụng hình sự; Bộ luật dân sự; Bộ luật tố tụng dân sự; Luật tố tụng hành chính; Luật thi hành tạm giữ, tạm giam; Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.
Kết luận hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, xem xét, tiếp thu các ý kiến; đồng thời đề nghị các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu học tập, rút kinh nghiệm tại đơn vị. Hội nghị thống nhất đánh giá năm 2015, ngành Kiểm sát đã hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao; có bước tiến lớn trong xây dựng thể chế; xây dựng Đảng, xây dựng Ngành đạt những kết tích cực; công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm đạt hiệu quả cao; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ pháp chế, bảo vệ công lý; có nhiều đóng góp quan trọng vào việc giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển đất nước; uy tín của Ngành trước Đảng, Nhà nước và nhân dân tiếp tục được nâng cao. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2016 và Chỉ thị công tác năm 2016 của ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo toàn Ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Toàn Ngành chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đạo luật về tư pháp mới được Quốc hội thông qua và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình quán triệt toàn Ngành tiếp tục thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Tăng cường kỹ năng tranh trụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Tổ chức thực hiện tốt thẩm quyền mới của Cơ quan điều tra. Chú trọng việc cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm thành các nhiệm vụ cụ thể, lựa chọn các khâu công tác đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, trong từng giai đoạn cụ thể để tổ chức thực hiện. Nỗ lực đưa Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 vào thực tiễn; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ theo đúng Kế hoạch số 110/KH-VKSTC-V9 ngày 12/12/2014. Chuẩn bị việc giới thiệu nhân sự cấp ủy vào Hội đồng nhân dân các cấp. Bảo đảm luân chuyển, bổ nhiệm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân không phải người địa phương, kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý cho Ngành. Vụ tổ chức cán bộ phối hợp với đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai các giải pháp đột phá, bảo đảm đến năm 2021, tinh giản tối thiểu 10% biên chế của Ngành. Rà soát, đôn đốc bảo đảm việc triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, nhất là Đề án vị trí việc làm và cơ cấu công chức các ngạch trong ngành Kiểm sát để thực hiện tốt đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, thiết thực trong các hoạt động của Ngành. Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong toàn Ngành; nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội và của Ngành, việc chấp hành kỷ luật nghiệp vụ, công vụ và trật tự nội vụ. Đồng chí Viện trưởng tin tưởng, năm 2016, toàn Ngành sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh, trật tự an toàn cho xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tiếp tục đóng góp xứng đáng cho công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước.
Nhân dịp chuẩn bị đón năm mới 2016, thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình gửi lời chúc tới toàn thể các bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
Sau 02 ngày làm việc khẩn trưởng, nghiêm túc, Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2016 và Hội nghị Triển khai thi hành các luật về tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân bế mạc thành công, tốt đẹp.
 

Tác giả: http://www.vksndtc.gov.vn/

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây