Tường thuật trực tuyến Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017 (phần 1)

Thứ năm - 29/12/2016 19:34 949 0
(Kiemsat.vn) - Xin mời quý vị, các đồng chí và các bạn theo dõi buổi tường thuật trực tuyến Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017. Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội.

Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn!

Đúng 14h chiều nay 28/12, tại trường Bộ Quốc phòng,Hà Nội, Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017 chính thức khai mạc; đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tới dự và chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị 

Dự Hội nghị  có các vị đại biểu khách quý: đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; đại diện Lãnh đạo các cơ quan tư pháp và một số Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đại biểu của ngành Kiểm sát nhân dân gồm: Các đồng chí Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Viện kiểm sát quân sự Trung ương; các đồng chí Viện trưởng, Chánh Văn phòng của Viện cấp cao 1, 2, 3; các đồng chí Viện trưởng, Chánh Văn phòng VKSND các tỉnh, thành phố và VKSQS cấp quân khu; nguyên Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSNDTC, nguyên Viện trưởng VKSND cấp tỉnh nghỉ hưu năm 2016.

Đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSNDTC, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng thường trực và các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Lê Hữu Thể, Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC tuyên bố lý do, khai mạc, giới thiệu đại biểu 

Sau phần tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu đại biểu của Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; theo sự ủy quyền của đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao, Tiến sĩ Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2016 của ngành Kiểm sát nhân dân.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2016 cùng với việc ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ công tác của toàn Ngành, Viện trưởng VKSND tối cao đã ban hành 03 chỉ thị chuyên đề  gồm: Chỉ thị về nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên phiên tòa; về tăng cường công tác kháng nghị án hình sự; về đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc 02 chỉ thị chuyên đề về tăng cuờng trách nhiệm công tố chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, bảo đảm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu theo yêu cầu của nghị quyết số: 37,63,96 và 111 của Quốc hội, qua đó góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Nổi bật là:

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện chặt chẽ và gắn chặt hơn với hoạt động điều tra, góp phần quan trọng chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm ngay từ giai đoan đầu tố tụng hình sự. Toàn Ngành đã kiểm sát chặt chẽ 100% các hồ sơ và quyết định giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thực hành tốt hơn quyền công tố, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đúng pháp luật; đã yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố 447 vụ án, tăng 0,9%; trực tiếp khởi tố và yêu cầu điều tra 21 vụ. Kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tăng 16,2%; ban hành 1.650 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, thiếu sót, tăng 32,7%.

Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC 

trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2016

Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố vụ án hình sự, trách nhiệm thực hành quyền công tố tiếp tục được tăng cường, gắn chặt hơn với hoạt động điều tra; theo đó, đã thực hành quyền công tố, kiểm sát chặt chẽ 100% vụ án ngay từ khi khởi tố và trong suốt quá trình tiến hành tố tụng; số lượng, chất lượng bản yêu cầu điều tra được nâng lên tăng 20,5%; kiên quyết hủy bỏ các quyết định khởi tố bị can thiếu căn cứ, trái pháp luật. Tỉ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 99%, tăng 0,3%; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, đúng tội danh đạt 99,9%, vượt 9,9% so với chi tiêu Nghị quyết số 37; tỷ lệ truy tố đúng tội danh đạt 99,9%, vượt 4,9% so với chi tiêu Nghị quyết số 37.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, ngành Kiểm sát thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực hơn, trọng tâm là nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; kịp thời phát hiện kháng nghị yêu cầu khắc phục sai phạm. Theo đó, đã ban hành và triển khai, thực hiện Chỉ thị số 09 ngày 06/4/2016 về nâng cao chất lượng tranh tụng; tích cực phối hợp với Tòa án tổ chức: gần 5.000 phiên tòa để rút kinh nghiệm, tăng 2,5%; tổ chức nhiều phiên tòa truyền hình trực tuyến, phiên tòa lưu động…

Công tác kháng nghị án hình sự tiếp tục được tăng cường, số lượng kháng nghị phúc thẩm tăng 35%, kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm tăng 182%; chất lượng kháng nghị án hình sự được nâng cao; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm được bảo đảm; tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm được Tòa án chấp nhận đạt 95,8%, tăng 10,8%, vượt 25,8% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 37 của Quốc hội.

Công tác điều tra tội phạm của Cơ quan điều tra VKSND được coi trọng và thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện tốt thẩm quyền mới đúng quy định của luật; phối hợp chặt chẽ trong Ngành để sớm phát hiện, điều tra tội phạm trong hoạt động tư pháp; đã giải quyết tố giác, tin báo đạt 93,2%, vượt 3,2% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 37 của Quốc hội (có 20 vụ án về tham nhũng, chiếm 9,7% tổng số án tham nhũng toàn quốc); tiến độ, chất lượng điều tra các vụ án được nâng lên, không để xảy ra oan, sai.

Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật được Ngành quan tâm hơn; triển khai thực hiện nhiều biện pháp, bảo đảm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của VKS theo quy định của luật tố tụng mới; đã ban hành, triển khai thực hiện nghiêm túc 02 chỉ thị chuyên đề của Viện trưởng VKSNDTC nhằm tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm và giám đốc thẩm, tái thẩm; phối hợp tổ chức hơn 2.200 phiên tòa rút kinh nghiệm, ban hành hơn 1.200 thông báo rút kinh nghiệm để học tập nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm sát; ban hành gần 1.600 kháng nghị phúc thẩm, tỷ lệ kháng nghị được Tòa án chấp nhận đạt 86,5%, vượt 16,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết số 37 của Quốc hội; ban hành gần 200 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, Tòa án xét xử chấp nhận 81,9%, vượt 11,9% so với chỉ tiêu của Nghị quyết số 37 của Quốc hội.

Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự; giải quyết và kiểm sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ngày càng hiệu quả hơn. Toàn Ngành tăng cường kiểm tra, quan tâm hướng dẫn triển khai thực hiện quy định mới của luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát; đã ban hành hơn 1.000 thông báo rút kinh nghiệm để hạn chế sai phạm. Viện kiểm sát các cấp chủ động kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, tăng cường hoạt động kiểm sát trực tiếp hơn 10.500 cuộc; tập trung kiểm sát các hoạt động dễ phát sinh vi phạm pháp luật,… đã phát hiện ban hành hơn 5.600 kiến nghị, kháng nghị yêu cầu ban hành hoặc hủy bỏ những văn bản tố tụng trái pháp luật, xử lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm…

Chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành. Đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước về các mặt công tác của Ngành; toàn Ngành chú trọng xây dựng các đề án đổi mới tổ chức, bộ máy, biên chế, chế độ, chính sách, tập trung xây dựng Đề án về tổ chức, biên chế của ngành Kiểm sát đến năm 2020; quan tâm công tác giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công vụ cho đội ngũ công chức. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục đổi mới; tập trung hoàn thiện thể chế; chú trọng công tác tuyển dụng biên chế được giao. Thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; bảo đảm đúng quy trình, công khai, dân chủ trong việc lựa chọn, đề nghị bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo; tổ chức nghiêm túc việc thi tuyển để bổ nhiệm chức danh tư pháp, đảm bảo cán bộ được bổ nhiệm có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn… Nâng cao chất lượng, hiệu quả thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm Minh công chức, đảng viên vi phạm, nhất là hành vi tiêu cực tham nhũng. Kỷ luật, kỷ cương trong toàn Ngành được tăng cường. Hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần theiét thực nâng cao năng lực pháp luật và trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; đã và đang xây dựng 09 hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, 03 thỏa thuận hợp tác…

Tiếp đó, thay mặt Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao Phó Viện trưởng Lê Hữu Thể trình bày toàn văn Chỉ thị công tác của ngành KSND năm 2017. Chỉ thỉ xác định phương châm hoạt động của toàn Ngành trong năm tới là: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”, toàn Ngành tập trung phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu tổng quát: “Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các đạo luật mới về tư pháp, những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân; tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao hiệu quả công tác điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát; xây dựng ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay”. Điểm mới đáng chú ý trong Chỉ thị công tác năm 2017 của Ngành, đó là, nội dung Chỉ thị đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đề cao trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp, Thủ trưởng đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể trình bày Chỉ thị công tác năm 2017

Để thực hiện tốt phương châm, mục tiêu trên, năm 2017, toàn ngành cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành.

Hai là, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các đạo luật mới về tư pháp.

Ba là, đề cao trách nhiệm của Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp, Thủ trưởng đơn vị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên; đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Bốn là, bảo đảm các điều kiện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân.

Trong phần tham luận tại phiên khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND TP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã tập trung vào các chủ đề: Kết quả và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện khâu đột phá; Khắc phục tình trạng án dân sự bị hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.

Viện trưởng VKSND TP. Hà Nội trình bày tham luận tại Hội nghị

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng những cố gắng, nỗ lực, kết quả, thành tích xuất sắc mà ngành Kiểm sát nhân dân đã đạt được trong năm qua. Ngành Kiểm sát nhân dân đã tiếp tục đổi mới các mặt công tác, nhất là công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đã ban hành nhiều chỉ thị chuyên đề chỉ đạo sâu sát các lĩnh vực công tác; tổ chức nhiều hội nghị có chất lượng và thiết thực nhằm kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trách nhiệm công tố được tăng cường, bảo đảm các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát có căn cứ, đúng pháp luật. Tuân thủ chặt chẽ, nghiêm ngặt các quy định của pháp luật ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình điều tra. Tiến độ và chất lượng giải quyết các vụ án hình sự, kỹ năng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng lên; các trường hợp oan, sai trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử giảm mạnh so với năm 2015 (47,8%). Chú trọng rà soát, kịp thời kháng nghị những bản án, quyết định thiếu căn cứ, trái pháp luật; tích cực phối hợp giải quyết dứt điểm nhiều trường hợp có đơn kêu oan bức xúc kéo dài; đồng thời xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm dẫn đến oan, sai, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào các cơ quan tư pháp.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được quan tâm đẩy mạnh. Chủ động phối hợp với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và Ban Nội chính Trung ương thực hiện nhiều biện pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tư pháp, giải quyết dứt điểm, nghiêm minh nhiều vụ án trọng điểm về tham nhũng, kinh tế. Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát đã phát hiện, khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực giam giữ, thi hành án, dân sự, hành chính, khiếu nại, tố cáo tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả; tiến độ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm chuyển biến tích cực, hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao, từng bước khắc phục tình trạng đơn tồn đọng.

Đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cải cách tư pháp; tổ chức bộ máy theo mô hình Viện kiểm sát nhân dân bốn cấp được kiện toàn, bước đầu hoạt động có hiệu quả; 03 Viện kiểm sát cấp cao đang từng bước ổn định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng, đạt nhiều tiến bộ.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương được chấn chỉnh gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, đã khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đồng thời coi trọng công tác giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức.

Kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân đã góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước…”.

Về định hướng nhiệm vụ, trọng tâm công tác năm 2017 của ngành Kiểm sát nhân dân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chỉ đạo:

“… Năm 2017, các cơ quan tư pháp nói chung, ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng sẽ triển khai thi hành sâu rộng nhiều quy định mới của pháp luật về tư pháp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Với vai trò là một thiết chế đặc trưng trong bộ máy nhà nước, có chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân đặt ra rất cấp bách… Đề nghị các đồng chí tập trung thực hiện một số nội dung công tác, sau đây:

Vấn đề thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư pháp; tập trung đổi mới các mặt công tác gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ. Đề cao tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo đảm công lý phải được thực thi, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh. Cần chủ động nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, phòng chống tội phạm, đặc biệt là tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.

Vấn đề thứ hai, đề cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; thực thi đúng đắn, đầy đủ, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Thực hiện tốt chủ trương tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm không để người vô tội bị oan, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm về tham nhũng, kinh tế; kịp thời phát hiện, kiến nghị, kháng nghị xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Tăng cường năng lực cho các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao để thực hiện tốt thẩm quyền mới được quy định theo pháp luật.

Vấn đề thứ ba, tích cực phối hợp với các bộ, ngành hữu quan tham gia xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và các dự án luật khác, bảo đảm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành luật thời gian qua, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; đồng thời, phối hợp hướng dẫn triển khai thi hành các đạo luật về tư pháp, bảo đảm sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là các đạo luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân nhằm tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với hoạt động của Ngành.

Vấn đề thứ tư, mở rộng hợp tác quốc tế với cơ quan công tố các nước trên thế giới nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, cũng như về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tranh thủ sự hỗ trợ về trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác. Nâng cao hiệu quả hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia; làm tốt vai trò cơ quan đấu mối thực hiện tương trợ tư pháp.

Vấn đề thứ năm, phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện tốt cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Viện kiểm sát nhân dân với các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Tăng cường quan hệ phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân, Ban Nội chính các cấp để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm.

Vấn đề thứ sáu, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Viện kiểm sát nhân dân bốn cấp theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; chú trọng công tác đánh giá cán bộ, công chức; rà soát, bố trí cán bộ đúng năng lực, sở trường; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ có chức danh tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới. Khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện Đề án tổ chức biên chế của ngành Kiểm sát nhân dân đến năm 2020 trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, quyết định để sớm triển khai thực hiện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII). Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, điều tra viên; tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cải tiến lề lối làm việc, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, hạn chế đến mức thấp nhất vi phạm xảy ra…”.

Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành Kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để Viện kiểm sát các cấp thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, nhất là trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hiện nghiêm túc những kiến nghị, kháng nghị có căn cứ, đúng pháp luật của ngành Kiểm sát nhân dân.

Chủ tịch nước tin tưởng, ngành Kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, nhất định có những bước phát triển toàn diện và mạnh mẽ hơn trong năm 2017, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới 2017 và chuẩn bị đón Xuân Đinh Dậu, Chủ tịch nước chúc lãnh đạo, kiểm sát viên, điều tra viên, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Minh Trí thay mặt Ban cán sự đảng, tập thể Lãnh đạo VKSNDTC và toàn thể cán bộ công chức ngành Kiểm sát, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và tình cảm của Chủ tịch nước dành cho ngành Kiểm sát và hứa  tiếp thu đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch nước để bổ sung vào chương trình kế hoạch công tác năm 2017 của ngành Kiểm sát và  tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch nước với phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”.

Tiếp theo chương trình, Hội nghị tiếp tục nghe tham luận của VKSND thành phố Hồ Chí Minh, VKSND các tỉnh: Lâm Đồng, Vĩnh Phúc, Bình Thuận do các đồng chí Viện trưởng VKSND các đơn vị này trình bày với các chủ đề về: “Kết quả thực hiện khâu đột phá thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng của VKSND TP Hồ Chí Minh”; “Giải pháp Nâng cao trách nhiệm của cơ quan chủ trì trong phối hợp hoạt động Tố tụng tại địa phương tỉnh Lâm Đồng”; “Nâng cao số lượng và chất lượng kiến nghị, kháng nghị đối với việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại của Tòa án”; “Tăng cường công tác báo cáo, tham mưu cho cấp ủy nhằm tranh thủ sự ủng hộ mọi mặt cho công tác của Ngành”.

Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh

đạo VKSNDTC

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo VKSNDTC

Chủ tịch nước chụp ảnh cùng các đại biểu ngành KSND

Chủ tịch nước chụp ảnh cùng các đại biểu VKSQS Trung ương

Viện trưởng VKSNDTC tặng hoa các đồng chí Viện trưởng cấp cao 2, Viện trưởng

cấp tỉnh về hưu năm 2016.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật nội dung chi tiết …

Tác giả: Theo: kiemsat.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây