Tường thuật trực tuyến phiên bế mạc Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2017

Thứ năm - 29/12/2016 19:41 1.567 0
(Kiemsat.vn) - Xin mời quý vị, các đồng chí và các bạn tiếp tục theo dõi buổi tường thuật trực tuyến Hội nghị triển khai công tác ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017. Hội nghị sẽ bắt đầu vào lúc 8h sáng ngày 29/12/2017

Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn !

Tiếp tục chương trình làm việc, buổi sáng ngày 29/12/2016, dưới sự điều hành của đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao, Hội nghị tiếp tục phần phát biểu của các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu 

Mở đầu là phát biểu của Phó Viện trưởng Bùi Mạnh Cường về hai nội dung: Tiếp tục quán triệt để thực hiện đúng, có hiệu quả Chỉ thị công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017; tăng cường trách nhiệm công tố, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Tiếp theo là đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương phát biểu nội dung xung quanh các vấn đề về kết quả công tác của ngành Kiểm sát quân sự năm 2016; việc thực hiện Chỉ thị công tác năm 2017 của ngành Kiểm sát nhân dân và những vấn đề cần lưu ý trong quan hệ phối hợp giữa các đơn vị của VKSND tối cao, các VKSND với các VKS quân sự.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSNDTC,

Viện trưởng VKSQS Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phần phát biểu của đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tập trung vào những nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao lưu ý những hạn chế, thiếu sót trong công tác của năm 2016 cần được khắc phục trong năm 2017 và một số tiêu chí để thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả” nêu trong Chỉ thị công tác của ngành KSND năm 2017.

Kết thúc phần phát biểu của các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Hội nghị chuyển sang phần tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai công tác thi đua, khen thưởng của ngành KSND năm 2017 do đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trình bày.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC trình bày Báo cáo tổng kết

thi đua, khen thưởng năm 2016 và Chỉ thị công tác thi đua khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017

Báo cáo tổng kết thi đua, khen thưởng nêu rõ: “… Năm 2016, Viện kiểm sát các cấp đã triển khai xây dựng kế hoạch, đề ra các chỉ tiêu thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị. Các đơn vị trong toàn Ngành đã tổ chức nhiều đợt thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn của đất nước; gắn phong trào thi đua của Ngành với phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2016, phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, phong trào thi đua làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”…

Phong trào thi đua của toàn Ngành đã hướng trọng tâm vào việc thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu được đề ra trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 25/12/2015 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành năm 2016. Các đơn vị tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các đợt thi đua do địa phương phát động và đã lập được nhiều thành tích trong phong trào thi đua…

Tiếp tục thực hiện phương châm “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở”, năm 2016, Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã tổ chức các phong trào thi đua với các mục tiêu cụ thể, thiết thực. Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao cũng đã lựa chọn nhiều nội dung công tác phù hợp với đặc điểm, điều kiện tổ chức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo về nghiệp vụ cho Viện kiểm sát các địa phương. Đã xuất hiện nhiều tấm gương thi đua tiêu biểu, nhiều sáng kiến, giải pháp hay được áp dụng…

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2016, Chỉ thị công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát năm 2017 xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng của Ngành là: “Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua triển khai thực hiện kịp thời, chặt chẽ các đạo luật mới trong lĩnh vực tư pháp, những quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân; tăng cường trách nhiệm công tố, không để xảy ra oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao hiệu quả công tác điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao; phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh những vi phạm pháp luật, tội phạm xảy ra trong hoạt động tư pháp; hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; xây dựng ngành Kiểm sát vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay; đồng thời nâng cao chất lượng công tác khen thưởng nhằm khuyến khích, động viên kịp thời phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Để tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, với phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu toàn Ngành tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ cụ thể sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Đảng, của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát nhân dân.

Hai là, đẩy mạnh việc phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua trong các lĩnh vực công tác.

Ba là, đổi mới công tác khen thưởng, trong đó, không khen thưởng mang tính chất “cào bằng”, nghiêm cấm việc “chạy” thành tích thi đua, khen thưởng.

Tiếp theo chương trình Hội nghị là phần công bố và trao tặng các danh hiệu thi đua. Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng VKSND tối cao công bố các quyết định khen thưởng.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, ngành Kiểm sát nhân dân có: 20 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 54 đơn vị được tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân, gồm:

CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

Đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị 

 dẫn đầu phong trào thi đua trong công tác của ngành Kiểm sát năm 2016

1. Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
2. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2);
3. Cơ quan điều tra (Cục 1);
4. Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9);
5. Vụ kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11);
6. Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) ;
7. Vụ Pháp chế và quản lý khoa học (Vụ 14) ;
8. Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) ;
9. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh ;
10. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ;
11. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng;
12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ;
13. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
14. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng;
15. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La;
16. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ;
17. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
18. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
19. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam;
20. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An.

CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA CỦA NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN
1. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế;
2. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy;
3. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ;
4. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp;
5. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự;
6. Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;
7. Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật;
8. Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp;
9. Vụ Thi đua – Khen thưởng;

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC Nguyễn Hải Phong trao Cờ thi đua 

của ngành Kiểm sát nhân dân cho các đơn vị

10. Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin;
11. Cục Kế hoạch – Tài chính;
12. Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
13. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội;
14. Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh;
15. Tạp chí Kiểm sát;
16. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội;
17. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng;
18. Viện kiểm sát quân sự trung ương;

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Thị Thủy Khiêm 

trao Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân cho các đơn vị

19. Viện kiểm sát quân sự Quân khu 3;
20. Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5;
21. Viện kiểm sát quân sự Quân khu 9.
22. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
23. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng;
24. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ;
25. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh;
26. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương;
27. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên;

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Lê Hữu Thể 

trao Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân cho các đơn vị

28. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam;
29. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định;
30. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình;
31. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình;
32. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông;
33. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai;
34. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu;
35. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên;
36. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng;

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn 

trao Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân cho các đơn vị

37. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn;
38. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang;
39. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
40. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái;
41. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An;
42. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình;
43. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
44. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định;
45.Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh;

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Bùi Mạnh Cường

trao Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân cho các đơn vị

46. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
47. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre;
48. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh;
49. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long;
50. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp;
51. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang;
52. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu;
53. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang;
54. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Viện trưởng VKSNDTC,

Viện trưởng VKSQS Trung ương trao Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân cho các đơn vị

Cùng với những đơn vị nêu trên, năm 2016, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã quyết định: Tặng “Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối” cho 278 tập thể; tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao cho 175 tập và 595 cá nhân; công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 31 tập thể; công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” cho 255 cá nhân; công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 102 cá nhân thuộc các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao. Viện kiểm sát nhân dân các địa phương công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 479 tập thể và danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 2.023 cá nhân.

Đúng 10 giờ 30 phút, sáng ngày 29/12/2016, thay mặt Lãnh đạo VKSNDTC, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu kết luận Hội nghị. Đồng chí Viện trưởng nhấn mạnh: Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, hiệu quả, Hội nghị triển khai công tác ngành KSND năm 2017 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị này cho thấy rõ sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối với ngành Kiểm sát nhân dân, đã góp phần tạo nên sự phát triển vững mạnh của toàn ngành đồng thời qua đó giúp chúng ta nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của Ngành trước Đảng và trước nhân dân.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng,

Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu kết luận Hội nghị

Tại hội nghị đã có 7 ý kiến tham luận của các đơn vị và 5 đồng chí Phó Viện trưởng phát biểu. Kết quả công tác năm 2016 của Ngành đạt được nhiều, nhưng vẫn còn những hạn chế, thiếu sót cần được nhìn nhận lại để khắc phục trong năm 2017.

Bước sang năm 2017, với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả”, đồng chí Viện trưởng yêu cầu để thực hiện tốt Chỉ thị công tác của ngành KSND năm 2017 cần quán triệt: Giữ gìn đoàn kết là vấn đề sống còn của đơn vị; “đổi mới” là phải đổi mới trong suy nghĩ, cách làm. Đặc biệt, cần thực hiện tốt “Trách nhiệm, kỷ cương” là phải đảm bảo trật tự kỷ cương trong đơn vị của mình mà trách nhiệm trước hết là người đứng đầu đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong công tác, thanh tra theo kế hoạch, tăng cường thanh tra đột xuất, thanh tra theo chỉ đạo của người có thẩm quyền, phải coi thanh tra là cánh tay nối dài của Lãnh đạo Viện; thi đua, khen thưởng phải thiết thực và trở thành động lực; Thủ trưởng, Viện trưởng VKS các cấp phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát công việc cấp dưới. Phải xây dựng tốt mỗi quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương… Để đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ thưc hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, ngoài kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát thì cần phải có kiến thức khác như kinh tế, xã hội…; tăng cường phát triển hệ thống công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo thực hiện nhanh, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thông qua thi tuyển các chức danh tư pháp; phải tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuối cùng, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí mong rằng, năm 2017, toàn ngành Kiểm sát nhân dân cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân đã giao, góp phần tích cực cho sự phát triển bền vững của đất nước, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí chúc cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành sức khỏe, thành công tốt đẹp.

(Nội dung toàn văn phát biểu kết luận Hội nghị của đồng chí Viện trưởng, chúng tôi sẽ thông tin tới bạn đọc sau…)

Nhóm phóng viên Kiemsat.vn

(Tường thuật trực tiếp từ Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội)

 

Tác giả: Theo: kiemsat.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây