VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2019

Thứ ba - 15/01/2019 04:20 910 0
Ngày 11/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2019. Hội nghị được tổ chức trực tuyến nối điểm cầu VKSND tỉnh đến 06 điểm cầu VKSND các huyện, thành phố.
         Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Mạnh Cường–Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Phạm Sỹ Lợi–Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; đại diện Lãnh đạo VKS cấp cao, Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Về phía đại biểu ngành KSND tỉnh có các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh; các đồng chí Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Kế toán trưởng, Trưởng các đoàn thể, KSV trung cấp; KSV sơ cấp, chuyên viên nghiệp vụ, các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp huyện và các đồng chí cán bộ tổng hợp VKSND huyện.
 
Toàn cảnh Hội nghị

         Hội nghị đã thông qua Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác kiểm sát và phong trào thi đua năm 2018. Trong năm 2018 Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Hà Nam đã tích cực, chủ động quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của Ngành kiểm sát nhân dân năm 2018, các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội, Viện KSND tối cao và HĐND tỉnh đề ra nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương, trong đó:
 
Đ/c Trần Thế Kính - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày báo cáo tại Hội nghị
 
        Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng được nâng cao, không xảy ra việc bắt, giữ, giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử oan, sai, không bỏ lọt tội phạm. Công tác phát hiện, quản lý và báo cáo tình hình vi phạm trong hoạt động tư pháp được chú trọng, các kháng nghị, kiến nghị đạt chất lượng, hiệu quả. Công tác xây dựng ngành có nhiều đổi mới tiến bộ, đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên ngày càng hoàn thiện về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Công tác thi đua khen thưởng từng bước đi vào nề nếp, đạt nhiều thành tích cao, năm 2018 VKSND tỉnh được Viện trưởng VKSND Tối cao tặng “Cờ thi đua Ngành KSND” và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen”; 05 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (trong đó 03 đơn vị được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Cờ tập thể dẫn đầu phong trào thi đua khối; 01 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc), 13 tập thể và 39 cá nhân được Viện trưởng VKS tối cao tặng Bằng khen; 01 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 05 cá nhân được công nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Ngành KSND, 21 cá nhân được công nhận đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở....; 03 tập thể và 08 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 02 tập thể được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác. 
        Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019, trong đó tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu: “Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường năng lực Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020)”. Đồng thời thông qua Dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của VKSND tỉnh nêu rõ: VKS hai cấp triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 01 ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019, góp phần tích cực bảo đảm hoàn thành mục tiêu toàn ngành đã đề ra.
 
        Tại buổi lễ, VKSND tỉnh vinh dự được đón nhận Cờ thi đua Ngành KSND và Bằng khen của UBND tỉnh trong niềm phấn khởi, tự hào của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên VKS hai cấp.

VKSND tỉnh Hà Nam đón nhận Cờ thi đua Ngành KSND
 
Đ/c Nguyễn Ngọc Tuyến – Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc
 
       Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã đánh giá cao những kết quả ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đạt được trong năm 2018; biểu dương những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ công chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Ngành và của Quốc hội giao cho Ngành. Đồng chí nhấn mạnh, chỉ đạo thêm một số nội dung trong Chỉ thị số 01 của Viện trưởng VKSND tối cao đặt ra đối với ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời mong muốn ngành KSND tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2019.
 
Đồng chí Bùi Mạnh Cường – Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo hội nghị

            Đồng chí Phạm Sỹ Lợi–Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị, biểu dương những thành tích mà ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đạt được và ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành KSND tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện thể chế cải cách hành chính tư pháp; tăng cường phối hợp liên ngành trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của ngành và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.Tổng hợp nguyên nhân, điều kiện phạm tội, kiến nghị với cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội có biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm. 

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến - Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

           Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của của Lãnh đạo VKSND tối cao, Lãnh đạo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh thay mặt lãnh đạo VKSND tỉnh cảm ơn sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo VKSND tối cao, Lãnh đạo Tỉnh ủy dành cho Ngành Kiểm sát Hà Nam. Đồng thời khẳng định ngành VKSND tỉnh sẽ luôn phát huy những kết quả đã đạt được, với tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, không ngừng đổi mới để giữ vững truyền thống của Ngành, góp phần xây dựng nền tư pháp thật sự trong sạch, vững mạnh, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam XHCN; kịp thời khắc phục những thiếu sót tồn tại, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2019 đề ra./.
 

Tác giả: VPTH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây