Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2012

Thứ tư - 02/01/2013 21:43 762 0
Thực hiện Công văn số 854/CV-BTCTU ngày 04/11/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam về việc “Kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân đối với cán bộ thuộc diện Ban Th¬ường vụ Tỉnh uỷ quản lý” theo hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 28/11/2011 của Tỉnh uỷ Hà Nam và Công văn số 4184/VKSTC-V9 ngày 22/11/2012 của VKSND tối cao về “Nhận xét, đánh giá công chức năm 2012”.
  Thực hiện Công văn số 854/CV-BTCTU ngày 04/11/2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam về việc “Kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân đối với cán bộ thuộc diện Ban Th­ường vụ Tỉnh uỷ quản lý” theo h­ướng dẫn số 06-HD/TU ngày 28/11/2011 của Tỉnh uỷ Hà Nam và Công văn số 4184/VKSTC-V9 ngày 22/11/2012 của VKSND tối cao về “Nhận xét, đánh giá công chức năm 2012”.

  Ngày 27/12/2012 Viện VKSND tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể và cá nhân cán bộ thuộc diện Ban Th­ường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2012. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Tổ chức tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ; các đồng chí Lãnh đạo VKSND tỉnh, Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, VKSND huyện thành phố, Tr­ưởng các đoàn thể, Kế toán tr­ưởng, Kiểm sát viên trung cấp.        
           
 
 Đ/c Nguyễn Ngọc Tuyến, Bí thư BCS,Viện trưởng VKSND tỉnh
tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể BCS đảng
 
  Hội nghị đã được nghe các báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí uỷ viên Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh. Các báo cáo nêu rõ trong năm 2012 các đồng chí trong Ban cán sự Đảng VKS tỉnh đều có lập trường tư t­ưởng chính trị vững vàng, tin t­ưởng và trung thành với Cư­ơng lĩnh chính trị của Đảng, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, t­ư t­ưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đ­ường lối, quan điểm của Đảng, chống lại các luận điệu sai trái, thù địch làm ảnh hưởng đến Nhà n­ước, uy tín của ngành, của đơn vị; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống giản dị, không đặc quyền, đặc lợi, không để người thân lợi dụng chức vụ, vị trí của mình để trục lợi; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, có tinh thần đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành nghiêm quy định của Đảng về những điều đảng viên không đư­ợc làm; giữ mối liên hệ chặt chẽ với Cấp uỷ địa ph­ương và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi c­ư trú.
 
 Tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh đã đoàn kết thống nhất chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp thực hiện tốt Chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC về công tác của ngành kiểm sát nhân dân năm 2012, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch đề ra; trong năm không xảy ra trường hợp nào bắt, giữ, giam, khởi tố, truy tố oan sai hoặc VKS truy tố Toà án tuyên không phạm tội. Công tác kiểm sát thi hành án; kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác kiểm sát xét khiếu tố cũng đ­ược thực hiện tốt. Công tác xây dựng ngành có nhiều đổi mới, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của ngư­ời đứng đầu tập thể đơn vị trong quản lý chỉ đạo điều hành; bộ máy cán bộ từng b­ước đư­ợc kiện toàn ổn định...

  Bên cạnh những kết quả đã đạt đ­ược, tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban cán sự, lãnh đạo VKSND tỉnh tự nhận thấy một số nhược điểm cần khắc phục như: công tác chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chức năng nhiệm vụ chưa đư­ợc th­ường xuyên; công tác tập huấn chuyên sâu về kỹ năng thao tác nghiệp vụ còn ít; tình trạng án trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng tuy có giảm nh­ng chư­a đ­ược khắc phục căn bản; công tác kháng nghị đối với bản án, quyết định dân sự, hành chính còn thấp so với tỷ lệ cải sửa ở cấp phúc thẩm. Việc kiện toàn sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo quản lý, Kiểm sát viên ở một số đơn vị trực thuộc nhất là các Phòng nghiệp vụ còn chậm; quan hệ phối hợp giữa các ngành chức năng  có lúc chưa chặt chẽ.
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
  Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia phát biểu đóng góp ý kiến, các ý kiến đều cơ bản nhất trí với báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh đồng thời tin tưởng trong thời gian tới tập thể và cá nhân các đồng chí tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình.

  Đồng chí Bí th­ư thay mặt tập thể Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý tại Hội nghị và hứa quyết tâm cùng với tập thể Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện lãnh đạo ngành KS tỉnh Hà Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2013.

Tác giả: Phan Văn Thắng

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây