Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2015

Thứ năm - 22/01/2015 02:26 1.022 0
Đồng chí Trần Công Phàn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngày 20/01/2015, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2015. Đến dự Hội nghị có đồng chí  Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Công Phàn – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; các vị đại biểu đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, UBND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các Sở, Ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
 
Đồng chí  Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Hội nghị đã được nghe Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác kiểm sát và phong trào thi đua năm 2014; Dự thảo kế hoạch công tác năm 2015, dự thảo chương trình thi đua năm 2015 của VKSND tỉnh Hà nam.
 
              Đồng chí Vũ Hoài Nam – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh
trình bày báo cáo tại Hội nghị
 
  Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2014 ngành Kiểm sát tỉnh đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết số 37, Nghị quyết 63 của Quốc hội và chỉ thị công tác của Ngành. Viện kiểm sát hai cấp đề ra nhiều biện pháp thiết thực, cụ thể nhằm thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đề ra. Kết quả năm 2014, ngành kiểm sát tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo Kế hoạch công tác năm , chỉ tiêu Ngành và chỉ tiêu theo Nghị quyết 37 của Quốc hội; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử đạt kết quả tốt: tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 95% (vượt chỉ tiêu 5%); thực hiện tốt chủ trươngTăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”  và "Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”, kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; truy tố đúng hạn 100% (vượt 10% chỉ tiêu NQ 37 của QH), truy tố đúng tội 100% (vượt 5% chỉ tiêu NQ 37 của QH), tỷ lệ kháng nghị các loại được Tòa án xử chấp nhận đạt 87% - vượt 17% chỉ tiêu Nghị quyết 37 của Quốc hội. Các khâu công tác kiểm sát thi hành án; kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh tế, lao động; kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền cũng sâu sát và hiệu quả hơn; việc phát hiện, quản lý vi phạm được tăng cường và ngày càng chặt chẽ; đã ban hành nhiều kháng, kiến nghị trên tất cả các lĩnh vực, yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục, sửa chữa vi phạm.

  Viện kiểm sát 2 cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 04 về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Đẩy mạnh các phong trào thi đua do Ngành phát động nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm". Nội bộ đơn vị đoàn kết, gắn bó; cán bộ, công chức, viên chức làm việc có trách nhiệm tạo phong trào thi đua sôi nổi có hiệu quả, được cấp ủy đảng, chính quyền tin tưởng đánh giá cao, nhân dân đồng tình ủng hộ.

 

Đồng chí Phan Văn Minh – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh thông qua
Dự thảo Kế hoạch công tác và Chương trình thi đua năm 2015 của VKSND tỉnh

  Với những kết quả đạt được trong năm 2014, VKSND tỉnh Hà Nam đã được VKSND tối cao tặng “ Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”, Chủ tịch UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Viện KSND Tối cao và Viện trưởng VKSND tỉnh khen thưởng.
 
Một số hình ảnh trao thưởng tại  Hội nghị
 
 
 


 
 

  Hội nghị được nghe đồng chí  Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo, đồng chí đánh giá cao những thành tích mà ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã đạt được trong năm 2014, điển hình  là việc Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 06/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị 23 đã được quán triệt  thực hiện đến tất cả các Đảng bộ, Chi bộ trong tỉnh tạo những bước chuyển mới tích cực trong nhận thức, hành động của cá nhân, tổ chức, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Viện kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo, hỗ trợ chính quyền giải quyết có hiệu quả một số đơn khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài; giải quyết kịp thời những vụ việc liên quan đến chính sách đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, chính sách phát triển nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, những vụ án được dư luận xã hội quan tâm, nhất là việc chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ án đường B2B trong đó có việc tích cực phối hợp với các ngành, các cấp với Cơ quan điều tra-Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc phát hiện điều tra xử lý những hành vi tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động tư pháp, tạo niềm tin và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân nhằm ổn định tình hình và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương... Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm  năm 2015 mà VKS 2 cấp cần tổ chức triển khai thực hiện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.
 
Đại biểu tham dự hội nghị
 

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao kết quả đạt được năm 2014 của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh; biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh trong năm 2014 đặc biệt là việc thực hiện cơ bản vượt các chỉ tiêu công tác theo hệ thống chỉ tiêu Nganh và chỉ tiêu mà Nghị quyết 37 của Quốc hội và việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Viện kiểm sát hai cấp trong năm 2014. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Hà Nam phát huy kết quả đạt được năm 2014, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; triển khai thực hiện tốt Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, rà soát, quy hoạch cán bộ và giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy; tăng cường công tác quản lý cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, đề cao trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên trong thực thi nhiệm vụ; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 55 ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.
 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến –Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 
  Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng VKSND tỉnh thay mặt lãnh đạo VKSND tỉnh tiếp thu các ý  kiến chỉ đạo tại Hội nghị và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, yêu cầu các VKS huyện, thành phố báo cáo về những nội dung trọng tâm với Thường trực cấp ủy để thống nhất chỉ đạo triển khai công tác năm 2015 đạt hiệu quả cao, đồng thời phát động phong trào thi đua, phấn đấu năm 2015 ngành KSND tỉnh Hà Nam tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Trần Thị Tuyết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây