Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hưởng ứng Ngày Pháp luật

Chủ nhật - 08/11/2015 20:20 1.082 0
Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 (có hiệu lực 01/01/2013) tại Điều 8 quy định: “Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.”
Ngày pháp luật là ngày quan trọng để khẳng định tính thượng tôn của pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của luật pháp trong đời sống xã hội và mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng và Nhà nước ta. Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã xây dựng Kế hoạch số 1579/KH-VKS ngày 25  tháng 9  năm 2015 để thống nhất chỉ đạo tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015” trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh. 
 
Theo Kế hoạch của VKSND tỉnh, các đơn vị Viện kiểm sát 2 cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 với các nội dung: Tích cực tuyên truyền về Ngày Pháp luật, tổ chức thực hiện Ngày pháp luật nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp  luật trong cán bộ công chức và người lao động  trong đơn vị. Tổ chức thực hiện tốt Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định rõ phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của các đơn vị. Phối hợp với cấp uỷ đảng cùng cấp tổ chức quán triệt để cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tôn trọng, gương mẫu chấp hành pháp luật, tích cực tham gia vào các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động gia đình và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; coi đây là một trong các tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá tư cách đảng viên, công chức.

Tiếp tục tuyên truyền quán triệt, phổ biến sâu rộng về về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp  luật. Tập trung quán triệt nội dung, tinh thần và những điểm mới của Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân,...Tuyên truyền, phổ biến các điểm mới trong dự thảo các văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và năm 2016 như: Bộ luật dân sự (sửa đổi); Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật tạm giữ, tạm giam; ...

Tăng cường quản lý đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở VKS 2 cấp; kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên VKS 2 cấp nắm chắc các quy định của pháp luật để nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó xác định rõ nội dung, chương trình, phương thức phối hợp, hình thức triển khai phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tập trung hướng về cơ sở. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngày Pháp luật được ngành tỉnh thực hiện với chủ đề: “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” .  

Tác giả: VPTH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây