Chi bộ Phòng 7 thực hiện hiệu quả mô hình "Rèn luyện đội ngũ công chức, Kiểm sát viên vững về nghiệp vụ, chuẩn về tác phong"

Thứ năm - 14/04/2022 03:17 1.181 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vai trò chủ thể của con người trong mọi hoạt động, trong đó có đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Người khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.
Chi bộ Phòng 7 thực hiện hiệu quả mô hình "Rèn luyện đội ngũ công chức, Kiểm sát viên vững về nghiệp vụ, chuẩn về tác phong"
Thấm nhuần lời dạy của Bác, với chức năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự; đội ngũ công chức, đảng viên, Kiểm sát viên thường xuyên phải đối mặt với tội phạm, tiêu cực xã hội. Chi bộ Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (gọi tắt là Phòng 7), thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam đã nghiên cứu, lựa chọn xây dựng mô hình "Rèn luyện đội ngũ công chức, Kiểm sát viên vững về nghiệp vụ, chuẩn về tác phong" để thực hiện trong năm 2017 và nhân rộng những năm tiếp theo, với mong muốn góp phần cùng Đảng bộ VKSND tỉnh Hà Nam xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên vững vàng về chính trị, nghiệp vụ; chuẩn về đạo đức, tác phong; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; hướng đến mô hình tư pháp trong sạch, gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân.

Ngay sau khi lựa chọn mô hình, Chi bộ đã tổ chức thảo luận, xây dựng kế hoạch, xác định những tiêu chí đánh giá, đưa ra những giải pháp cụ thể, sát hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị; đồng thời tổ chức cho công chức, đảng viên, Kiểm sát viên ký cam kết thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, đảm bảo thực hiện có hiệu quả từng nội dung của mô hình đề ra.
 
Theo đó, để có thể rèn luyện đội ngũ công chức, Kiểm sát viên của đơn vị vững về nghiệp vụ, Chi bộ đã tạo điều kiện cho công chức, Kiểm sát viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các hội thảo, hội nghị tập huấn do Ngành và đơn vị tổ chức; đồng thời khích lệ công chức, Kiểm sát viên đề cao tinh thần tự học tập, nghiên cứu, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Nhất là trong năm 2017 là năm đầu triển khai những quy định mới của Bộ Luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi, bổ sung), Chi bộ đã tổ chức cho công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị thảo luận về những điểm mới của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, trọng tâm là những nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để tham mưu, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. Với từng Kiểm sát viên yêu cầu phải chấp hành nghiêm Quy chế nghiệp vụ, tích cực, chủ động nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự có kháng cáo, kháng nghị; thực hiện tốt thao tác nghiệp vụ bảo đảm các đề xuất về quan điểm giải quyết vụ án phải có căn cứ, đúng quy định pháp luật; kiểm sát chặt chẽ các bản án hình sự sơ thẩm của TAND cấp huyện, kịp thời báo cáo đề xuất lãnh đạo Viện KSND tỉnh khi có căn cứ kháng nghị phúc thẩm; tổng hợp những vi phạm chưa đến mức phải kháng nghị để ban hành kiến nghị yêu cầu chấm dứt vi phạm; thông báo rút kinh nghiệm đối với VKSND cấp huyện trong công tác kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự. Để thực hiện tốt nội dung trên, mỗi KSV phải xác định việc tự học tập là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ, sắp xếp thời gian hợp lý để tự học tập, nghiên cứu, nắm vững nghiệp vụ, phải tranh thủ thời gian ngoài giờ, tăng cường học thêm tin học để ứng dụng thành thạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả, chi bộ đã lãnh đạo, triển khai tốt nhiệm vụ công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự hằng năm; một số chỉ tiêu nghiệp vụ đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các Kiểm sát viên đã tích cực nghiên cứu hồ sơ các vụ án hình sự, thực hiện tốt thao tác nghiệp vụ, bảo đảm đề xuất giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Có những vụ án có khó khăn, phức tạp, đã phát huy được trí tuệ, kinh nghiệm nghiệp vụ của cả tập thể phòng để đưa ra những lập luận, chứng cứ nhằm đấu tranh với bị cáo ngoan cố, không nhận tội như vụ Nguyễn Văn Tú phạm tội "Trộm cắp tài sản" xảy ra ở thôn Quan Nha, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, sau 6 lần hoãn phải phiên tòa phúc thẩm, trước những chứng cứ bằng hình ảnh công bố tại phiên tòa và lập luận, đấu tranh đến cùng của Kiểm sát viên bị cáo đã cúi đầu nhận tội trong lời nói sau cùng. Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự, Phòng 7 đã tham mưu giúp Lãnh đạo VKSND tỉnh đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm hủy 03 bản án hình sự sơ thẩm để điều tra lại; hủy 01 bản án hình sự sơ thẩm để xét xử lại; ban hành 17 kháng nghị phúc thẩm vụ án hình sự đề nghị sửa, hủy bản án sơ thẩm của tòa án cấp huyện có vi phạm được cấp phúc thẩm chấp nhận (vượt 30% chỉ tiêu của Ngành); ban hành 06 kiến nghị yêu cầu TAND tỉnh chỉ đạo, khắc phục vi phạm của TAND 2 cấp trong công tác xét xử án hình sự; 01 kiến nghị đối với Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh yêu cầu chỉ đạo khắc phục vi phạm trong hoạt động điều tra; 01 kiến nghị đối với chủ tịch UBND cấp huyện yêu cầu chỉ đạo khắc phục vi phạm trong định giá tài sản (đều vượt chỉ tiêu đề ra). Chi bộ phòng cũng đã tham mưu giúp Lãnh đạo Viện KSND tỉnh chủ trì, ký kết kế hoạch phối hợp liên ngành với TAND tỉnh trong việc tổ chức phiên tòa hình sự số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh, âm thanh tại phiên tòa; đồng thời triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, bảo đảm cho các vụ án hình sự được xét xử khách quan, toàn diện.
 
KSV Phòng 7 thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa phúc thẩm án hình sự
 
Cùng với kết quả trên, việc rèn luyện đội ngũ công chức, Kiểm sát viên phải "chuẩn về tác phong" cũng góp phần không nhỏ vào thành tích chung của đơn vị. Với mục tiêu phấn đấu xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên có phong cách làm việc dân chủ, trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Chi bộ đã đề ra giải pháp thực hiện là quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách"; công việc chung, nhất là những vụ án phức tạp, bị cáo kêu oan cần đưa ra tập thể chi bộ bàn bạc, thảo luận phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của nhiều người trước khi quyết định. Mỗi Kiểm sát viên, nhất là cán bộ lãnh đạo thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trước chi bộ, thành thực lắng nghe ý kiến phê bình, nghiêm túc sửa chữa với tinh thần cầu thị, không định kiến cá nhân; nêu cao trách nhiệm đối với tập thể, công việc và với chính mình; xây dựng, giữ gìn mối đoàn kết nội bộ; không bè phải, cục bộ cá nhân, đồng sức, đồng lòng xây dựng đơn vị, chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đối với công việc, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm "nói đi đôi với làm", dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể, chủ động, tích cực, bảo đảm tiến độ, chất lượng với phương châm “làm hết việc chứ không hết giờ” nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Chấp hành nghiêm Quy chế nghiệp vụ, Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp tại phiên tòa; Quy định về những việc công chức, đảng viên, Kiểm sát viên không được làm, giữ gìn hình ảnh người cán bộ kiểm sát khi tham gia sinh hoạt nơi công cộng. Thông qua thực hiện mô hình, đội ngũ công chức, Kiểm sát viên của Phòng 7 luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, không để xảy ra vụ án hình sự phúc thẩm nào bị hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát. Khi tham gia phiên tòa luôn có tác phong đĩnh đạc, trang nghiêm, thái độ đúng mực, hòa nhã nhưng vẫn kiên quyết không khoan nhượng đối với tội phạm. Trong quan hệ công tác cũng như ở nơi cư trú, từng đồng chí luôn giữ gìn hình ảnh người cán bộ kiểm sát, xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, không có vi phạm bị kỷ luật.

Ghi nhận kết quả đạt được, nhiều năm liên tục tập thể Phòng 7 và nhiều lượt cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen trong phong trào thi đua "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, kỷ cương và bản lĩnh, công tâm và trách nhiệm"; 02 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”; 02 cá nhân được Thủ tướng Chính Phủ tặng "Bằng khen". Đặc biệt, đồng chí Viện trưởng Viện KSND tỉnh tham gia sinh hoạt tại chi bộ năm 2020 được tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

Có thể thấy, thông qua việc thực hiện mô hình đã giúp cho chi bộ, đơn vị Phòng 7 không chỉ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao mà còn góp phần xây dựng đội ngũ công chức, Kiểm sát viên của đơn vị hình thành lối sống, tác phong đẹp. Điều đó càng khẳng định thêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp cho mỗi tổ chức, cá nhân có thêm những bài học bổ ích để không ngừng tu dưỡng và hoàn thiện hơn, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển chung của đất nước.
 

Tác giả: Phòng 15

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây