Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”

Thứ ba - 07/06/2022 21:05 413 0
Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 28/3/2022 của Thành ủy Phủ Lý về việc “Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”. Ngày 06/6/2022, Chi bộ VKSND thành phố tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của Chi bộ, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Vũ Kiều Hưng - Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt; tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí trong chi ủy, đảng viên thuộc Chi bộ.
Thực hiện Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 28/3/2022 của Thành ủy Phủ Lý về việc “Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”. Ngày 06/6/2022, Chi bộ VKSND thành phố tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của Chi bộ, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Vũ Kiều Hưng - Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt; tham dự buổi sinh hoạt có các đồng chí trong chi ủy, đảng viên thuộc Chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư chi bộ đã quán triệt sâu sắc quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, liên tục, xuyên suốt các thời kỳ cách mạng, với vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ, đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ Đại hội, hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII), Hội nghị Trung ương 6 lần 2 (khóa VIII), Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Bí thư chi bộ

phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề
 
 Trong 5 năm qua, Chi bộ VKSND thành phố Phủ Lý đã tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hàng năm, Chi bộ tổ chức kiểm điểm tập thể cấp uỷ, đảng viên theo đúng quy trình, hướng dẫn, quy định của Thành ủy; trong đó, tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Các đồng chí đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo gương mẫu tự giác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, với tinh thần đoàn kết, xây dựng, dân chủ, thẳng thắn, chân thành; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Đảng viên tham gia phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt
            Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tập trung thảo luận vào nội dung kiểm điểm, đánh giá đối với cấp ủy, chi bộ trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 hóa XII, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, tự đánh giá chính mình, đơn vị mình để sửa, phát huy mặt tích cực, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Qua buổi sinh hoạt chuyên đề giúp cho cấp ủy, đảng viên có nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về “tự soi, tự sửa", làm cơ sở để cán bộ, đảng viên thường xuyên rèn luyện, học tập để hoàn thiện bản thân, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tạo sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; không ngừng trau dồi về đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

 Kết luận tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Vũ Kiều Hưng – Bí thư chi bộ yêu cầu mỗi đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, gắn “Tự soi, tự sửa” của từng cán bộ, đảng viên với “Tự soi, tự sửa” của tập thể nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, chi bộ và đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.​

Tác giả: admin, VKSND thành phố Phủ Lý

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây