Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh tham dự và báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 tại kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIX

Thứ ba - 18/07/2023 11:34 223 0
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 04-06/7/2023). Kỳ họp nhằm xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 và quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.


Toàn cảnh kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIX

Tham dự kỳ họp về phía Viện KSND tỉnh có đồng chí Trần Thế Kính - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh; là Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 

Đ/c Trần Thế Kính - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng
VKSND tỉnh báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 tại kỳ họp 
 
Tại kỳ họp, đồng chí Trần Thế Kính - Viện trưởng VKSND tỉnh đã báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 của ngành KSND tỉnh. Trong thời điểm, ngành KSND tỉnh đã triển khai, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022, các Chỉ thị chuyên đề, Kết luận chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác Ngành năm 2023, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, những biện pháp cụ thể ở từng khâu, từng lĩnh vực công tác. Một số kết quả nổi bật:

VKS 2 cấp đã áp dụng nhiều biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm theo đúng chỉ đạo của Ngành. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự ngày càng nâng cao, trách nhiệm công tố được tăng cường ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và xuyên suốt quá trình giải quyết các vụ án hình sự; tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyển khởi tố đạt cao 100% (vượt 3% so với chỉ tiêu Ngành);  Kiểm sát viên VKS 2 cấp tích cực, chủ động bám sát quá trình thu thập tài liệu chứng cứ của CQĐT cùng cấp, chủ động ban hành yêu cầu xác minh, yêu cầu điều tra, tham gia hoặc trực tiếp hỏi cung bị can và tiến hành nhiều hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật nhằm giải quyết vụ án được khách quan, triệt để, toàn diện; tỷ lệ truy tố đúng hạn, đúng tội đều vượt chỉ tiêu NQ96 của Quốc hội và NQ13 của HĐND tỉnh; không để xảy ra trường hợp nào VKS truy tố, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội, đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm; hạn chế thấp nhất việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng do có lỗi của Kiểm sát viên.

Để đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, VKS 2 cấp đã chủ trì, phối hợp với 3 ngành làm án cùng cấp xây dựng 69 vụ án trọng điểm; 30 phiên tòasố hóa hồ sơ vụ án“, công khai tài liệu chứng cứ tại phiên tòa, 45 phiên toà hình sự, dân sự rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp, 07 phiên tòa trực tuyến theo NQ33 của QH, 02 phiên tòa xét xử lưu động xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ án được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được tăng cường, phát hiện được nhiều vi phạm, đã ban hành 08 kháng nghị phúc thẩm; 45 văn bản kiến nghị, 61 kết luận có nội dung kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục thiếu sót, vi phạm trong công tác kiểm sát điều tra, giam giữ, THA và kiểm sát việc thụ lý, giải quyết án dân sự, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật; ban hành 16 kiến nghị đối với các cơ quan hữu quan để phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Về số lượng và chất lượng kháng nghị, kiến nghị ngày càng được nâng cao (đều vượt chỉ tiêu NQ96 của Quốc hội và NQ13 của HĐND tỉnh). Ngoài ra, VKS tỉnh đã báo cáo đề nghị VKSND cấp cao tại Hà Nội kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với 02 vụ án, kết quả:  VKSND cấp cao đã ban hành kháng nghị Giám đốc thẩm 01 vụ (01 vụ chưa có thông báo kết quả giải quyết).


Lãnh đạo VKSND 2 cấp tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ và công tác nghiệp vụ; gắn công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên.


Thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ để nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc và đoàn kết nội bộ. Tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ công chức, Kiểm sát viên VKS 2 cấp; thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác để đào tạo cán bộ, tạo môi trường rèn luyện, thử thách để đánh giá cán bộ; bổ nhiệm, tăng cường công tác đào tạo tại chỗ bằng nhiều hình thức đã được áp dụng hiệu quả như: tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, trao đổi nghiệp vụ; phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm kèm cặp, hướng dẫn các trường hợp mới được tuyển dụng, bổ nhiệm hoặc còn ít kinh nghiệm; tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác kiểm sát cho công chức, Kiểm sát viên VKS 2 cấp; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp trung cấp lý luận chính trị cho công chức, Kiểm sát viên VKS hai cấp tại trụ sở VKSND tỉnh, qua đó trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và lý luận chính trị cho công chức, Kiểm sát viên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, để nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, VKS tỉnh đã tổ chức cho công chức, người lao động VKS hai cấp ký cam kết chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ thực hiện trong năm công tác.

 Thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, yêu cầu của Đảng, Nhà nước về công tác cải cách tư pháp; chủ động phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật; ban hành được nhiều kháng, kiến nghị yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm, góp phần bảo vệ pháp chế XHCN, xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, công bằng, nghiêm minh và từng bước hiện đại.     
  

Đồng chí Viện trưởng cũng đã khẳng định: để đạt được những kết quả đó, ngoài sự nỗ lực cố gắng của tập thể Lãnh đạo và công chức VKSND 2 cấp, ngành KSND tỉnh Hà Nam còn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy địa phương, sự giám sát thường xuyên của HĐND, sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền và các cơ quan, đoàn thể, đặc biệt là các cơ quan tư pháp và sự ủng hộ của nhân dân trong tỉnh.


Đ/c Viện trưởng tham gia thảo luận tại kỳ họp 13 HĐND tỉnh

Với tinh thần trách nhiệm và thẳng thắn


 Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội năm 2023, ngành KSND tỉnh cũng đã đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh về 1 số giải pháp như: Chú trọng giám sát công tác quản lý, sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, chấp hành nghĩa vụ thuế, quản lý tài sản công, tài chính công, công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư,... là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, cũng là nội dung đang được cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm; Tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh, để hoạt động tư pháp tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, môi trường, đất đai, khoáng sản, quản lý thị trường, quản lý thuế, bảo hiểm, đăng kiểm, y tế, giáo dục,.... để hạn chế thấp nhất phát sinh vi phạm, tội phạm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; Cấp ủy, chính quyền địa phương cần có cơ chế chính sách, đồng hành tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn tỉnh; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Kết luận thanh tra và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước nhằm khắc phục các sai phạm và triệt để thu hồi tiền, tài sản về cho nhà nước, không để xảy ra thất thoát, lãng phí;…..

Tác giả: VPTH

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây