Những vấn đề cần lưu ý trong công tác phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của VKSND

Thứ năm - 07/11/2013 20:32 2.478 0
Theo Quy chế về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát ban hành kèm theo Quyết định số 59/2006 - QĐ- VKSTC- V7 ngày 06/2/2013 của Viện trưởng VKSNDTC, công tác phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo là phần công việc tiếp theo của công tác tiếp công dân và công tác tiếp nhận đơn. VKSND các cấp cần nắm chắc quy trình, quy định của ngành và pháp luật về khiếu nại, tố cáo để thực hiện tốt công tác phân loại, xử lý đơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát. Cụ thể:
          Về công tác phân loại đơn:
Đơn khiếu nại, tố cáo VKSND tiếp nhận được phân thành các loại đơn sau:
-  Đơn không thuộc thẩm quyền của VKS
-  Đơn thuộc thẩm quyền của VKS:  Đơn thuộc thẩm quyền của VKS được phân thành 2 loại. Đó là:
 +  Đơn về hoạt động quản lý hành chính ( Khiếu nại quyết định, hành vi hành chính của người có thẩm quyền trong ngành VKS về tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, nâng lương, kỷ luật vv… Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động hành chính của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Viện kiểm sát). Loại đơn này do Luật Khiếu nại, Luật tố cáo điều chỉnh.
+  Đơn về hoạt động tư pháp ( Khiếu nại, tố cáo quyết định, hành vi của Kiểm tra viên, Kiểm sát viên, Phó viện trưởng, Viện trưởng VKS trong hoạt động tư pháp). Loại đơn này do các Luật tố tụng điều chỉnh.
-   Đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát của VKS ( đơn khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp).
-   Đơn không đủ điều kiện để  thụ lý, phân loại, giải quyết.
 
Về công tác xử lý đơn:
Đối với đơn khiếu nại:
         * Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của VKS cấp mình nhưng có nhiều nội dung khác nhau và thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan; hoặc trường hợp đơn vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo thì  cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên làm công tác khiếu tố có văn bản chỉ dẫn người khiếu nại viết thành từng đơn có nội dung riêng. Trường hợp đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS nhưng chưa đủ điều kiện thụ lý thì VKS có văn bản chỉ dẫn cho người khiếu nại bổ sung tài liệu có liên quan.
* Đối với đơn khiếu nại về hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp ( đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát của VKS) thì VKS  chuyển đơn đến cơ quan tư pháp có thẩm quyền và VKS theo dõi việc giải quyết đơn của cơ quan tư pháp, thực hiện các phương thức kiểm sát theo luật định khi phát hiện vi phạm.
          * Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc không thuộc trách nhiệm kiểm sát của VKS thì chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật ( điều 62 Luật Khiếu nại năm 2011) và báo tin cho người có đơn biết.
  * Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc thuộc trách nhiệm kiểm sát của VKS cấp khác hoặc VKS địa phương khác thì chuyển đơn khiếu nại cùng các tài liệu kèm theo nếu có cho VKS có thẩm quyền, đồng thời  có văn bản báo tin cho người có đơn biết.
 * Đối với đơn khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý thì có văn bản chỉ dẫn, trả lời rõ lý do cho người khiếu nại biết. Việc chỉ dẫn trả lời này chỉ thực hiện một lần cho một việc khiếu nại.
 
Đối với đơn tố cáo:
* Đối với đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS  thì phải chuyển ngay đơn cùng tài liệu chứng cứ nếu có cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời có văn bản báo tin cho người có đơn biết.
* Đối với đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS nhưng lại có một phần nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác thì thụ lý nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS, đồng thời có văn bản chỉ dẫn người tố cáo viết đơn riêng theo nội dung tố cáo còn lại để gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
* Đối với trường hợp đơn có nhiều nội dung tố cáo khác nhau nhưng đều thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS mà từng nội dung này lại do các đơn vị, bộ phận khác nhau có trách nhiệm xem xét, giải quyết thì cán bộ, kiểm tra viên, kiểm sát viên làm công tác khiếu tố báo cáo đề xuất bằng văn bản với Viện trưởng để Viện trưởng phân công trách nhiệm chủ trì, phối hợp giữa các đơn vị, bộ phận trong giải quyết đơn và có văn bản thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo cho người tố cáo.
* Đối với đơn tố cáo về họat động tư pháp của các cơ quan tư pháp ( đơn thuộc trách nhiệm kiểm sát của VKS ) thì VKS chuyển đơn đến cơ quan tư pháp có thẩm quyền, đồng thời VKS có trách nhiệm theo dõi việc giải quyết đơn của các cơ quan này và thực hiện các phương thức kiểm sát theo luật định khi phát hiện vi phạm.
* Đối với đơn tố cáo, tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thì xử lý theo điều 103 Bộ luật Tố tụng hình sự, chuyển ngay đến Cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết, đồng thời thông báo cho VKS có thẩm quyền kiểm sát việc giải quyết tố cáo, tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố biết.
 * Đối với đơn khiếu nại, tố cáo do các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức có chức năng giám sát chuyển đến, nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS thì đơn vị có trách nhiệm giải quyết phải có văn bản thông báo việc thụ lý cho cơ quan, người chuyển đơn biết. Trường hợp không đúng thẩm quyền thì đơn vị khiếu tố chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời thông báo bằng văn bản cho cơ quan, người chuyển đơn và người có đơn biết.
* Riêng đối với các trường hợp đơn đề nghị, kiến nghị, phản ánh:  Theo quy định của Luật khiếu nại năm 2011 và hướng dẫn của vụ nghiệp vụ- VKSNDTC tại văn bản số 808/VKSTC-V7 ngày 31/3/2008, VKS các cấp có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, xử lý các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và chuyển đơn đến người có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp  đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của VKS thì tuỳ theo từng trường hợp đề nghị, kiến nghị, phản ánh, các đơn vị trong ngành xem xét có đúng không, có phù hợp với pháp luật không, có căn cứ để xem xét, giải quyết không để có văn bản trả lời. Việc trả lời cần bám sát vào quá trình điều tra, truy tố, xét xử của vụ án, vào quá trình giải quyết vụ việc mà có văn bản trả lời cho phù hợp, đúng với các quy định của pháp luật.
 

Tác giả: Tuyết Mai - VKSND tỉnh Hà Nam

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây