Tại phiên tòa sơ thẩm dân sự Kiểm sát viên có quyền hỏi để làm rõ nội dung của vụ án không

Chủ nhật - 25/11/2012 20:47 2.959 0
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/3/2011, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2012. Với quy định tại điều 21: Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự
    "1. Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự kịp thời, đúng pháp luật.
   2. Viện kiểm sát nhân dân tham gia các phiên họp sơ thẩm đối với các việc dân sự; các phiên tòa sơ thẩm đối với nhưng vụ án do Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ hoặc đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích công cộng, quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc có một bên đương sự là người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất, tâm thần” đã có sự thay đổi lớn về quyền hạn và trách nhiệm của Viện kiểm sát, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự. Bước đầu thực hiện BLTTDS (sửa đổi) tuy còn nhiều khó khăn nhưng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phủ Lý đã nỗ lực phấn đấu thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Từ 01/01/2012 đến hết 31/10/2012 VKS đã thụ lý kiểm sát 129 vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính… Đã giải quyết: 111 vụ, trong đó xét xử: 24 vụ, viện kiểm sát tham gia phiên tòa 15 vụ, việc.
   Khi tham gia phiên tòa sơ thẩm giải quyết các vụ, việc dân sự, thấy rằng: theo điều 234 quy định Phát biểu của Kiểm sát viên: “1. Sau khi những người tham gia tố tụng phát biểu tranh luận và đối đáp xong, Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng dân sự kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án”.
   Và theo điều 222 quy định về thứ tự hỏi tại phiên tòa: “Sau khi nghe xong lời trình bày của đương sự, việc hỏi từng người về từng vấn đề được thực hiện theo thứ tự Chủ tọa phiên tòa hỏi trước rồi đến Hội thẩm nhân dân, sau đó đến người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, đương sự và những người tham gia tố tụng khác; trường hợp có Kiểm sát viên tham gia phiên tòa thì Kiểm sát viên hỏi sau đương sự”.
Vấn đề đặt ra ở đây là tại phiên tòa sơ thẩm Kiểm sát viên có quyền hỏi để làm rõ nội dung của vụ án không? Đến nay chưa có văn bản hướng dẫn về vấn đề này và làm cho KSV lúng túng khi tham gia phiên tòa.  Hiện có 2 quan điểm:
   Quan điểm thứ nhất cho rằng: Theo quy định thì tại phiên tòa sơ thẩm, Kiểm sát viên chỉ được  phát biểu về tố tụng: việc chấp hành pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng dân sự, nên không có quyền hỏi về nội dung của vụ án.
  Quan điểm thứ 2 cho rằng: VKS không chỉ là kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự mà còn thông qua việc kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự VKS để thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị đối với các bản án, quyết định của Tòa án. Do vậy, để thực hiện tốt quyền năng này nếu tại phiên tòa sơ thẩm HĐXX chưa hỏi để làm rõ nội dung vụ án thì KSV tham gia phiên tòa có quyền hỏi về nội dung vụ án để giúp HĐXX ra một bản án, quyết định có căn cứ, đúng pháp luật. Hơn nữa, việc hỏi để làm rõ nội dung vụ án còn giúp cho hoạt động kiểm sát bản án của KSV: nếu phát hiện có vi phạm nghiêm trọng về nội dung hoặc về thủ tục tố tụng thì báo cáo đề xuất lãnh đạo kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.
   Quan điểm của tác giả, đồng tình với quan điểm thứ hai. Tuy nhiên, để thực hiện tốt việc hỏi tại phiên tòa sơ thẩm thì khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử và chuyển hồ sơ cho VKS nghiên cứu tham gia phiên tòa thì KSV được phân công phải nghiên cứu kỹ hồ sơ vụ án cả về thủ tục tố tụng và nội dung vụ án, đồng thời phải dự thảo đề cương hỏi và những nội dung cần làm sáng tỏ, dự kiến các tình huống khác có thể phát sinh tại phiên tòa

Tác giả: Nguyễn Thị Hợp

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây