Chi bộ Phòng 3 đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ hai - 29/10/2012 04:35 1.227 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Nghị quyết Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cũng nhấn mạnh: “Chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình” nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng.
      Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 20/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 02/03/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung sinh hoạt chi bộ; Chi bộ phòng 3 VKSND tỉnh Hà Nam xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là biện pháp quan trọng để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chi bộ đã duy trì nề nếp sinh hoạt, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin kịp thời tình hình thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh cho đảng viên; đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong tháng và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho tháng sau.
      Trong mỗi buổi sinh hoạt, đồng chí bí thư luôn chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, thông báo trước nội dung, thời gian, địa điểm cho đảng viên để chủ động bố trí công việc, tham dự đầy đủ và chuẩn bị ý kiến phát biểu. Các đảng viên đã phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Đồng thời, Chi bộ thực hiện đổi mới nội dung, sinh hoạt theo các chuyên đề như: Thảo luận, nghiên cứu tác phẩm “Đường Cách mệnh”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc”… của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chuyên đề về công tác phát triển đảng viên mới, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, Chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên; nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên để biểu dương, khen thưởng kịp thời những đảng viên gương mẫu, có thành tích xuất sắc, “nói đi đôi với làm” đồng thời thực hành phê bình và tự phê bình trên tinh thần đoàn kết, xây dựng, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng tiến bộ. Nhìn chung, các buổi sinh hoạt chi bộ đều đảm bảo tính định hướng, tính giáo dục, gắn với thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy cơ sở và chất lượng đội ngũ đảng viên. 
      Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là việc làm thường xuyên, lâu dài. Đặc biệt, các cấp ủy Đảng đang triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Vì vậy, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong “học tập và làm theo” lời Bác.

Tác giả: Chi bộ Phòng 3

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây