Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2014

Thứ hai - 15/12/2014 04:12 1.382 0
Năm 2014, Viện kiểm sát hai cấp xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; “tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”; tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm theo Chỉ thị của Viện trưởng Viện trưởng VKSND tối cao; tổ chức nhiều phiên tòa dân sự, hình sự rút kinh nghiệm; tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động của ngành; đổi mới công tác tổ chức cán bộ để đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách tư pháp.
 Ngay từ đầu năm, VKS hai cấp đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đề ra. Để tăng cường công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 06/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh, đồng thời ban hành Chương trình hành động số 768/CT-VKS-VP ngày 26/5/2014 nhằm tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 23 ở VKS hai cấp. Đến nay đã có 05 đơn vị VKS cấp huyện tham mưu với cấp ủy địa phương ban hành Thông tri chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết 37 của Quốc hội, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm là VKS Bình lục, Thanh Liêm, Lý Nhân, Phủ Lý, Duy Tiên. Qua công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, VKS hai cấp đã ban hành 09 yêu cầu khởi tố vụ án hình sự; yêu cầu khởi tố đối với 15 bị can; quyết định huỷ bỏ quyết định không khởi tố của Cơ quan điều tra và trực tiếp khởi tố 01 vụ; ban hành 01 kiến nghị yêu cầu huỷ bỏ quyết định xử lý hành chính, chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền; ban hành 06 kết luận kiến nghị, 11 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thụ lý giải quyết tin báo tố giác tội phạm; 05 kiến nghị yêu cầu UBND huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo UBND xã, thị trấn, cơ quan tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Các yêu cầu, kiến nghị của VKS đã được các CQĐT và UBND địa phương tiếp thu, thực hiện. Chất lượng, tiến độ giải quyết và kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo tội phạm được nâng lên, tỷ lệ giải quyết tin báo trong kỳ đạt 95% (vượt chỉ tiêu ngành 5%), đến nay ở cả hai cấp không còn tin báo quá hạn.

 Về thực hiện chủ trươngTăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”, Các đơn vị đã chủ động kiểm sát chặt chẽ 100% quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; các quyết định áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn của Cơ quan điều tra đảm bảo việc ra quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩn của Viện kiểm sát có căn cứ, đúng pháp luật; Kiểm sát viên chủ động tham gia sâu hơn vào quá trình điều tra, thường xuyên bám sát các hoạt động điều tra, kịp thời đề ra các yêu cầu điều tra và phối hợp chặt chẽ với Điều tra viên trong hoạt động điều tra để thu thập chứng cứ chứng minh làm rõ tội phạm. Khi cần thiết KSV trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật để thu thập và kiểm tra chứng cứ gỡ tội, buộc tội làm rõ các tình tiết quan trọng của vụ án; đồng thời chủ động phát hiện những thiếu sót, hạn chế trong quá trình điều tra, yêu cầu CQĐT có biện pháp khắc phục kịp thời.

 Thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 04 của Viện trưởng VKSNDTC về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm hình sự, dân sự, hành chính, VKSND hai cấp đã quan tâm thực hiện tốt công tác kháng nghị phúc thẩm đối với các bản án, quyết định sơ thẩm hình sự, dân sự, hành chính chưa có hiệu lực pháp luật của Toà án nhưng phát hiện có vi phạm. Kết quả, trong thời điểm VKS hai cấp đã ban hành 08 kháng nghị phúc thẩm hình sự, Toà án cấp phúc thẩm đã xét xử 08 vụ/13 BC, kết quả: chấp nhận kháng nghị 06 vụ/10 BC (tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận đạt 75% về số  vụ, 77% về số bị cáo); ban hành 05 kháng nghị phúc thẩm dân sự, 01 kháng nghị phúc thẩm HC, 01 kháng nghị phúc thẩm về KDTM; Tòa án đã xét xử chấp nhận kháng nghị 05 vụ dân sự, 01 vụ KDTM và 01 vụ hành chính (tỷ lệ kháng nghị được chấp nhận đạt 100%). Tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm chung các loại được Tòa án chấp nhận đạt 87%, vượt 17% chỉ tiêu theo Nghị quyết 37 của Quốc hội.

 Viện kiểm sát hai cấp tăng cường phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức các phiên rút kinh nghiệm; trong kỳ đã phối hợp tổ chức được 40 phiên tòa hình sự/31 KSV làm hình sự và 14 phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm, sau mỗi phiên tòa đều tổ chức họp rút kinh nghiệm giúp Kiểm sát viên thấy rõ được những ưu, khuyết điểm, tồn tại nhằm nâng cao kỹ năng xét hỏi, luận tội và đối đáp, xử lý các tình huống phát sinh tại phiên tòa hình sự, kỹ năng kiểm sát xét xử tại các phiên tòa dân sự; rèn luyện tác phong, bản lĩnh nghề nghiệp, nâng cao vị thế, hình ảnh người Kiểm sát viên ngành KSND.

 Tổ tuyên truyền của VKSND tỉnh, Ban biên tập Trang thông tin điện tử Viện KSND phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trong Ngành KSND tỉnh. Tích cực tuyên truyền qua các phiên tòa lưu động; khuyến khích cán bộ, Kiểm sát viên viết tin, bài cung cấp cho Trang tin điện tử VKSND tối cao, Báo bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát và Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh; trong kỳ có khoảng 180 tin, bài về hoạt động của ngành của các cá nhân, đơn vị VKS hai cấp được gửi đăng tải trên Trang tin điện tử, các báo, tạp chí của Ngành Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh. VKS tỉnh thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình ở địa phương, Phòng công tác chính trị Công an tỉnh đăng tin trên báo tỉnh và đưa tin hoạt động của ngành trên Đài truyền hình tỉnh góp phần tuyên truyền và nâng cao vị thế, hình ảnh của ngành Kiểm sát.

 Trong công tác tổ chức cán bộ, đã thực hiện đổi mới quy trình bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng thuộc VKSND tỉnh. Theo đó, cán bộ được dự kiến bổ nhiệm phải xây dựng Chương trình hành động và báo cáo trước Hội đồng đánh giá để thẩm định, hỏi đáp trực tiếp những vấn đề còn chưa rõ, Hội đồng bỏ phiếu kín để đánh giá kết quả đạt hay không đạt yêu cầu. Sau đó, tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt VKSND tỉnh để lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm đối với những đồng chí đạt yêu cầu. Tổ chức thí điểm thi tuyển để chọn nguồn bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện của tỉnh năm 2014; quy trình thi gồm: Thi viết Đề án, bảo vệ Đề án trước Ban chấm Đề án và thi môn Quản lý chuyên ngành; những đồng chí đạt yêu cầu sẽ được đưa vào nguồn bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện; cuộc thi đã báo cáo tổng kết gửi VKSND tối cao.

Như vậy, trong năm 2014 ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã xác định; đây là thành quả của sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Viện kiểm sát hai cấp. Bước sang năm 2015, ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tác giả: VPTH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây