Rút kinh nghiệm vụ án hành chính bị cấp phúc thẩm hủy án và đình chỉ giải quyết

Thứ hai - 17/02/2014 02:44 2.788 0
Thông qua công tác kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án hành chính “Khởi kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai”, bị cấp phúc thẩm hủy và đình chỉ giải quyết vụ án, ngày 14/2/20104, Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh tế, lao động và phá sản doanh nghiệp (Phòng 5) VKS tỉnh Hà Nam đã ban hành Thông báo số 303/VKS – P5 gửi đến các VKSND huyện, thành phố nghiên cứu để rút kinh nghiệm chung nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính.
 * Nội dung vụ án và quá trình giải quyết:
    Người khởi kiện:
   - Ông Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1931.
   - Bà Nguyễn Thị Tính, sinh năm 1939.
     Đều trú tại xóm 1, Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
     Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
    Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Hưởng - Chủ tịch UBND huyện. Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Kiệm - Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lý Nhân.
    Nguồn gốc đất ông Hiếu và bà Tính đang sử dụng là ông, bà mua của bà Nguyễn Thị Gạo và đổi đất ao của ông Nguyễn Văn Vy trước năm 1977. Việc mua bán và đổi đất bằng miệng, không có sự chứng kiến của chính quyền địa phương. Năm 1985 địa chính xã Nhân Đạo đã đưa ông Hiếu ký bản kiến điền cạnh thì ông Hiếu mới biết diện tích đất ở của gia đình ông là thửa 937, tờ bản đồ số 9, diện tích 240m2, hình thể đất cạnh phía Đông Nam là một đường thẳng. Năm 1992, ông Hiếu đã xây cổng thụt vào, do vậy hiện trạng thửa đất của gia đình ông bị khuyết góc ở cạnh Đông Nam.
   Tại Quyết định số 185/QĐ-UB ngày 19/12/1995 của UBND huyện Lý Nhân về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1038/QSDĐ/185/QĐ-UB ngày 19/12/1998 đối với hộ ông Nguyễn Văn Hiếu tại thửa 937, tờ bản đồ số 9, diện tích 235m2 tại xóm 1, thôn Trần Thương, xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ông Hiếu, bà Tính không nhất trí về diện tích đất, hình thể đất nên đã khiếu nại Quyết định số 185/QĐ-UB nêu trên. UBND huyện Lý Nhân đã ban hành quyết định số 3302/QĐ-CT ngày 13/10/2007 giải quyết khiếu nại xác định hộ ông Hiếu sử dụng diện tích 235m2 đất ở tại tờ 9 thửa 937, bản đồ xã Nhân Đạo đo đạc năm 1991, lập hồ sơ địa chính năm 1994 là đúng ranh giới, đúng diện tích, đúng hiện trạng sử dụng đất và đúng với hồ sơ địa chính. Ông Hiếu, bà Tính không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại đã làm đơn khởi kiện vụ án hành chính ngày 19/7/2013.
    Quá trình giải quyết vụ án:
    + Tại bản án sơ thẩm số 01/2013/HC-ST ngày 30/9/2013, TAND huyện Lý Nhân đã tuyên xử:
Bác yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Hiếu, bà Nguyễn Thị Tính về việc yêu cầu hủy một phần quyết định số 185/QĐ-UB ngày 19/12/1995 của UBND huyện Lý Nhân, về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1038/QSDĐ ngày 19/12/1998 đối với diện tích đất ở của hộ ông Nguyễn Văn Hiếu vì cấp thiếu diện tích đất, không đúng hình thể đất. Yêu cầu cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của gia đình ông Hiếu, bà Tính đúng như hình thể đất ở trên tờ bản đồ số 2, tỷ lệ 1/2000 (Bản đồ 299) của xã Nhân Đạo năm 1985, cạnh phía Đông Nam là một đường thẳng, diện tích là 247m2 như Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Hà Nam, chi nhánh huyện Lý Nhân đã đo đạc ngày 16/9/2013.
     Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí, chi phí đo đạc thẩm định và quyền kháng cáo.
    Ngày 10/10/2013 ông Hiếu, bà Tính có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm hủy một phần quyết định số 185/QĐ-UB ngày 19/12/1995 của UBND huyện Lý Nhân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1038/QSDĐ ngày 19/12/1998 cấp không đúng hình thể đất, thiếu diện tích đất ở lâu dài của gia đình ông. Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của gia đình ông đúng như hình thể đất ở trên tờ bản đồ số 2, tỷ lệ 1/2000 của xã Nhân Đạo năm 1985, cạnh phía Đông Nam là một đường thẳng, tổng diện tích 247m2.
    + Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 23/01/2014: Kiểm sát viên VKSND tỉnh phát biểu quan điểm đề nghị hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án hành chính về khiếu kiện quyết định hành chính về đất đai do hết thời hiệu khởi kiện.
   Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận đề nghị của KSV: Hủy bản án hành chính sơ thẩm số 01/2013/HCST ngày 30/9/2013 của Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân. Đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Nguyễn Thị Tính do hết thời hiệu khởi kiện.
 
     * Thiếu sót cần rút kinh nghiệm:
    Năm 1999, hộ gia đình ông Hiếu nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1038/QSDĐ theo quyết định số 185/QĐ-UB ngày 19/12/1995 của UBND huyện Lý Nhân. Cho rằng quyết định 185 nêu trên đã cấp thiếu 5m2 đất ở của gia đình nên ông Hiếu, bà Tính đã khiếu nại. Ngày 23/10/2007 Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân ban hành quyết định số 3302/QĐ-CT, không chấp nhận khiếu nại của ông Hiếu. Không nhất trí với việc giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân, ngày 04/6/2012 ông Hiếu đã khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân cho rằng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không đúng và đề nghị hủy Quyết định số 3302/QĐ-CT ngày 23/10/2007 của Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân về giải quyết khiếu nại. Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân đã nhiều lần giải thích, hướng dẫn ông Hiếu, bà Tính về đối tượng khởi kiện trong vụ án hành chính nhưng người khởi kiện không sửa đổi yêu cầu khởi kiện, vẫn giữ nguyên yêu cầu hủy Quyết định số 3302/QĐ-CT ngày 23/10/2007 của Chủ tịch UBND về giải quyết khiếu nại mà không khởi kiện Quyết định số 185/QĐ-UB ngày 19/12/1995 của UBND huyện Lý Nhân về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1038/QSDĐ ngày 19/12/1998 đối với diện tích đất ở của hộ ông Nguyễn Văn Hiếu. Do đối tượng khởi kiện không đúng, Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 120 Luật tố tụng hành chính đình chỉ giải quyết vụ án hành chính.
    Ngày 19/7/2013 ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Nguyễn Thị Tính nộp đơn khởi kiện yêu cầu hủy một phần quyết định số 185/QĐ-UB ngày 19/12/1995 của UBND huyện Lý Nhân về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1038/QSDĐ ngày 19/12/1998 đối với diện tích đất ở của hộ ông Nguyễn Văn Hiếu vì cấp thiếu diện tích đất, không đúng hình thể đất. Yêu cầu cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của gia đình ông Hiếu, bà Tính đúng như hình thể đất ở trên tờ bản đồ số 2, tỷ lệ 1/2000 (bản đồ 299) của xã Nhân Đạo năm 1985, cạnh phía Đông Nam là một đường thẳng, diện tích là 247m2. TAND huyện Lý Nhân đã thụ lý vụ án và quyết định theo nội dung bản án sơ thẩm đã nêu trên.
    Căn cứ Điều 104 Luật tố tụng hành chính, Điều 3 Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính và Điều 4 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐTP ngày 29/07/2011 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 thì Tòa án chỉ thụ lý giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai khi có đủ các điều kiện sau: a) Việc khởi kiện được thực hiện trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực (ngày 01/7/2011); b) Người khởi kiện đã thực hiện việc khiếu nại đến Chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương từ ngày 01/6/2006 đến ngày Luật tố tụng hành chính có hiệu lực nhưng khiếu nại không được giải quyết hoặc đã được giải quyết nhưng họ không đồng ý với việc giải quyết khiếu nại và họ chưa khởi kiện vụ án hành chính tại TAND…. Như vậy, ông Hiếu, bà Tính chỉ có quyền khởi kiện quyết định số 185/QĐ-UB đến hết ngày 01/7/2012. Đến ngày 19/7/2013 ông Hiếu, bà Tính mới làm đơn khởi kiện đề nghị hủy một phần quyết định số 185/QĐ- UB ngày 19/12/1995 của UBND huyện Lý Nhân về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1038/QSDĐ ngày 19/12/1998 đối với diện tích đất ở của hộ ông Nguyễn Văn Hiếu là thuộc trường hợp thời hiệu khởi kiện đã hết. Việc để hết thời hiệu khởi kiện thuộc về lỗi của ông Hiếu, bà Tính, không thuộc lỗi của các cơ quan hữu quan. Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa phúc thẩm ông Hiếu và bà Tính không chứng minh được việc ông bà không khởi kiện vụ án trong thời hiệu khởi kiện là thuộc trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác theo quy định tại khoản 3 Điều 104 Luật tố tụng hành chính. Vì vậy Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân thụ lý giải quyết xét xử vụ án khi đã hết thời hiệu khởi kiện là không đúng quy định pháp luật nên cấp phúc thẩm đã căn cứ Điều 104, khoản 4 Điều 205 Luật tố tụng hành chính; Điều 3 Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật tố tụng hành chính; Điều 4 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐTP ngày 29/7/2011 hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 tuyên xử hủy án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án./.

Tác giả: Trần Thị Đông

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây