VKSND huyện Thanh Liêm tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020

Thứ năm - 30/01/2020 21:31 652 0
Được sự nhất trí của Lãnh đạo VKSND tỉnh Hà Nam và Thường trực Huyện ủy Thanh Liêm, sáng ngày 14/01/2020, VKSND huyện Thanh Liêm đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thế Kính, Ủy viên BCS Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh, về phía cấp ủy chính quyền có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Lãnh đạo các cơ quan tố tụng cùng cấp và toàn thể Lãnh đạo, KSV, KTV, cán bộ, người lao động trong đơn vị.
Hội nghị đã thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát và phong trào thi đua năm 2019 trong đó đã nêu bật những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong đó nhấn mạnh năm 2019, đơn vị đã quyết liệt, chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trên tất cả các khâu công tác kiểm sát, đảm bảo kịp thời, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương nên các chỉ tiêu công tác năm 2019 đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết số 37/2012/QH13, Nghị quyết số 63/2013/QH13, Nghị quyết số 111/2015/QH13, Nghị quyết số 44 của HĐND tỉnh; Kế hoạch công tác kiểm sát số 01/KH-VKS ngày 11/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam; Kế hoạch công tác kiểm sát của đơn vị. Nhiều chỉ tiêu vượt so với chỉ tiêu của Ngành như: tỷ lệ giải quyết tin báo vượt 3%,tỷ lệ giải quyết án vượt 3%, truy tố đúng tội đạt 100%, đúng hạn đạt 100%; tổ chức 01 phiên tòa số hóa hồ sơ vụ án hình sự công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa;10 phiên tòa rút kinh nghiệm trong lĩnh vực hình sự, dân sự…; ban hành 02 kháng nghị, 03 kết luận có nội dung kháng nghị; 04 kiến nghị, 06 kiến nghị phòng ngừa, 31 kết luận trong đó 28 kết luận có nội dung kiến nghị đối với các cơ quan tư pháp và cơ quan hữu quan; kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận 100%; việc khởi tố điều tra bảo đảm căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội… Nội bộ đơn vị luôn đoàn kết thống nhất; công tác kiểm tra được tăng cường, chú trọng; kỷ luật kỷ cương công vụ được chấp hành nghiêm túc, không để xảy ra việc cán bộ, KSV vi phạm kỷ luật lao động, nghiệp vụ; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tư pháp ở địa phương tiếp tục được củng cố và tăng cường... bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành và yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.
 
Đồng chí Hà Văn Thịnh - Viện trưởng VKSND huyện Thanh Liêm thông qua dự thảo Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020

Kế hoạch công tác năm 2020 của Viện KSND huyện Thanh Liêm đã bám sát nội dung của Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2020; Nghị quyết số 96/2019/QH ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát, của Tòa án và công tác thi hành án, đồng thời căn cứ vào tình hình nhiệm vụ chính trị của địa phương để đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, những chỉ tiêu công tác cụ thể, phân công rõ công việc và trách nhiệm đối với từng đồng chí lãnh đạo Viện phụ trách trong chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thế Kính, Ủy viên BCS Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động VKSND huyện Thanh Liêm trong năm 2019 mặc dù đơn vị gặp nhiều khó khăn do có sự biến động về công tác tổ chức cán bộ, đội ngũ cán bộ công chức tuổi đời còn trẻ, song với tinh thần đoàn kết, gắn bó, phát huy truyền thống, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà đơn vị cần phải khắc phục.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Phó Viện trưởng đã chỉ đạo quán triệt đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 01/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 03/01/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Namchủ động phối hợp với các ngành, các cấp, cơ quan tư pháp tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm nhất là phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp; tích cực tham gia góp ý xây dựng văn kiện trình Đại hội; triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp; nâng cao trách nhiệm, vai trò chất lượng, hiệu quả trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức cán bộ và công tác nghiệp vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hướng tới chào mừng và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020) đồng chí Phó Viện trưởng chỉ đạo đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ngành, của đơn vị và hình ảnh người cán bộ Kiểm sát; tích cực phát động, hưởng ứng các phong trào thi đua do Ngành dọc phát động đảm bảo thực chất, hiệu quả, có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy công chức, người lao động quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 
Đồng chí Trần Thế Kính, Ủy viên BCS Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.
 
Với những thành tích nổi bật đã đạt được năm 2019, tập thể đơn vị và 02 cá nhân đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen trong phong trào thi đua: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020”.Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, tập thể đơn vị đã được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc; 02 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 11 đồng chí đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

 
Đồng chí Trần Thế Kính, Ủy viên BCS Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam trao cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2019 choTập thể lãnh đạo VKSND huyện Thanh Liêm
 
Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Hà Nam, đồng chí Hà Văn Thịnh - Viện trưởng Viện KSND huyện Thanh Liêm thay mặt tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức và người lao động Viện KSND huyện Thanh Liêm cảm ơn sự quan tâm sâu sát, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban cán sự Đảng, Tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh đối với đơn vị. Tập thể lãnh đạo đơn vị hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế trong năm 2019, đoàn kết, gắn bó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Tác giả: Viện KSND huyện Thanh Liêm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây