Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam kiến nghị UBND thành phố trong công tác cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thứ hai - 28/12/2020 22:16 873 0
Thông qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ án dân sự tranh chấp về thừa kế tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam thụ lý giải quyết thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam nhận thấy công tác quản lý nhà nước về đất đai trong việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Phủ Lý có những thiếu sót, vi phạm quy định của Luật đất đai, điển hình như các trường hợp sau:
[1].Thửa đất số 217, tờ bản đồ số 01 lập năm 1990 (nay thuộc thửa số 190, tờ bản đồ PL 11), diện tích 840m2 (trong đó 360m2 đất thổ cư và 480m2 đất thổ canh) tại xã Phù Vân, thị xã Phủ Lý (nay là thành phố Phủ Lý), tỉnh Hà Nam là tài sản của cụ Lại Năng Kế và cụ Nguyễn Thị Tương. Cụ Kế mất năm 1984 nên toàn bộ diện tích đất trên do cụ Tương quản lý sử dụng. Ở cùng cụ Tương có mẹ con bà Trương Thị Thước (là vợ ông Lại Ngọc Bảo, con trai cụ Tương đã chết năm 1974). Năm 1998 cụ Tương mất không để lại di chúc. Năm 2006, UBND thị xã Phủ Lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 026528 thửa đất trên cho hộ bà Trương Thị Thước. 

Năm 2018, các người con của cụ Tương gồm: bà Lại Thị Thu, Lại Văn Sơn khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của cụ Tương là ½ diện tích đất nêu trên theo quy định pháp luật và yều cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ bà Thước. Xét thấy, UBND thị xã Phủ Lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 026528, ngày 03/7/2006 cho hộ bà Trương Thị Thước đối với thửa đất số 190, tờ bản đồ PL11, diện tích 840m2 là không đúng quy định của Luật đất đai. Vì: Nguồn gốc đất là của cụ Kế, cụ Tương, khi đăng ký để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà Thước viết cam kết tạm giao cho bà quản lý, sử dụng, không mua bán chuyển nhượng, khi có yêu cầu chia thừa kế sẽ họp thỏa thuận để phân chia, nhưng sau đó bà Thước đã không thực hiện như cam kết. Việc UBND xã Phù Vân căn cứ vào bản cam kết của bà Thước để đề nghị và UBND thị xã Phủ Lý đã không kiểm tra, xem xét thẩm định lại hồ sơ mà đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thước trong khi các con của cụ Kê, cụ Tương chưa có văn bản thỏa thuận phân chia hoặc có quyết định của cơ quan có thẩm quyền phân chia là không đúng quy định tại điểm c,d khoản 1 Điều 50 Luật đất đai năm 2003.

Bản án dân sự sơ thẩm số: 15/2018/DSST-TC ngày 12/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam và Bản án dân sự phúc thẩm số 211/2019/DS-PT ngày 21/11/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn, tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ bà Trương Thị Thước.

[2]. Thửa đất số 176, tờ bản đồ số 30, diện tích 618m2 tại thôn Hòa Lạc, xã Lam Hạ, thị xã Phủ Lý (nay là phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý) có nguồn gốc của cụ Hoàng Văn Nha (chết năm 2006) và cụ Chu Thị Hợi. Sinh sống cùng hai cụ có vợ chồng ông Hoàng Văn Liên và bà Lê Thị Cậy (con trai, con dâu của hai cụ); còn lại 7 người con khác xây dựng gia đình và ở nơi khác. Ngày 03/7/2006, UBND thị xã Phủ Lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 03/7/2006 cho bà Cậy. Năm 2017, cụ Hợi khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của cụ Nha để lại và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thị xã Phủ Lý cấp cho bà Cậy.

Ngày 03/7/2006, UBND thị xã Phủ Lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Cậy đối với thửa đất số 176, tờ bản đồ 30, diện tích 618m2 là không đúng quy định của Luật đất đai. Vì: Nguồn gốc đất là của cụ Nha, cụ Hợi, ngày 01/11/2005 cụ Nha đã có văn bản giao quyền thừa kế đất và tài sản cho ông Hoàng Văn Liên (325m2 đã làm nhà ở), cho cháu Hoàng Cao Quý (96m2 đã làm nhà ở), phần còn lại làm nơi thờ cúng (văn bản có giá trị pháp lý), nhưng bà Lê Thị Cậy tự ý kê khai, đăng ký để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ diện tích đất trên cho bà Cậy, không tuân thủ giấy giao quyền thừa kế do cụ Nha lập. UBND thị xã Phủ Lý căn cứ kê khai của bà Cậy để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Cậy là không đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 50 Luật đất đai năm 2003, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp của các đương sự khác. 

Bản án dân sự sơ thẩm số: 07/2018/DSST-TC ngày 22/6/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam và Bản án dân sự phúc thẩm số 25/2019/DS-PT ngày 12/3/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện nguyên đơn, tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho bà Lê Thị Cậy.
 
[3]. Thửa đất số 519, tờ bản đồ số 3 (lập năm 1986), diện tích 435m2 tại xã Lam Hạ (nay là phường Lam Hạ), thành phố Phủ Lý có nguồn gốc của cụ Vũ Văn Trản (chết năm 1997) và cụ Bạch Thị Huyền (chết năm 2000). Ở cùng các cụ có gia đình ông Vũ Tranh Đấu (con trai). Sau khi các cụ mất, hộ ông Đấu quản lý, sử dụng toàn bộ diện tích đất trên. Năm 2003, thực hiện Kế hoạch 566/KH-UB ngày 05/8/2003 của UBND tỉnh Hà Nam, ông Đấu nộp đơn đăng ký, kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 11/11/2004, UBND thị xã Phủ Lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 756098  cho hộ ông Vũ Tranh Đấu. Ngày 05/02/2015, ông Vũ Tranh Đấu làm Hợp đồng tặng cho anh Vũ Phúc Đảng quyền sử dụng 362m2. Anh Đảng đã làm đầy đủ thủ tục và được Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV 600455 ngày 10/02/2015. Hiện ông Đấu còn sử dụng 72m2.

Ngày 23/11/2017, anh Đảng đã ký Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng diện tích 362m2 và tài sản gắn liền trên đất để vay 01 tỷ đồng tại Ngân hàng cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nam, tính đến ngày 24/6/2020 anh Đảng còn nợ 01 tỷ đồng tiền gốc và 7.808.219đ tiền lãi.

Năm 2018, bà Vũ Thị Chiến cùng hai em gái (con gái cụ Trản và cụ Huyền) khởi kiện yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật đối với diện tích đất của cụ Trản, cụ Huyền để lại và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND thành phố Phủ Lý cấp cho ông Vũ Tranh Đấu năm 2004.

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã thu thập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND thành phố Phủ Lý, UBND phường Lam Hạ và xác định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có tài liệu, chứng cứ thể hiện việc chuyển quyền sử dụng đất từ cụ Trản, cụ Huyền sang cho ông Đấu, cũng như chưa có văn bản thể hiện ý kiến của 4 người con còn lại của hai cụ nhất trí cho ông Đấu được hưởng thừa kế đối với toàn bộ thửa đất. UBND thành phố Phủ Lý cũng đã có quan điểm quá trình xây dựng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đấu là không đúng quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 50 Luật đất đai năm 2003, việc nguyên đơn yêu cầu hủy giấy chứng nhận để chia thừa kế là có căn cứ.

Bản án dân sự sơ thẩm số 42/2020/DS-ST ngày 30/9/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn chia thừa kế theo pháp luật đối với diện tích đất của cụ Trản, cụ Huyền. Tuy nhiên sau khi xem xét quá trình quản lý, sử dụng đất và nhu cầu sử dụng của các bên đương sự, cũng như để bảo vệ quyền lợi cho Ngân hàng thực hiện giao dịch cho vay có bảo đảm ngay tình, Tòa án đã giao cho ông Đấu được quản lý, sử dụng toàn bộ diện tích đất là di sản thừa kế và có trách nhiệm trả cho các đồng thừa kế khác giá trị kỷ phần thừa kế mà họ được hưởng bằng tiền nên không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do không còn cần thiết nữa.
 
[4]. Thửa đất số 24, tờ bản đồ số 7 (lập năm 1988), diện tích 2.080m2 (gồm đất ở: 300m2; đất vườn: 1.630m2; đất ao: 150m2) tại thôn Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý có nguồn gốc của ông, cha để lại cho vợ chồng cụ Đan Văn Minh (chết năm 1950) và cụ Ngô Thị Nghị (chết năm 2009). Năm 1994, UBND thị xã Phủ Lý (nay là thành phố Phủ Lý) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1031 mang tên cụ Ngô Thị Nghị. Ở cùng cụ Nghị có vợ chồng ông Đan Văn Việt, bà Hà Thị Lan (con trai, con dâu cụ Nghị).

Thực hiện Kế hoạch số 566/KH-UB ngày 05/8/2003 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tổ chức xử lý các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp, ông Việt đã tự ý kê khai đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ tên cụ Nghị sang tên ông Việt. Ngày 19/9/2004, UBND thị xã Phủ Lý đã cấp hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S181977 mang tên ông Đan Văn Việt. Năm 2017 ông Việt chết, toàn bộ diện tích đất trên bà Hà Thị Lan (vợ ông Việt) và các con ông Việt quản lý, sử dụng.

Năm 2019, bà Đan Thị Anh (con gái cụ Minh, cụ Nghị) khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế của bố mẹ bà để lại là diện tích đất trên và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND thị xã Phủ Lý cấp cho ông Việt.

Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã yêu cầu UBND thành phố Phủ Lý và UBND phường Liêm Chính cung cấp tài liệu, chứng cứ chứng minh việc ông Việt được hưởng thừa kế hoặc tặng cho hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất từ cụ Nghị sang cho ông Việt nhưng không có. Bà Hà Thị Lan cũng không cung cấp được chứng cứ, tài liệu chứng minh việc ông Việt nhận chuyển quyền sử dụng đất từ cụ Nghị, trong khi đó toàn bộ diện tích đất là của cụ Minh và cụ Nghị; cụ Minh chết năm 1950 nên việc định đoạt diện tích đất trên phải được đồng ý của cụ Nghị và 4 người con; việc nguyên đơn yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là có căn cứ. Tuy nhiên, do tại phiên tòa các đương sự đã tự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án nên Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam ra Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 02/2020/QDDST-TCDS ngày 27/8/2020 ghi nhận sự phân chia quyền sử dụng đất theo thỏa thuận của các đương sự, trên cơ sở đó các đương sự làm thủ tục kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 
Như vậy, việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND thị xã Phủ Lý (nay là thành phố Phủ Lý) cho các hộ gia đình, cá nhân nêu trên đã vi phạm điểm c, d khoản 1 Điều 50 Luật đất đai năm 2003.

Khoản 1 Điều 50 Luật đất đai năm 2003 quy định:
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất...;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất,…;

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đồng thời bảo đảm tính đúng đắn trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trong công tác quản lý đất đai liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 26/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành Kiến nghị số 2203/KN-VKS-P9 kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất, xem xét làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm nêu trên để nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Thứ hai, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn đối với UBND cấp xã, phường, Phòng tài nguyên và môi trường trong việc kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của Luật đất đai, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Thứ ba, có biện pháp rà soát, kiểm tra lại công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm pháp luật (nếu có) qua đó nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai./.

Tác giả: Phòng 9 - VKSND tỉnh Hà Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây