Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam triển khai lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Thứ ba - 19/02/2013 03:15 1.227 0
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 05/01/2013 của VKSNDTC, Kế hoạch số 02/KH-TT.HĐND ngày 19/01/2013 của Thường trực HĐND tỉnh Hà Nam về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã triển khai việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn ngành kiểm sát tỉnh Hà Nam.

 
 Theo tờ trình của Ủy ban Pháp luật Quốc hội, 9 nội dung cơ bản sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đó là: Tiếp tục thể chế hóa và làm sâu sắc hơn chủ trương phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các lực lượng xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước; tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; tiếp tục phát huy nhân tố con người, thể hiện sâu sắc hơn quan điểm bảo vệ, tôn trọng quyền con người, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; tiếp tục bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Để tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong quan hệ quốc tế; tạo cơ sở hiến định để Nhà nước đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực hiện quyền, nghĩa vụ quốc gia, góp phần giữ gìn hòa bình khu vực và thế giới; Sửa đổi kỹ thuật lập hiến và quy trình sửa đổi Hiến pháp để bảo đảm hiệu lực, tính ổn định, lâu dài của Hiến pháp.

 Quy định về Viện kiểm sát nhân dân giảm từ 04 điều của Hiến pháp năm 1992 còn 03 điều như trong Dự thảo. Dự thảo tiếp tục kế thừa về cơ bản quy định của Hiến pháp 1992 về Viện kiểm sát nhân dân với chức năng là thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp (khoản 1 điều 112). Đồng thời, ngoài việc “góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất” như quy định  của Hiến pháp năm 1992, Dự thảo bổ sung nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân là “bảo vệ pháp luật, quyền con người, quyền công dân; bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” (khoản 3 Điều 112).

  Việc triển khai lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, kiểm sát viên, công chức, viên chức Viện kiểm sát hai cấp, nâng cao  nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, kiểm sát viên, công chức, viên chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp và thi hành Hiến pháp. Đến nay đã có nhiều ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đạt chất lượng đặc biệt là các ý kiến liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và vị trí của Viện kiểm sát; nhiều ý kiến đề nghị giữ nguyên quy định về Uỷ ban kiểm sát như Hiến pháp năm 1992...

Tác giả: Trần Thị Tuyết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây